fbpx

Jak Twój system ERP obsługuje kontraktacje i skup?

Jak Twój system ERP obsługuje kontraktacje i skup? Co z umowami z producentami, rejestracją parametrów jakościowych w czasie wzrostu i przyjęcia, rozliczeniem dostaw z uwzględnieniem potrąceń i należnych bonusów? Czy Twój system ERP posiada funkcjonalności, które obsłużą te procesy? W tym materiale przedstawiamy mechanizmy wbudowane w system Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3).

System Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) daje możliwość odwzorowania wszystkich etapów złożonego procesu kontraktacji i skupu. Rejestracja rolnika, jego pól uprawnych, oraz uzgodnienie ceny bazowej dla poszczególnych odmian to podstawowe informacje wprowadzane do systemu. Następne w kolejności jest zdefiniowanie potrąceń i bonusów, jakie otrzymuje producent za osiąganą jakość dostaw. Dodatkowo, wyliczając cenę, system może uwzględnić i zdyskontować ewentualne usługi świadczone na rzecz rolnika lub np. sadzonki, które otrzymał. Przyjęcie surowca na magazyn wiąże się z pobraniem próbki do badań jakościowych oraz ważeniem netto/brutto i tara. Parametry jakościowe zarejestrowane w czasie wzrostu, jak i samej dostawy pomagają w wyliczeniu należnej kwoty.

Skup surowców od rolników indywidualnych często powoduje konieczność wystawienia w imieniu dostawcy faktury RR. Proces ten zwany jest samofakturowaniem (może być realizowany również w odniesieniu do innych dostawców). W systemie Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) można ten proces zautomatyzować, elastycznie wyposażając go w punkty kontrolne, które wymagają zatwierdzenia przez odpowiedzialnych pracowników. Na podstawie danych o dostarczonym surowcu i jego atrybutach kalkulowane są ceny dostaw i automatycznie generowane są propozycje faktury RR. Po ich zatwierdzeniu (jeśli jest to wymagane) faktury są wystawiane i automatycznie księgowane. Również automatycznie powstają propozycje zapłat za te faktury.

Wyzwanie 1: Receptury odwrócone

Wyzwanie 2: Atrybuty

Wyzwanie 3: Kontraktacje i skup – zobacz materiał video poniżej

Wyzwanie 4: Wiele jednostek miar i kontrola wagi

Wyzwanie 5: Identyfikacja, śledzenie i wycofanie

Wyzwanie 6: Daty przydatności i reklasyfikacja

Wyzwanie 7: Pakowanie

Wyzwanie 8: Mobilna obsługa procesów logistycznych

Wyzwanie 9: Kontrola jakości

Wyzwanie 10: Prognozowanie popytu

Video wskazówka

Obejrzyj materiał video, w którym wyjaśniamy jak Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) obsługuje kontraktacje i skup.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Zastanawiasz się, czy cyfrowa transformacja jest dla Ciebie? Może interesuję Ciebie digitalizacja procesów  w branży spożywczej? Chcesz zrobić krok w stronę przemysłu 4.0? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: