fbpx

Infor DMP – trafne prognozowanie popytu

Każdy producent czy dystrybutor chciałby wiedzieć jaki asortyment i w jakich ilościach będzie się dobrze sprzedawać w przyszłości.

Nawet jeśli firma produkuje wyłącznie na zamówienie, często musi sprowadzać surowce, których czas dostawy jest dużo dłuższy niż wymagany czas dostawy gotowego wyrobu do klienta. Niezbędna więc staje się informacja o przyszłej sprzedaży.

Informacja taka jednak, z racji tego, że dotyczy przyszłości, zawsze będzie obarczona niepewnością. Oczywiste więc jest to, że im lepsza będzie prognoza, tym szybciej będzie rozwijał się biznes – gdyż trafiając lepiej w popyt, producent czy dystrybutor poniesie mniejsze koszty i zwiększy efektywność sprzedaży.

Wcelowanie w przyszłe potrzeby klienta to:

 • mniejsze zapasy,
 • mniejsze zakupy niepotrzebnych surowców,
 • mniejsze ilości zalegających wyrobów gotowych,
 • mniejsza sprzedaż utracona.

Tymi zagadnieniami zarządza produkt  Infor DMP (Demand Planner – planowanie popytu), zapewniający zaawansowane – i prowadzone we współpracy z zespołem – planowanie popytu, tworzenie budżetów sprzedaży i analizę danych statystycznych.

Infor DMP jest modułem aplikacji ERP Infor M3, który może pracować samodzielnie, z innymi systemami ERP, lub stanowić zintegrowaną część rozwiązania Infor M3. System generuje prognozy sprzedaży, obsługując wiele metod automatycznych prognoz, np. konkurencyjne prognozowanie, które pomaga znaleźć najlepsze dopasowanie pomiędzy metodami.  Dynamiczne grupowanie i agregacja danych umożliwiają manipulowanie popytem i prognozami. Śledzenie aktywności promocyjnej pozwala planistom widzieć szczegółowe informacje nt. promocji, monitorować postępy i w razie potrzeby dostosować prognozowany popyt. Dzięki ustawieniom filtrowania można ustawić ulubione widoki z wybranymi informacjami. Infor DMP umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów, a także pozwala użytkownikom dostosować prognozy do poziomu dni. Te wyrafinowane funkcje powstały w odpowiedzi na tendencję rynkową coraz szybszego łańcucha dostaw i wprowadzania większej ilości dopasowanych produktów.

CECHY ROZWIĄZANIA

 • planowanie popytu we współpracy z zespołem,
 • automatyczne prognozowanie,
 • oceny prognozowania i prognozowanie konkurencyjne,
 • budżetowanie sprzedaży,
 • promocje,
 • klasyfikacje ABC,
 • kalkulacje zapasu bezpieczeństwa,
 • profilowanie towarów,
 • planowanie kolekcji, sezonu, zatowarowania sklepów,
 • plan OTB,
 • WSSI,
 • konfigurowalne wymiary, hierarchie, okresy czasu,
 • mechanizm prognostyczny z konfigurowalnymi metodami,
 • skrypty wzbogacające UI i rozszerzające funkcjonalność podstawową,
 • widoki ulubione ułatwiające pracę,
 • tablice  wskaźników – uwaga skupiona na wyjątkach,
 • interaktywny graficzny wygląd.
Planowanie popytu - oprogramowanie do zarządzania

Dlaczego warto pracować z Infor DMP?

 • Umożliwia planowanie popytu i prognozowanie we współpracy z zespołem – powstaje ujednolicona wersja budżetu.
 • Generuje automatyczne prognozy sprzedaży.
 • Umożliwia tworzenie budżetów sprzedaży, z analizą danych statystycznych i scenariuszami „co jeśli”.
 • Umożliwia kalkulacje bezpiecznych stanów magazynowych.
 • Ułatwia podział klientów, produktów itp. wg klasyfikacji ABC
 • Profiluje stany magazynowe – w przeszłości i przyszłości.
 • Umożliwia planowanie kolekcji/ asortymentu i sezonu (np. w branży Fashion), zatowarowania sklepów.
 • Wyświetla i monitoruje OTB.

PRZYKŁADOWY CZAS WDROŻENIA PEŁNEJ WERSJI SYSTEMU

3 miesiące – wdrożenie
1 miesiąc – uruchomienie produkcyjne i zakończenie projektu

PRZYKŁADOWY CZAS WDROŻENIA PODSTAWOWEJ WERSJI SYSTEMU

1 miesiąc – wdrożenie
1 miesiąc – uruchomienie produkcyjne i zakończenie projektu

KONTAKT

Natasza Rabsztyn-Piekarska
Kierownik Projektu Sprzedaży
tel.: +48 516 140 769
e-mail : natasza.piekarska@i-pcc.pl

Planowanie popytu - system do zarządzania produkcją