fbpx

Identyfikowalność żywności a system ERP – wizualizacja łańcucha dostaw

Identyfikowalność żywności (ang. traceability) to jeden z filarów zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia i życia konsumentów. Pozwala na szybkie wycofanie produktu z rynku w sytuacji wystąpienia zagrożenia i usprawnia proces ustalenie źródła problemu. W tym artykule dowiesz się,  jak zbudować transparentny łańcuch dostaw w branży spożywczej, przedstawimy narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych.

Bezpieczeństwo żywności a system ERP

Spełnienie norm bezpieczeństwa żywności jest coraz trudniejsze w czasach, gdy instytucje rządowe i główni detaliści wdrażają coraz ostrzejsze regulacje i wymagają dokładniejszych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest tym trudniejsze, że rośnie ryzyko związane z globalizacją zaopatrzenia, z szybkością rozprzestrzeniania się skażeń i chorób, a nawet z zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem. Tym samym bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności są obecnie jeszcze ważniejsze niż w przeszłości. Podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo produktów żywnościowych, od surowców do wyrobów na stołach konsumentów, staje się najwyższym priorytetem producentów branży spożywczej. Dbanie o bezpieczeństwo żywności podwyższa koszty branży, która i tak charakteryzuje się niewielkimi marżami. Jednakże takie działania pozwalają uniknąć potencjalnie kosztownych wycofań, jak również wzmocnić swoją pozycję na rynku i wobec klientów. Zdolność do śledzenia wszystkich aspektów produktów, aż do poziomu składników surowcowych w całym łańcuchu dostaw, może być wyróżnikiem, który wzmacnia pozycję firmy w stosunku do konkurencji.Dzięki rozwiązaniu Infor™ M3 Graphical Lot Tracker będą Państwo mogli spełniać rosnące wymagania na dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności równocześnie obniżać koszty wycofań i koszty jakości. Zapewniając bezpieczeństwo żywności chronią Państwo swój biznes, zachowują klientów i tworzą nowe okazji sprzedaży

Zapewnienie zgodności ze skomplikowanymi przepisami

Dysponując ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży spożywczej Infor pomaga przedsiębiorstwom, takim jak Państwa, w spełnieniu skomplikowanych i zmiennych wymagań prawnych i branżowych.

Rosnąca liczba klientów firmy Infor wdraża z sukcesem rozwiązanie Infor GLT, wyposażone w standardowy interfejs do systemu ERP Infor M3, uzyskując repozytorium danych służących do identyfikowalnościi śledzenia pochodzenia. Infor był jednym z pierwszych dostawców zaawansowanego rozwiązania do graficznego śledzenia partii zintegrowanego z funkcjami drążenia danych. Infor M3 Graphical Lot Tracker jest w pełni zgodny z:

  • Food Safety and Modernization Act (FSMA) amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Lek ów (FDA)
  • Rozporządzeniem EC/178/2002 Unii Europejskiej
  • Dokumentem ISO nr 8402 organizacji ISO
  • Amerykańskim Bioterrorism Act z 2002 roku

Identyfikowalność żywności a uzyskanie pełnego wgląduw łańcuch dostaw

Dzięki narzędziu Infor M3 Graphical Lot Tracker mogą Państwo tworzyć bazę danych zawierającą wszystkie niezbędne informacje do śledzenia produktów. Można używać tego narzędzia do pozyskiwania informacji z dodatkowych źródeł, takich jak systemy sterowania produkcją (MES) i jakością (LIMS). Infor M3 Graphical Lot Tracker natychmiast informuje o lukach i niespójnościach wśród transakcji trafiających do systemu. Dzięki temu mogą się Państwo na bieżąco upewnić, że dysponują pełną ścieżką danych pozwalającą na identyfikację partii.Będą Państwo mieli pełny obraz przepływu materiałowego od partii surowcowych, przez półprodukty, po wyroby gotowe i wysyłki do klientów. Będą mogli Państwo śledzić proces przez wszystkie jego etapy, stanowiska i czynności. Czyniąc z Infor M3 Graphical Lot Tracker centralne narzędzie do sterowania wycofaniami, będą mogli Państwo – w przypadku konieczności wycofania – przyspieszyć i uprościć proces,z równoczesnym ograniczeniem kosztów i zakresu przedsięwzięcia.

Korzyści z uruchomienia oprogramowania do Traceability

Graficzna identyfikowalność żywności

Wizualizacja i testowanie ścieżek pochodzenia partii pozwala na upewnienie się, że zestaw pozyskiwanych danych transakcyjnych jest kompletny. Zaufanie klientów i dostawców rośnie dzięki procedurom nastawionym na minimalizację ryzyka wycofań oraz ograniczenia zakresu w przypadku, gdy wycofanie jest konieczne. Działanie z wyprzedzeniem pozwala na szybkie i efektywne reagowanie oraz ograniczenie negatywnych komentarzy medialnych związanych z wycofaniem.

Sprawne audyty jakości

Wszystkie dane związane z identyfikowalnością znajdują się w jednym miejscu i mogą być czytelnie wizualizowane. Informacje, niezbędne do przeprowadzenia audytu, mogą być udostępnianie pracownikom, dostawcom, klientom i innym podmiotom. Rozwiązanie umożliwia zbudowanie środowiska bardziej zorientowanego na współdziałanie wewnątrz organizacji oraz z partnerami w łańcuchu dostaw.

Pobierz plik

Tutaj możesz pobrać dokument „Infor M3 Graphical Lot Tracker”  w formacie .pdf

Sprawne wycofanie produktów z rynku

Przeszukanie bazy danych wstecz pozwala na szybkie wykrycie partii, półproduktów lub surowców będących źródłem problemu. Następnie równie szybko można znaleźć wszystkie wyroby, które mogły zostać skażone lub zagrożone problemami jakościowymi. Równocześnie identyfikowani są klienci,z którymi należy się skontaktować oraz wszystkie miejsca w łańcuchu dostaw, w których wyroby te się znajdują

Nowe szanse sprzedaży

Zdolność do efektywnego śledzenia partii może być wykorzystana jako przewaga konkurencyjna podczas poszukiwania szans sprzedaży i negocjowania umów. Pozwala również na uzasadnienie, że schematy zaopatrzenia w surowce i inne składniki są bezpieczne i odpowiedzialne. Dzięki temu,w ramach inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, można wzmocnić rynkowy wizerunek Państwa firmy jako odpowiedzialnego i transparentnego dostawcy.

Ograniczenie ryzyk a identyfikowalność żywności

Nawet najlepszy system automatycznego śledzenia nie wyeliminuje problemów spowodowanych przez skażenie żywności, choroby czy awarie. Precyzyjne śledzenie pozwala jednak na skuteczne ograniczenie ryzyka poprzez szybkie zidentyfikowanie, wyizolowanie i rozwiązanie problemu. Dzięki temu chronione jest zdrowie publiczne, konsumenci odzyskują zaufanie i minimalizowany jest negatywny efekt finansowy incydentu.

Dzięki narzędziu Infor Graphical Lot Tracker, który jest wbudowany w system ERP M3 będą Państwo mogli:

Używać elastycznego systemu śledzenia przepływów w łańcuchu dostaw.

Istotnie skrócić (z dni do minut) czas przygotowania do audytu.

Dysponować w jednym miejscu wszystkimi informacjami potrzebnymi do wycofań.

Spełniać obecne wymagania dotyczące bezpieczeństw a żywności i elastycznie reagować na zmiany.

Widzieć na jednym ekranie zarówno graficzną ścieżkę śledzenia, jak również szczegółowe transakcje.

Identyfikowalność żywności a system ERP - jak działa traceability

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz poprawić identyfikowalność żywności (ang. traceability)? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: