fbpx

Czy Twój system ERP zarządza recepturami odwróconymi, produktami ubocznymi i ko-produktami?

Przetwórstwo spożywcze charakteryzuje się procesami produkcyjnymi, które opisywane są tzw. odwróconymi recepturami. W przeciwieństwie do klasycznych receptur, które definiują proces powstawania jednego produktu, receptury odwrócone pozwalają na zdefiniowanie wielu produktów, które powstają w pojedynczym procesie. Przykładem może być produkcja mleka spożywczego o różnej zawartości tłuszczu z jednej partii mleka surowego. Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) pozwala na definiowanie zarówno klasycznych jak i odwróconych receptur. Wykorzystywane są one m.in. w procesie produkcji zleceniowej i bez-zleceniowej, kalkulacji kosztów produktu oraz planowaniu.

System ERP – planowanie i kalkulacje

Procesy produkcyjne z odwróconymi recepturami stanowią również wyzwanie dla systemów kalkulacji kosztów produktu i analizy marży. W przypadku receptur zwykłych koszt produktu może być utożsamiony z kosztem procesu jego powstawania. W przypadku receptur odwróconych ten sam produkt może powstawać jako wynik różnych procesów. Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) oferuje narzędzia planistyczne, które obsługują obydwa rodzaje receptur oraz integrują proces planowania materiałowego z optymalizacją uzysku.

Optymalny plan produkcji w systemie ERP

Na podstawie planowanego popytu na wyroby gotowe (zamówienia klientów i prognoza) oraz planowanych lub uzgodnionych z klientem cen, system generuje plan produkcji, który jest optymalny w sensie:

 • maksymalnego zaspokojenia popytu na wyroby (z minimalizacją kosztów, gdy popyt może być w pełni zaspokojony) lub
 • maksymalnej rentowności.
Wyzwanie 1: Receptury odwrócone – zobacz materiał video poniżej

Wyzwanie 2: Atrybuty

Wyzwanie 3: Kontraktacje i skup

Wyzwanie 4: Wiele jednostek miar i kontrola wagi

Wyzwanie 5: Identyfikacja, śledzenie i wycofanie

Wyzwanie 6: Daty przydatności i reklasyfikacja

Wyzwanie 7: Pakowanie

Wyzwanie 8: Mobilna obsługa procesów logistycznych

Wyzwanie 9: Kontrola jakości

Wyzwanie 10: Prognozowanie popytu

Pod uwagę brane są ograniczenia w postaci:

 • zdolności dostawców,
 • konieczności przyjęcia i przetworzenia skupowanego surowca,
 • zdolności produkcyjnych,
 • zdolności magazynowych (przyjęcia, wydania, składowanie),
 • zdolności transportowych.

Na potrzeby optymalizacji kosztów i rentowności brane są pod uwagę:

 • ceny sprzedaży,
 • ceny zakupu,
 • koszty produkcji,
 • koszty składowania,
 • koszty transportu.

System ERP a obsługa receptur odwróconych

Produkcja procesowa, z którą mamy do czynienia w przypadku branży spożywczej, zdecydowanie różni się od produkcji dyskretnej. Pierwszą zasadniczą różnicą jest efekt finalny procesu wytwarzania. Podczas gdy w produkcji dyskretnej z wielu materiałów powstaje zazwyczaj jeden produkt gotowy, w produkcji procesowej bardzo często mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Z jednego lub wielu surowców wsadowych powstaje wiele pełnowartościowych produktów (tzw. ko-produktów), jak i produktów ubocznych.

Aby właściwie zapisać taką informację w postaci normatywu niezbędna jest funkcjonalność receptur odwróconych, jaką oferuje system ERP Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3). Dodatkowo, skład receptury może zmieniać się dynamicznie, z uwzględnieniem stężenia substancji lub innych parametrów jakościowych partii surowca używanego na zleceniu produkcyjnym. Udział poszczególnych komponentów może być wyrażony w procentach, jak również możliwe jest wskazywanie składników, które mogą być użyte zamiennie. System ERP obsługuje tworzenie receptur i procesów alternatywnych oraz ich automatyczny dobór w zależności od zlecanej wielkości partii.  Dodatkowo, receptura może być powiązana z odpowiednio zdefiniowanymi procesami kontroli jakości, opartymi o indywidualnie definiowane parametry.

Video wskazówka

Obejrzyj materiał video, w którym wyjaśniamy jak zarządzać recepturami odwróconymi w systemie ERP.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Zastanawiasz się, czy cyfrowa transformacja jest dla Ciebie? Może interesuję Ciebie digitalizacja procesów  w branży spożywczej? Chcesz zrobić krok w stronę przemysłu 4.0? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: