fbpx

Infor Graphical Lot Tracker (GLT)

Graficzne śledzenie i identyfikowanie partii.

Nowoczesna technologia wspierająca śledzenie partii/ produktów

Infor Graphical Lot Tracker zapewnia dokładne informacje o identyfikowalności, aby pomóc w szybkim zidentyfikowaniu  i wycofaniu wszystkich towarów i surowców, u których stwierdzono problem z jakością lub bezpieczeństwem produktu. Oprogramowanie pomaga obniżyć koszty związane z wycofywaniem produktów oraz poprawia procesy związane z jakością i zgodnością z skomplikowanymi przepisami.
Infor GLT

Cechy i zalety systemu Infor GLT

Bezpieczeństwo żywności

Spełnienie norm bezpieczeństwa żywności jest coraz trudniejsze w czasach, gdy instytucje rządowe i główni detaliści wdrażają coraz ostrzejsze regulacje i wymagają dokładniejszych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest tym trudniejsze, że rośnie ryzyko związane z globalizacją zaopatrzenia, z szybkością rozprzestrzeniania się skażeń i chorób, a nawet z zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem. Tym samym bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności są obecnie jeszcze ważniejsze niż w przeszłości. Podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo produktów żywnościowych, od surowców do wyrobów na stołach konsumentów, staje się najwyższym priorytetem producentów branży spożywczej.

Dbanie o bezpieczeństwo żywności podwyższa koszty branży, która i tak charakteryzuje się niewielkimi marżami. Jednakże takie działania pozwalają uniknąć potencjalnie kosztownych wycofań, jak również wzmocnić swoją pozycję na rynku i wobec klientów. Zdolność do śledzenia wszystkich aspektów produktów, aż do poziomu składników surowcowych w całym łańcuchu dostaw, może być wyróżnikiem, który wzmacnia pozycję firmy w stosunku do konkurencji. Dzięki rozwiązaniu Infor™ M3 Graphical Lot Tracker możesz spełniać rosnące wymagania na dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności i równocześnie obniżać koszty wycofań i koszty jakości. Zapewniając bezpieczeństwo żywności chronisz swój biznes.

Zgodność ze skomplikowanymi przepisami

Dysponując ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży spożywczej Infor pomaga przedsiębiorstwom, takim Twoje, w spełnieniu skomplikowanych i zmiennych wymagań prawnych i branżowych. Rosnąca liczba klientów firmy Infor wdraża z sukcesem rozwiązanie Infor M3 Graphical Lot Tracker, wyposażone w standardowy interfejs do systemu ERP Infor M3, uzyskując repozytorium danych służących do identyfikowalności i śledzenia pochodzenia. Infor był jednym z pierwszych dostawców zaawansowanego rozwiązania do graficznego śledzenia partii zintegrowanego z funkcjami drążenia danych.

Infor M3 Graphical Lot Tracker jest w pełni zgodny z:

 • Food Safety and Modernization Act (FSMA) amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA)
 • Rozporządzeniem EC/178/2002 Unii Europejskiej
 • Dokumentem ISO nr 8402 organizacji ISO
 • Amerykańskim Bioterrorism Act z 2002 roku

Uzyskanie pełnego wglądu w łańcuch dostaw

Dzięki narzędziu Infor M3 Graphical Lot Tracker możesz tworzyć bazę danych zawierającą wszystkie niezbędne informacje do śledzenia produktów. Można używać tego narzędzia do pozyskiwania informacji z dodatkowych źródeł, takich jak systemy sterowania produkcją (MES) i jakością (LIMS).

Infor M3 Graphical Lot Tracker natychmiast informuje o lukach i niespójnościach wśród transakcji trafiających do systemu. Dzięki temu możesz na bieżąco upewnić się, że dysponujesz pełną ścieżką danych pozwalającą na identyfikację partii.

Otrzymasz pełny obraz przepływu materiałowego od partii surowcowych, przez półprodukty, po wyroby gotowe i wysyłki do klientów. Będziesz mógł śledzić proces przez wszystkie jego etapy, stanowiska i czynności. Czyniąc z Infor M3 Graphical Lot Tracker centralne narzędzie do sterowania wycofaniami, można też – w przypadku konieczności wycofania – przyspieszyć i uprościć proces, z równoczesnym ograniczeniem kosztów i zakresu przedsięwzięcia.

Dzięki rozwiązaniu Infor M3 Graphical Lot Tracker:

Działania z wyprzedzeniem.

Wizualizacja i testowanie ścieżek pochodzenia partii pozwala na upewnienie się, że zestaw pozyskiwanych danych transakcyjnych jest kompletny. Zaufanie klientów i dostawców rośnie dzięki procedurom nastawionym na minimalizację ryzyka wycofań oraz ograniczenia zakresu w przypadku, gdy wycofanie jest konieczne. Działanie z wyprzedzeniem pozwala na szybkie i efektywne reagowanie oraz ograniczenie negatywnych komentarzy medialnych związanych z wycofaniem.

Gotowość do audytów jakości.

Wszystkie dane związane z identyfikowalnością znajdują się w jednym miejscu i mogą być czytelnie wizualizowane. Informacje, niezbędne do przeprowadzenia audytu, mogą być udostępnianie pracownikom, dostawcom, klientom i innym podmiotom. Rozwiązanie umożliwia zbudowanie środowiska bardziej zorientowanego na współdziałanie wewnątrz organizacji oraz z partnerami w łańcuchu dostaw.

Sprawne wycofanie produktów z rynku.

Przeszukanie bazy danych wstecz pozwala na szybkie wykrycie partii, półproduktów lub surowców będących źródłem problemu. Następnie równie szybko można znaleźć wszystkie wyroby, które mogły zostać skażone lub zagrożone problemami jakościowymi. Równocześnie identyfikowani są klienci, z którymi należy się skontaktować oraz wszystkie miejsca w łańcuchu dostaw, w których wyroby te się znajdują.

Ograniczenie ryzyka

Nawet najlepszy system automatycznego śledzenia nie wyeliminuje problemów spowodowanych przez skażenie żywności, choroby czy awarie. Precyzyjne śledzenie pozwala jednak na skuteczne ograniczenie ryzyka poprzez szybkie zidentyfikowanie, wyizolowanie i rozwiązanie problemu. Dzięki temu chronione jest zdrowie publiczne, konsumenci odzyskują zaufanie i minimalizowany jest negatywny efekt finansowy incydentu. Dzięki narzędziu Infor M3 Graphical Lot Tracker można:

 • Używać elastycznego systemu śledzenia przepływów w łańcuchu dostaw.
 • Dysponować w jednym miejscu wszystkimi informacjami potrzebnymi do wycofań.
 • Spełniać obecne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i elastycznie reagować na zmiany.
 • Widzieć na jednym ekranie zarówno graficzną ścieżkę śledzenia, jak również szczegółowe transakcje.
 • Zobrazować funkcjonowanie procesów i łatwo wykryć, czy procedury dla konkretnej partii lub produktu były przestrzegane.
 • Istotnie skrócić (z dni do minut) czas przygotowania do audytu.
 • Dysponować narzędziem do udostępnienia podczas audytów jakościowych – klientom, dostawcom i regulatorom – graficznych danych dotyczących identyfikowalności.

Opinie klientów o iPCC

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Wdrożenie zaplanowane było na około 100 dni, ale dzięki perfekcyjnej koordynacji prace udało się sfinalizować wcześniej.
Szczegóły

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Podniesienia systemu Infor M3 do najnowszej wersji, który został zrealizowany w krótkim czasie 6 miesięcy.
Szczegóły

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska

Wdrożenie Infor M3 trwało zaledwie 9 miesięcy i objęło zakresem wszystkie procesy biznesowe, począwszy od skupu mleka, poprzez zakup pozostałych materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, produkcję, zarządzanie jakością, magazynowanie i logistykę, sprzedaż, zarządzanie finansami i rachunkowością, po raportowanie i opracowywania statystyk.
Szczegóły

Masz pytania dotyczące oprogramowania Infor GLT?