fbpx
Krótkie
demo Infor M3
Produkty dodatkowe do Infor M3

Branża Chemiczna

Infor M3 dla branży chemii lekkiej – optymalizacja operacji przetwórczych

System ERP dla producentów farb, kosmetyków i artykułów higieny

System ERP Infor M3 oferowany przez iPCC to system zbudowany pod potrzeby branży, który może pomóc producentom farb kontrolować koszty, planować produkcję, efektywnie wykonywać szeregowanie operacji dla kolorów, rozmiarów opakowań, nagłych przezbrojeń i krótkich przestojów, jak również szybciej obsługiwać i opracowywać receptury.

System ERP dla branży chemicznej

Przykłady klientów i wdrożeń

Infor M3 w wybranych branżach

Zobacz

Infor M3 – kontrola kosztów i prognozowanie cyklicznego popytu

Dzięki Infor M3 – systemowi ERP dla branży chemicznej – można lepiej zarządzać zdolnościami produkcyjnymi, jednocześnie obsługując duże ilości SKU, receptur i specyficznych zamówień klienta. Infor M3 to system zbudowany pod potrzeby branży, który może pomóc producentom farb kontrolować koszty, planować produkcję, efektywnie wykonywać szeregowanie operacji dla kolorów, rozmiarów opakowań, nagłych przezbrojeń i krótkich przestojów, jak również szybciej obsługiwać opracowywać receptury.

Z pomocą branżowego rozwiązania ERP Infor M3 można:

Szybciej odpowiadać na zmienne potrzeby klientów – zarządzać różnymi rozmiarami opakowań i różnymi odcieniami farby – co oznacza setki lub tysiące SKU do kontrolowania. W dodatku, zamówienie od klienta często wymaga specyficznych receptur i dat dostawy. W tym złożonym środowisku produkcyjnym, harmonogramowanie regularnej produkcji z sezonowym lub cyklicznym popytem jest krytyczne dla osiągnięcia sukcesu. Korzystając z wyrafinowanych możliwości planowania łańcucha dostaw w systemie Infor można przewidywać popyt z większą pewnością, stosując dzienne i sezonowe prognozowanie, planowanie zaopatrzenia, optymalizację zapasów i planowanie promocji. W rezultacie można szybciej reagować na zmiany w popycie klientów i uniknąć braków lub nadmiarów w magazynach.

Usprawnić wykorzystanie zasobów maszynowych – produkcja farby musi być szeregowana w zależności od wielu zmiennych (np. od najjaśniejszej do najciemniejszej), narzędzia harmonogramowania w Infor M3 pozwalają na wybór najlepszej linii produkcyjnej i sekwencji operacji dla każdego zlecenia produkcyjnego – by zminimalizować czasy przezbrojeń. Jest to szczególnie ważna możliwość w przypadku, gdy wszystkie linie produkcyjne są zajęte, a trzeba zaplanować nowe zlecenie. W takiej sytuacji gładkie przezbrojenie jest czynnikiem krytycznym w utrzymaniu produkcji w toku, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego przestoju maszyn w celu np. ich wyczyszczenia.

Korzyści systemu ERP dla branży chemicznej

By utrzymać konkurencyjność w branży chemii lekkiej firmy muszą optymalizować harmonogramowanie produkcji by obsłużyć cykliczny popyt. Za pomocą Infor M3 mogą one lepiej zarządzać zdolnościami produkcyjnymi, jednocześnie obsługując duże ilości SKU, receptur i specyficznych zamówień klienta. Odpowiedni balans między popytem i podażą – od planowania produkcji i harmonogramowania, po zarządzanie utrzymaniem ruchu i pozyskiwanie surowców — wszystko to, ujęte w możliwościach Infor M3 pomaga zwiększyć wskaźniki rentowności i spełnić wymagania klientów.

Kluczowe cechy systemu ERP Infor M3 w produkcji farb:

 • prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, promocji,
 • szeregowanie operacji i przezbrojenia wg typów i rozmiarów opakowań / zarządzanie produktami pochodnymi i ubocznymi,
 • identyfikowalność partii i przedmiotów oraz wycofania,
 • etykietowanie,
 • wsparcie promocji, cenników, rabatów,
 • zintegrowane zarządzanie utrzymaniem ruchu.

Kluczowe cechy systemu ERP Infor M3 w produkcji kosmetyków i artykułów higieny:

 • prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, promocji,
 • produkcja mieszana,
 • szeregowanie operacji i przezbrojenia wg typów i rozmiarów opakowań,
 • zarządzanie produktami pochodnymi i ubocznymi,
 • identyfikowalność partii i przedmiotów oraz wycofania,
 • etykietowanie zgodnie z przepisami,
 • wsparcie promocji, cenników, rabatów,
 • wsparcie detalistów,
 • standardy EDI,
 • redukcja braków w magazynach,
 • większa ilość „perfekcyjnych” zamówień,
 • maksymalizacja wykorzystania możliwości produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach,
 • szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Dowiedz się więcej:

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oferty Infor M3 dla branży chemicznej.

Masz pytania dotyczące Infor M3?

Open