fbpx

Monitor Produkcyjny

Monitor Produkcyjny, będący samodzielną częścią  pakietu Portal iPCC jest aplikacją służącą do wyświetlania planowanych operacji produkcyjnych. Działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że program ten można uruchomić na dowolnym urządzeniu w nią wyposażonym – na przykład w nowoczesnym telefonie lub telewizorze z dostępem do sieci. Wszystko zależy od tego, komu oraz w jakim celu mają być prezentowane dane. Obsługa Monitora Produkcyjnego jest bardzo prosta i intuicyjna.

Po otwarciu przeglądarki wpisujemy adres serwera, na którym aplikacja została zainstalowana i skonfigurowana (dane do logowania, uprawnienia itp.). Wyświetli się treść jak poniżej (przykładowy obraz na TV 85”):

Podajemy horyzont 7 dni roboczych
Podajemy horyzont 7 dni roboczych

Najpopularniejszym wykorzystaniem aplikacji jest prezentowanie harmonogramu zaplanowanych operacji technologicznych na wybranych stanowiskach roboczych w zadanym okresie czasu oraz wyświetlanie ich na dużych ekranach TV umieszczonych na halach produkcyjnych obok stanowisk pracy. Horyzont czasu, w który „łapane” są operacje zaczyna się zawsze w przeszłości i sięga do wyznaczonej w aplikacji daty. Przykładowo chcemy, aby aplikacja pokazała nam operacje na wybranym stanowisku na 7 dni do przodu. Przez przycisk wchodzimy do ustawień, gdzie podajemy liczbę dni. Przyciskiem zatwierdzamy wybór.

Kolorystyka aplikacji została tak dobrana, aby zaznaczać pozycje opóźnione w realizacji, mające być wykonane obecnie oraz w przyszłości.

Wyświetlenie kolorem różowym pozycji opóźnionych, seledynowym bieżących, bez kolorów - operacji przyszłych z momentem startu późniejszym niż dziś.
Wyświetlenie kolorem różowym pozycji opóźnionych, seledynowym bieżących, bez kolorów - operacji przyszłych z momentem startu późniejszym niż dziś.

Aplikacja działa interaktywnie i zawsze wyświetla aktualny harmonogram produkcji w 100% zgodny z systemem Infor M3. Aktualizuje wyświetlaną treść w przypadku zmiany planu.

Ekran odświeża się w zadanym interwale czasowym, np. co 2 minuty, i każdorazowo oblicza sumę godzin pracy do końca zadanego horyzontu czasu. Podsumowywać można też jednostki produkcyjne takie jak litry czy sztuki, jeżeli pozwala na to logika procesu produkcyjnego. Istotną cechą Monitora Produkcyjnego jest możliwość dowolnego ustawiania i przemieszczania kolumn w obszarze wyświetlanym. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy wyświetlać niektórych kolumn, możemy je przesunąć poza obszar wyświetlany lub zsunąć do szerokości niewidocznej. Kolumny mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności, a zawartość ekranu można sortować rosnąco lub malejąco według jednej z nich. Poniższy zrzut ekranu pokazuje 8 wybranych kolumn z pierwotnych 12. Wszystkie kolumny posortowane są według daty startu operacji – oczywiście dla każdego stanowiska niezależnie.

Dane z sesji po zamknięciu przeglądarki są przechowywane w buforze aplikacji. Jeżeli otworzymy ją na nowo, kolumny otrzymają swój ostatnio używany format.

Najmocniejsze strony aplikacji to wyświetlenie:

kolejki zadań z kilku stanowisk,
horyzontu czasu, np. dziś plus tydzień,
dowolnego porządku sortowania.

Dane na Monitorze są tożsame z danymi wyświetlanymi na Panelach Produkcyjnych (gdzie raportuje się operacje), i oczywiście są w 100% zgodne z danymi w Infor M3. Operacja zakończona przez operatora znika z listy Monitora.

 

Wyświetlanie harmonogramów na wielu urządzeniach w tym samym czasie pozwala na objęcie informacją całego obszaru produkcji i jego kontrolingu.

Zapraszamy do krótkiego filmu prezentującego zastosowanie Monitora Produkcyjnego.