fbpx

Skuteczne śledzenie produktów i kontrola zapasów w branży spożywczej

Szukasz sposobów i pomysłów na to, aby skutecznie śledzić produkty w swoim łańcuchu dostaw? Interesuje Cię kontrola zapasów na miarę przemysłu 4.0? Przeczytaj nasz artykuł, w którym przedstawiamy zagadnienia i praktyczne przykłady dotyczące poprawy i optymalizacji łańcucha dostaw.

Zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw w nowoczesnej produkcji

Producenci żywności i napojów od dawna mają problemy ze spełnieniem wymagań związanych z okresami przydatności do spożycia, planowaniem partii produktów, śledzeniem pochodzenia produktów i wieloma innymi aspektami. Ponadto niepewność dotycząca ceł, inicjatyw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz coraz większa liczba przepisów jeszcze bardziej komplikują sytuację. Wiele spośród tych problemów i trendów może wywrzeć głęboki wpływ na cały łańcuch dostaw przedsiębiorstwa — od pozyskiwania surowców, przez produkcję, aż po dostawę.

W webinariach przygotowanych wspólnie z firmą Infor omawiamy szereg wyzwań związanych z łańcuchem dostaw w branży spożywczej. Podzieliliśmy te wyzwania na trzy kategorie: śledzenie produktów np. w celu ich szybkiego wycofania, przewidywanie zmienności popytu i reagowanie na nią oraz wdrożenie najlepszych technologii w zakresie innowacji produktowych.

Uzyskanie globalnej widoczności a kontrola zapasów

Wszyscy mamy tendencję do skupiania się na zmiennych, nad którymi mamy kontrolę, ale obecnie przyszedł czas na ponowne przemyślenie wszystkich procesów łańcucha dostaw, ponieważ nie są one tak wydajne, jak powinny być. Dwa lata temu przeprowadziliśmy ankietę wśród firm będących w sieci Infor Nexus. 46% z nich stwierdziło, że przed wdrożeniem platformy Infor Nexus określenie, gdzie znajduje się dany produkt i kiedy będzie dostępny, zajmowało im aż trzy dni. Nie ulega więc wątpliwości, że brakuje nam danych potrzebnych do podejmowania dobrych decyzji i optymalizacji kontroli zapasów. Ponadto występują też luki w komunikacji producentów z klientami, dostawcami i przewoźnikami spoza przedsiębiorstwa. Narzędzia do komunikacji są bardzo różnorodne — połączenia w ramach systemów EDI, portale, arkusze kalkulacyjne, wiadomości e-mail i wiele innych — i bardzo trudne w utrzymaniu.

Czym jest przemysł 4.0?

Choć istnieje wiele definicji przemysłu 4.0, najogólniej mówiąc, jest to: „Mariaż technologii fizycznych i cyfrowych, takich jak analityka, sztuczna inteligencja, technologie kognitywne oraz internet rzeczy. Połączenie rozwiązań fizycznych i cyfrowych pozwala stworzyć cyfrowe przedsiębiorstwo, które jest w pełni połączone, ale też może podejmować decyzje w bardziej holistyczny, świadomy sposób” – Deloitte.

Aby uzyskać widoczność, przedsiębiorstwo musi komunikować się ze swoimi globalnymi partnerami handlowymi w sensowny sposób. Dzięki sieci biznesowej obejmującej wiele przedsiębiorstw Twoja firma będzie mogła wyeliminować silosy informacyjne nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, lecz także pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacjami, z którymi prowadzi interesy. Pozwala to rejestrować i współużytkować dane w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć wydajność i szybkość działania przedsiębiorstwa.

Przewidywanie zmienności i reagowanie na nią

Jak przewidywać wahania rynkowe i dostosowywać się do nich? Można zacząć od kluczowego obszaru, jakim jest wydajność i automatyzacja w zakładzie produkcyjnym. Jak zautomatyzować harmonogram produkcji? W jaki sposób można lepiej sobie radzić z różnymi wąskimi gardłami, np. związanymi ze zbiornikami w firmowych zakładach lub różnymi prędkościami linii napełniających?

Narzędzia do planowania, które uwzględniają wszystkie zmienne w celu optymalizacji produkcji, to tylko jedna część rozwiązania. Jeśli przedsiębiorstwo oprócz tego wdroży rozwiązanie do zarządzania zasobami i zintegruje je ze swoim rozwiązaniem do planowania, to będzie lepiej wiedzieć, jak planować produkcję z uwzględnieniem okien serwisowych dzięki lepszej widoczności wymagań związanych ze sprzętem. Planowanie produkcji i zarządzanie zasobami ma wpływ na łańcuch dostaw i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego obszary te nie powinny być traktowane oddzielnie.

Wydajność i automatyzacja wiążą się również z koniecznością optymalizacji transportu i magazynowania (kotrola zapasów) oraz rozumienia związanej z tym złożoności, ponieważ drogi wprowadzania produktów na rynek wciąż ewoluują. Niezależnie od tego, czy Twoja firma prowadzi swój własny sklep internetowy, czy korzysta w realizacji sprzedaży z usług innego podmiotu, niektóre funkcje i wymagania w tym zakresie ulegają zmianom, a coraz więcej firm przygląda się dostępnym narzędziom, które pomogą im zwiększyć wydajność.

Zwiększanie wydajności należało do kluczowych wyzwań w branży spożywczej od wielu lat, ale ostatnio jednym z najbardziej zmiennych obszarów był nacisk na ekologiczność i przejrzystość. Wymagania klientów powodują ciągłe zmiany na rynku. Początkowo klienci szukali żywności wolnej od tłuszczu, GMO itp. Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat nacisk przesunął się w stronę czystych etykiet (ang. clean labels), ponieważ klienci oczekują zrozumiałych informacji o składnikach. Obecnie trend ten jeszcze bardziej się rozrasta. Twierdzenia o ekologiczności produktu mogą obejmować ekologiczne uprawy, ekologiczne surowce, zużycie energii, jak najmniejsze wykorzystywanie plastiku i generowanie mniejszej ilości odpadów opakowaniowych. Infor ma dużą liczbę klientów, którym zależy na mierzeniu i raportowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju. Jedną z fundamentalnych kwestii w tej dziedzinie jest pytanie, jak wyżywić rosnącą globalną populację w sposób zrównoważony. Częścią odpowiedzi jest wdrożenie globalnego rozwiązania, które pomoże zapewnić wydajniejsze łańcuchy dostaw.

Każda firma może mieć swoje własne cele i potrzeby oraz własne podejście do zrównoważonego rozwoju. Dla niektórych będzie on oznaczać lepsze śledzenie pochodzenia surowców, dla innych — sprawniejsze mierzenie swojego śladu węglowego lub lepszą gospodarkę ściekami. Wyzwaniem dla firm jest tutaj dokładne określenie tego, co chcą mierzyć i śledzić, oraz wdrożenie potrzebnych do tego narzędzi.

Ostatnim obszarem zmienności są nowe niewiadome. Firmy z branży żywności i napojów są przyzwyczajone do wyzwań związanych z planowaniem dotyczących sezonowości, promocji i okresu przydatności do spożycia. Ostatnio dołączyło do nich jednak dodatkowe wyzwanie, jakim jest nieprzewidywalność przepisów i ceł, a nawet problemy z dostępnością pracowników. Jak firma ma spełnić oczekiwania rynku, jeśli wie, że nie jest w stanie zatrudnić większej liczby pracowników w swoich zakładach? Skuteczna analiza wszystkich tych zmiennych w ramach przedsiębiorstwa wymaga bardzo zaawansowanych narzędzi do planowania. Nie wystarczy po prostu bawić się w zgadywanki na podstawie dotychczasowych narzędzi.

Wdrożenie najlepszych technologii a kotrola zapasów

Szukając lepszych fundamentów, które pomogą Twojej firmie stawić czoła wyzwaniom we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, warto rozważyć szereg rozwiązań. Nie wszystkie z nich są rozwiązaniami typowo kojarzonymi z łańcuchem dostaw, ale wszystkie mają związek z tym obszarem i pomagają zwiększyć jego efektywność i wydajność. Kontrola zapasów przy ich zastosowaniu staje się dokładniejsza i umożliwia ograniczenie kosztów utrzymania zapasów.

Pierwszym przykładem jest zarządzanie formułami. Wiele firm chce mieć pewność, że wytwarza produkty odpowiednie dla danego kraju, ponieważ mogą istnieć ograniczenia co do tego, gdzie można sprzedawać dany produkt. Ręczne zarządzanie tym obszarem jest problematyczne. Aby firma mogła odpowiadać za pytania dotychczasowych i potencjalnych klientów z całego świata, potrzebuje zaawansowanego rozwiązania do zarządzania formułami.

kotrola zapasów - system i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem

Inną technologią, która budzi obecnie duże zainteresowanie, jest łańcuch bloków. Jednak wiele celów, które firmy spodziewają się osiągnąć za pomocą łańcucha bloków, można w gruncie rzeczy osiągnąć sprawniej, szybciej i taniej bez tej technologii. Łańcuch bloków nie jest oczywiści rzeczą złą lub bez potencjału. Jednak wiele spośród problemów ze śledzeniem i jakością, które próbuje on rozwiązać, można rozwiązać szybciej i bardziej niezawodnie za pomocą dotychczasowych, sprawdzonych narzędzi. Nowoczesne rozwiązania ERP dostępne w ramach platformy chmurowej i w sieci powiązań z wszystkimi kooperantami nie mają wprawdzie intrygującego uroku łańcucha bloków, ale mają udowodnioną skuteczność, są zaprawione w bojach dzięki wielu latom intensywnego użytkowania oraz są dostępne już teraz za pośrednictwem szerokiej gamy partnerów, dostawców, dostawców logistyki i przewoźników.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak poradzić sobie ze złożonością w branży produkcji spożywczej, zachęcamy do obejrzenia cyklu webinariów, które, oprócz tematów omawianych w niniejszym poście, dotyczą także zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie planowania, kontroli zapasów, widoczności podaży i popytu i zarządzania cyklem życia produktów.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz usprawnić procesy zarządzania łańcuchem dostaw? Kontrola zapasów ma być dokładniejsza? Zrobić krok w stronę przemysłu 4.0? Szukasz narzędzi wspierających optymalziację łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: