fbpx

Branża chemiczna

Infor CloudSuite Chemicals dla branży chemii lekkiej – optymalizacja operacji przetwórczych

Więcej niż ERP – dla producentów farb,
kosmetyków i artykułów higieny

Pakiet Infor CloudSuite Chemicals (w tym jego trzon ERP – Infor M3) oferowany przez iPCC to system zbudowany pod potrzeby branży, który może pomóc producentom farb i kosmetyków i artykułów higieny kontrolować koszty, planować produkcję, efektywnie wykonywać szeregowanie operacji dla kolorów, rozmiarów opakowań, nagłych przezbrojeń i krótkich przestojów, jak również szybciej obsługiwać i opracowywać receptury.

Infor M3 – kontrola kosztów i prognozowanie cyklicznego popytu

Dzięki Infor M3 – systemowi ERP dla branży kosmetycznej i chemii lekkiej, który stanowi trzon pakietu Infor ClodSuite Chemicals – można lepiej zarządzać zdolnościami produkcyjnymi, jednocześnie obsługując duże ilości SKU, receptur i specyficznych zamówień klienta. Infor M3 to system zbudowany pod potrzeby branży, który może pomóc producentom farb kontrolować koszty, planować produkcję, efektywnie wykonywać szeregowanie operacji dla kolorów, rozmiarów opakowań, nagłych przezbrojeń i krótkich przestojów, jak również szybciej obsługiwać opracowywać receptury.

Z pomocą branżowego rozwiązania ERP Infor M3 można:

Szybciej odpowiadać na zmienne potrzeby klientów – zarządzać różnymi rozmiarami opakowań i różnymi odcieniami farby – co oznacza setki lub tysiące SKU do kontrolowania. W dodatku, zamówienie od klienta często wymaga specyficznych receptur i dat dostawy. W tym złożonym środowisku produkcyjnym, harmonogramowanie regularnej produkcji z sezonowym lub cyklicznym popytem jest krytyczne dla osiągnięcia sukcesu. Korzystając z wyrafinowanych możliwości planowania łańcucha dostaw w systemie Infor można przewidywać popyt z większą pewnością, stosując dzienne i sezonowe prognozowanie, planowanie zaopatrzenia, optymalizację zapasów i planowanie promocji. W rezultacie można szybciej reagować na zmiany w popycie klientów i uniknąć braków lub nadmiarów w magazynach.

Usprawnić wykorzystanie zasobów maszynowych – produkcja farby musi być szeregowana w zależności od wielu zmiennych (np. od najjaśniejszej do najciemniejszej), narzędzia harmonogramowania w Infor M3 pozwalają na wybór najlepszej linii produkcyjnej i sekwencji operacji dla każdego zlecenia produkcyjnego – by zminimalizować czasy przezbrojeń. Jest to szczególnie ważna możliwość w przypadku, gdy wszystkie linie produkcyjne są zajęte, a trzeba zaplanować nowe zlecenie. W takiej sytuacji gładkie przezbrojenie jest czynnikiem krytycznym w utrzymaniu produkcji w toku, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego przestoju maszyn w celu np. ich wyczyszczenia.

Korzyści systemu ERP dla branży chemicznej

By utrzymać konkurencyjność w branży chemii lekkiej firmy muszą optymalizować harmonogramowanie produkcji by obsłużyć cykliczny popyt. Za pomocą Infor M3 mogą one lepiej zarządzać zdolnościami produkcyjnymi, jednocześnie obsługując duże ilości SKU, receptur i specyficznych zamówień klienta. Odpowiedni balans między popytem i podażą – od planowania produkcji i harmonogramowania, po zarządzanie utrzymaniem ruchu i pozyskiwanie surowców — wszystko to, ujęte w możliwościach Infor M3 pomaga zwiększyć wskaźniki rentowności i spełnić wymagania klientów.

Kluczowe cechy systemu ERP Infor M3 w produkcji farb:

 • prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, promocji,
 • szeregowanie operacji i przezbrojenia wg typów i rozmiarów opakowań / zarządzanie produktami pochodnymi i ubocznymi,
 • identyfikowalność partii i przedmiotów oraz wycofania,
 • etykietowanie,
 • wsparcie promocji, cenników, rabatów,
 • zintegrowane zarządzanie utrzymaniem ruchu.

Kluczowe cechy systemu ERP Infor M3 w produkcji kosmetyków i artykułów higieny:

 • prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, promocji,
 • produkcja mieszana,
 • szeregowanie operacji i przezbrojenia wg typów i rozmiarów opakowań,
 • zarządzanie produktami pochodnymi i ubocznymi,
 • identyfikowalność partii i przedmiotów oraz wycofania,
 • etykietowanie zgodnie z przepisami,
 • wsparcie promocji, cenników, rabatów,
 • wsparcie detalistów,
 • standardy EDI,
 • redukcja braków w magazynach,
 • większa ilość „perfekcyjnych” zamówień,
 • maksymalizacja wykorzystania możliwości produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach,
 • szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Wyceń wdrożenie INFOR M3
w swojej firmie / organizacji

Dowiedz się więcej

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oferty Infor M3 dla branży chemicznej.

Masz pytania dotyczące Infor M3?