fbpx

Jaki system wybrać do planowania popytu?

Każdy producent czy dystrybutor chciałby wiedzieć jaki asortyment i w jakich ilościach będzie się dobrze sprzedawać w przyszłości. Nawet jeśli firma produkuje wyłącznie na zamówienie, często musi sprowadzać surowce, których czas dostawy jest dużo dłuższy niż wymagany czas dostawy gotowego wyrobu do klienta. Niezbędna więc staje się informacja o przyszłej sprzedaży. Jak sprawnie planować popyt?

Informacja taka jednak, z racji tego, że dotyczy przyszłości, zawsze będzie obarczona niepewnością. Oczywiste więc jest to, że im lepsza będzie prognoza, tym szybciej będzie rozwijał się biznes – gdyż trafiając lepiej w popyt, producent czy dystrybutor poniesie mniejsze koszty i zwiększy efektywność sprzedaży.

Trafne planowanie popytu to?

Mniejsze zapasy

Ograniczenie zakupów niepotrzebnych surowców

Redukacja ilości zalegających wyrobów gotowych

Mniejsza sprzedaż utracona

Jaki system wybrać do planowania popytu?

Planowanie popytu i zarządzanie prognozami wspiera system Infor DMP (Demand Planner – planowanie popytu). Zapewnia zaawansowane – i prowadzone we współpracy z zespołem – planowanie popytu, tworzenie budżetów sprzedaży i analizę danych statystycznych.

Jak działa system do planowania popytu?

Infor DMP jest modułem aplikacji ERP Infor M3, który może pracować samodzielnie, z innymi systemami ERP, lub stanowić zintegrowaną część rozwiązania Infor M3. System generuje prognozy sprzedaży, obsługując wiele metod automatycznych prognoz, np. konkurencyjne prognozowanie, które pomaga znaleźć najlepsze dopasowanie pomiędzy metodami.  Dynamiczne grupowanie i agregacja danych umożliwiają manipulowanie popytem i prognozami. Śledzenie aktywności promocyjnej pozwala planistom widzieć szczegółowe informacje nt. promocji, monitorować postępy i w razie potrzeby dostosować prognozowany popyt. Dzięki ustawieniom filtrowania można ustawić ulubione widoki z wybranymi informacjami. Infor DMP umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów, a także pozwala użytkownikom dostosować prognozy do poziomu dni. Te wyrafinowane funkcje powstały w odpowiedzi na tendencję rynkową coraz szybszego łańcucha dostaw i wprowadzania większej ilości dopasowanych produktów.

Cechy i funkcjonalności systemu do zarządzania popytem

Planowanie popytu we współpracy z zespołem

Automatyczne prognozowanie

Zarządzanie promocjami i planowanie kampanii

Klasyfikacje ABC

Kalkulacje poziomu zapasu bezpieczeństwa

Profilowanie towarów i wyrobów

Planowanie kolekcji, sezonowości i zatowarowania sklepów

Plan OTB

WSSI

Oceny prognozowania i prognozowanie konkurencyjne

Budżetowanie sprzedaży

Konfigurowalne wymiary, hierarchie, okresy czasu

Mechanizm prognostyczny z konfigurowalnymi metodami

Skrypty wzbogacające UI i rozszerzające funkcjonalność podstawową

Presonalizowany interfejs ułatwiający pracę

Tablice wskaźników – uwaga skupiona na wyjątkach

Interaktywny graficzny wygląd

Maksymalizacja poziomu obsługi klienta, przychodów ze sprzedaży i rentowności

Infor M3 Demand Planner (Planowanie Popytu) wspiera przepływ obsługujący prognozy sprzedaży i przechwytywanie informacji rynkowych. Obsługuje wiele metod automatycznych prognoz, np. konkurencyjne prognozowanie, które pomaga znaleźć najlepsze dopasowanie pomiędzy metodami.  Dynamiczne grupowanie i agregacja danych umożliwia manipulowanie popytem i prognozami. Śledzenie aktywności promocyjnej pozwala planistom widzieć szczegółowe informacje nt. promocji, monitorować postępy i w razie potrzeby dostosować prognozowany popyt. Dzięki ustawieniom filtrowania można ustawić ulubione widoki z wybranymi informacjami. Infor M3 Planowanie Popytu umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów, a także pozwala użytkownikom dostosować numery prognoz do poziomu dni. Te wyrafinowane funkcje powstały w odpowiedzi na tendencję rynkową coraz szybszego łańcucha dostaw i wprowadzania większej ilości świeżych produktów.

Infor M3 Demand Planner jest jednym z elementów systemu ERP Infor M3, ściśle z nim zintegrowanym, ale może też działać samodzielnie lub z innymi systemami ERP.

Dlaczego warto wdrożyć system Infor DMP – Planowanie Popytu?

  • Umożliwia planowanie popytu i prognozowanie we współpracy z zespołem – powstaje ujednolicona wersja budżetu.
  • Generuje automatyczne prognozy sprzedaży.
  • Umożliwia tworzenie budżetów sprzedaży, z analizą danych statystycznych i scenariuszami „co jeśli”.
  • Umożliwia kalkulacje bezpiecznych stanów magazynowych.
  • Ułatwia podział klientów, produktów itp. wg klasyfikacji ABC
  • Profiluje stany magazynowe – w przeszłości i przyszłości.
  • Umożliwia planowanie kolekcji/ asortymentu, sezonu, zatowarowania sklepów.
  • Wyświetla i monitoruje OTB.

Pobierz plik

Tutaj możesz pobrać dokument „Planowanie popytu – Infor DMP”  w formacie .pdf

Przykładowy czas wdrożenia systemu do prognozowania popytu

Projekty wdrożenia systemu do zarządzania popytem wdrażamy średnio w czasie 4 miesięcy. W pierwszych trzech miesiącach odbywa się wdrożenie, natomiast ostatni miesiąc poświęcany jest na uruchomienie i przekazanie systemu. Minimalna liczba użytkowników:

  • 1 – planista (planuje, prognozuje, analizuje), może też mieć uprawnienia administratora, który zatwierdza ostateczne wersje budżetów/ prognoz (nadawane indywidualnie podczas wdrożenia).
  • 1 – przeglądający (kierownictwo mające wgląd w zatwierdzone dane).
Planowanie popytu - oprogramowanie do zarządzania
Planowanie popytu - system do zarządzania produkcją

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz poprawić identyfikowalność żywności (ang. traceability)? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: