fbpx

Infor OS – Operating Service

Potężna platforma technologiczna.

Prawdziwa transformacja cyfrowa

Firmy, które chcą prowadzić swoją działalność z maksymalną wydajnością, skupiają się na strategiach zapewniających rentowny wzrost, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych np. z nowych lokalizacjami czy przejęciami biznesowymi.

Infor może pomóc zmodernizować działalność klienta poprzez dostarczenie zaawansowanych funkcji w ramach oferty Infor CloudSuite, przy czym zmiana może nastąpić szybciej i przy niższych nakładach początkowych niż w przypadku tradycyjnych modeli lokalnych. Firmy korzystające z pakietów Infor CloudSuites mogą być lepiej przygotowane do globalnej ekspansji i przejęć dzięki zastosowaniu spójnej infrastruktury danych.

Zawsze nowoczesny, transformacyjny pakiet aplikacji hostowany na platformie chmurowej jest niezawodny i skalowalny. Rozwiązania Infor w chmurze składają się z zestawu modułów biznesowych, które mogą współdziałać w celu zapewnienia:

  • realizacji pożądanych wyników i funkcjonalności organizacji,
  • poprawy wydajności operacyjnej,
  • efektywnego zarządzania danymi, szybszego podejmowania lepszych decyzji.

Podstawą tych możliwości jest cyfrowa brama Infor – system operacyjny Infor OS, stanowiący kluczowy element wyróżniający, z którego mogą korzystać organizacje. Infor OS to baza technologiczna CloudSuite, dostarczająca narzędzia do integracji, współpracy i przepływu pracy.

Moc platformy Infor OS

Z Infor OS organizacje mają dostęp do następujących obszarów:

8 komponentów platformy Infor OS:

Wspólny i przyjazny interfejs użytkownika

– umożliwiający wygodny dostęp do wszystkich aplikacji Infor. Występuje w wersji przeglądarkowej, jak również natywnej aplikacji mobilnej.

IDM (Infor Document Management)

– sprawne narzędzie do zarządzania dokumentami cyfrowymi. Jest to solidne repozytorium do przechowywania, zarządzania i wyszukiwania wszelkiego rodzaju dokumentów cyfrowych. IDM potrafi wersjonować dokumenty, umożliwia wykorzystanie funkcji OCR do skanowania załączników papierowych oraz zarządza strukturą folderów w której przechowywane są pliki.

Workflow

Narzędzie do definiowania i monitorowania procesów Workflow. Każdy chce zautomatyzować powtarzające się manualne procesy, czy jest to automatyzacja zatwierdzania wydatków lub zakupów, czy uruchomienie rutynowych zadań administracyjnych w środku nocy.

Głębokie możliwości integracji

– hub integracyjny posiadający bibliotekę konektorów dla różnych typów interfejsów, takich jak RESTful API, FTP, SQL, a nawet bezpieczną komunikację do systemów on-prem.

Data Lake i narzędzia analityczne

Repozytorium, w którym można przechowywać dane, zarządzać nimi i je wizualizować. Data Lake oraz narzędzia analityczne to integralna część platformy Infor OS. Duże zbiory danych w „Data Lake” mogą zasilać inteligentne rozwiązanie Machine Learning, które świetnie sprawdza się w analizie predykcyjnej.

Machine Learning

Szablony branżowe do zastosowania Machine Learning w scenariuszach biznesowych, w postaci matematycznych modeli przydatnych w analizie danych. Przykładem praktycznego zastosowania może być obszar utrzymania ruchu czy przewidywanie zachowań i preferencji naszych klientów.

Infor Mongoose

– narzędzia do samodzielnego rozwijania i tworzenia nowych funkcjonalności. Można zastąpić starsze aplikacje, budując i wdrażając własne rozwiązania w chmurze firmy Infor, mając pewność, że jeśli pojawią się nowe wymagania, zawsze można rozszerzyć platformę według własnych potrzeb.

SSO

Możliwy do zintegrowana z istniejącym oprogramowaniem system identyfikacji tożsamości SSO. Narzędzie umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów za pomocą jednego zalogowania się, skraca czas potrzebny na poruszania się między aplikacjami, jak również zapewnia bezpieczeństwo i wygodę dla zarządzających uprawnieniami.

Masz pytania dotyczące platformy Infor OS?