fbpx

Panel Produkcyjny

Panel Produkcyjny to oprogramowanie, które  powstało aby znacząco ułatwić i przyspieszyć klientom pracującym w systemie Infor M3 proces raportowania i rozliczanie produkcji. 

Wyróżnikiem aplikacji jest prostota użytkowania:

obsługa przez ekran dotykowy,
działanie na wszystkich urządzeniach z systemem WINDOWS,
możliwość dodawania i odejmowania funkcji dostępnych w danej wersji Infor M3.

Zobacz zastosowanie Panelu Produkcyjnego w praktyce!

Pobierz nagranie webinarium
Diagram 1. Panel Produkcyjny po zalogowaniu
Diagram 1. Panel Produkcyjny po zalogowaniu

Funkcjonalność panelu zawiera wszystko, co jest potrzebne do skutecznego i szybkiego raportowania produkcji. Panel nie jest typowym systemem MES, ale w wielu firmach będzie w zupełności wystarczający, gdyż zapewnia spływ danych zbliżonych do tych pochodzących z MES, które ułatwiają rozliczanie i zarządzanie produkcją. Panel jest też znacznie tańszy niż kompleksowy system realizacji produkcji.

Uruchomienie Panelu Produkcyjnego na sprzęcie przylegającym do stanowiska roboczego daje pracownikom możliwość bezpośredniego i szybkiego rejestrowania wykonywanych prac produkcyjnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, oraz zapisywania ich w systemie Infor M3 bez konieczności uruchamiania środowiska.

Opis działania:

Po zalogowaniu się poświadczeniem z Infor M3 aplikacja oczekuje wskazania na jakim stanowisku będzie raportowana praca. Następnie na ekranie pojawia się harmonogram prac do wykonania, pobierany online z Infor M3. Zaplanowane operacje, z widocznym czasem rozpoczęcia i zakończenia, są posortowana domyślnie według planowanych momentów startu. Oczywiście, wykonane i zakończone operacje „znikają” z harmonogramu. W zależności od ustawień wewnętrznych, aplikację możemy ograniczać lub rozszerzać o dodatkowe funkcje.

Rys 2. Raportowanie operacji na panelu produkcyjnym
Rys 2. Raportowanie operacji na panelu produkcyjnym

Częstotliwość raportowania jest definiowana indywidualnie, istnieją jednak pewne dobre praktyki – doświadczenie osób zarządzających produkcją i planowaniem pokazuje, że raportowanie w jakiejkolwiek produkcji seryjnej nie powinno odbywać się raz na zmianę, tylko w określonych interwałach czasowych- im częściej, tym lepiej. Pracownicy zarządzający mogą wtedy z taką rozdzielczością analizować tempo produkcji, gęstość zakłóceń, czy koszty braków.

Koncepcja aplikacji Panelu Produkcyjnego bazuje na procesie Infor M3: START/STOP poprzez inicjowanie odpowiednich przycisków dostępnych na ekranie. Gdy operator, zidentyfikowany po numerze, zaczyna rejestrować wybraną z harmonogramu operację, naciska odpowiedni przycisk startujący, a po jej fizycznym wykonaniu – przyciski Stop lub Raport. Dotyczy to wszystkich typów aktywności na stanowisku, takich jak:

  • przezbrojenia,
  • zakłócenia,
  • operacje.

Aplikacja domyślnie uniemożliwia wystartowanie wielu operacji przez jednego pracownika na jednym stanowisku. Czas pracy jest rejestrowany bezpośrednio jako różnica pomiędzy momentami Start i Stop. Przycisk Raport, poza zatrzymaniem czasu, daje możliwość zaraportowania ilości wytworzonych dóbr, ilości braków wraz z przyczyną ich powstania, a także podania numeru partii czy pojemnika.  Wynik prac trafia na konto pracownika. Po wykonaniu raportu na liście wyświetla się liczba wykonanych dobrych sztuk wyrobu.

Przykładowa analiza danych zebranych przez Panel w bazach M3.

Rys 3. Wykres brakowość/ efektywność – dla 1 pracownika
Rys 3. Wykres brakowość/ efektywność – dla 1 pracownika
Rys 4.. Wykres OEE dla stanowiska
Rys 4.. Wykres OEE dla stanowiska

Panel Produkcyjny daje możliwość bezpośredniego wydrukowania karty odłożenia jako etykiety logistycznej zawierającej informacje o produkcie, numerze certyfikatu, liczbie sztuk, numerze serii, itp. Potrzebne dane są prezentowane w postaci kodów kreskowych, ułatwiających dalsze prace logistyczne.

W połączeniu z logiką systemu Infor M3, wydania materiałów czy odłożenie mogą odbywać się w tle automatycznie. W panele produkcyjne można wyposażyć pojedyncze stanowiska, gniazda stanowisk, jak i linie produkcyjne

Rys.5. Przykład wyposażenia małej linii produkcyjnej w dwa panele pracujące na tym samym harmonogramie.
Rys.5. Przykład wyposażenia małej linii produkcyjnej w dwa panele pracujące na tym samym harmonogramie.

VIDEO WSKAZÓWKA

Obejrzyj materiał video, w którym omawiamy zastosowanie Panelu Produkcyjnego.

Webinarium

Zapraszamy także na webinarium, podczas którego zaprezentujemy pełne działanie aplikacji Panelu Produkcyjnego na przykładach oraz odpowiemy na Państwa pytania.

Data

29.06.2021

Rejestracja

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Korzyści z wdrożenia Panelu Produkcyjnego:

Większa jakość produkcji dzięki monitorowaniu brakowości w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Większa samodyscyplina pracowników.
Ograniczenie produkcji w toku dzięki wykonywaniu prac zgodnie z harmonogramem.
Większa efektywność wykonywanych prac dzięki ograniczaniu nieuzasadnionych przestoi.
Możliwość łatwego wyliczania wskaźników KPI, m.in. OEE.
Możliwość stałego analizowania tempa produkcji, gęstości zakłóceń, czy kosztów braków dzięki częstemu i sprawnemu raportowaniu.