fbpx

Jak skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw w branży spożywczej?

Szukasz sposobów i pomysłów na to aby usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw w branży spożywczej. Przeczytaj nasz artykuł, w którym przedstawiamy zagadnienia i praktyczne przykłady dotyczące poprawy transparentności i identyfikowalności żywności  w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw w nowoczesnej produkcji

Apetyt klientów na informacje o jedzeniu ciągle rośnie. Interesują ich nie tylko składniki i wartości odżywcze, ale także pochodzenie żywności, humanitarne traktowanie zwierząt oraz wpływ hodowli bądź upraw na środowisko. Chcą też wiedzieć, co firma robi na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wszystko to oprócz zestawu informacji, który stał się już standardem – na przykład, czy produkt ma pochodzenie lokalne, jest organiczny i bezglutenowy. Ta lista jest długa i ciągle się wydłuża.

Oprócz transparentności wymaganej do zbudowania i utrzymania zaufania klientów światowi producenci żywności i napojów traktują priorytetowo także bezpieczeństwo, jakość oraz zachowanie zgodności z przepisami. I choć postępująca globalizacja pozyskiwania oraz dystrybucji żywności pozwala rozszerzać łańcuchy dostaw i docierać do większej liczby klientów, ta sama globalizacja sprawia, że ryzyko – na przykład skażenia czy rozprzestrzeniania się choroby – może okazać się bardziej złożone i trudniejsze do wyeliminowania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku około 600 milionów ludzi zatruwa się skażoną żywnością, a dla 420 000 z nich choroba kończy się śmiercią. Właśnie ze względu na to ryzyko – i potencjalne konsekwencje – sektor produkcji żywności i napojów jest tak ściśle regulowany.

Skuteczne reagowanie na oczekiwania konsumentów wymaga transparentności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania nieustannie zmieniających się przepisów – to spore wyzwania niemal dla wszystkich producentów żywności i napojów, niezależnie od wielkości firmy. Potencjalne uchybienia mogą narazić na szwank nie tylko zdrowie klientów, ale też wizerunek marki, a koszty wycofania produktu z obrotu bywają szalenie wysokie. Przejrzysty łańcuch dostaw i zdolność śledzenia oraz identyfikowania składników pozwalają firmie spokojnie spoglądać w przyszłość, a szczegółowa dokumentacja wszystkich składników i procesów może stanowić podwaliny zaufania publicznego.

Aby zyskać dostęp do tych możliwości i w pełni wykorzystać ich potencjał, firmy potrzebują technologii przemysłu 4.0, zwanego też czwartą rewolucją przemysłową.

Wielu producentów żywności i napojów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że ich systemy IT oraz procesy biznesowe nie są w stanie wspierać przejrzystości w zarządzaniu łańcuchem dostaw ani identyfikowalności na poziomie wymaganym dziś na wysoce konkurencyjnym, globalnym rynku. Aby zyskać dostęp do tych możliwości i w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzebują technologii przemysłu 4.0, zwanego też czwartą rewolucją przemysłową.

Zintegrowanie przemysłu 4.0 z ekosystemem łańcucha dostaw wymaga cyfrowej transformacji tego łańcucha, tak aby umożliwiał on identyfikowanie składników oraz produktów w górę i w dół strumienia, u wszystkich dostawców, firm logistycznych i partnerów. Do śledzenia i lokalizowania potencjalnie szkodliwych składników oraz izolowania problemów niezbędne są technologie internetu rzeczy (IoT) – w połączeniu z kompleksowymi funkcjonalnościami sieciowymi, które gwarantują identyfikowalność (traceability) w całym procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Transparentność oraz identyfikowalność łańcucha dostaw (o ile tylko zostaną prawidłowo wdrożone) zapewniają też dodatkowe korzyści, takie jak większe zaufanie klientów i umocnienie renomy marki, gwarancja bezpieczeństwa żywności, zmniejszanie ilości odpadów oraz działanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z pełnej przejrzystości łańcucha dostaw

Efektywny i przejrzysty proces zarządzania łańcuchem dostaw wymaga szeroko zakrojonej współpracy oraz koordynacji między interesariuszami. Najlepiej w czasie rzeczywistym. Może się to okazać sporym wyzwaniem, zważywszy, że wielu producentów żywności i napojów polega na zakładach produkcyjnych oraz innych ogniwach łańcucha dostaw, które są własnością dostawców lub partnerów handlowych – a oni też pozyskują surowce od różnych dostawców, co dodatkowo komplikuje osiągnięcie przejrzystości. Z punktu widzenia producenta żywności i napojów korzyści z przejrzystości łańcucha dostaw powstają na etapie produkcji własnej, ale także w górze i dole strumienia łańcucha dostaw. Nowoczesne technologie, które zapewniają większą przejrzystość, mają też inne zalety – pozwalają na przykład dostarczać wszystkie informacje, których oczekują klienci, wykrywać problemy z bezpieczeństwem żywności i reagować na nie, ograniczać marnowanie żywności oraz działać zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Transparentne zarządzanie łańcuchem dostaw w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów

Wybierając produkty żywnościowe dla swoich rodzin, etyczni konsumenci kierują się zdrowiem, dobrostanem i kwestiami społecznymi. Zwracają uwagę na „czyste etykiety” z przejrzystymi informacjami o wartościach odżywczych, zalety praktyczne, dostępność informacji o dostawcach, humanitarne traktowanie zwierząt oraz zrównoważone metody produkcji. Chcą także, aby produkty były świeże, pochodziły z lokalnych gospodarstw i wyróżniały się wysoką jakością. Choć te oczekiwania wywierają dodatkową presję na producentów żywności i napojów, spełnianie oczekiwań konsumentów, którzy kierują się względami etycznymi, może być ważnym czynnikiem wyróżniającym.

Czym jest przemysł 4.0?

Choć istnieje wiele definicji przemysłu 4.0, najogólniej mówiąc, jest to: „Mariaż technologii fizycznych i cyfrowych, takich jak analityka, sztuczna inteligencja, technologie kognitywne oraz internet rzeczy. Połączenie rozwiązań fizycznych i cyfrowych pozwala stworzyć cyfrowe przedsiębiorstwo, które jest w pełni połączone, ale też może podejmować decyzje w bardziej holistyczny, świadomy sposób” – Deloitte.

Obecnie klienci chcą wiedzieć dużo więcej o pochodzeniu żywności i o tym, jak wyglądała jej droga z gospodarstwa na stół. Fundacja The International Food Information Council (IFIC) następująco podsumowała w swoim raporcie trendy dotyczące żywienia – „Amerykanie mają coraz większy apetyt na informacje o tym, co jedzą, a technologia sprzyja im, jak nigdy dotąd… zwiększa też przejrzystość w całym procesie zarządzania łańcuchem dostaw żywności”.  Klienci wybierają marki, które odzwierciedlają ich aspiracje. Dlatego szukają informacji o pochodzeniu firmy, jej działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, działalności społecznej oraz transparentności, pisze Forbes.

SmartLabel® to jedna z inicjatyw, które umożliwiają klientom łatwy i natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji o tysiącach produktów. Wystarczy zeskanować kod QR, aby zobaczyć stronę z informacjami o wartościach odżywczych, składnikach, alergenach, certyfikatach przyznawanych przez organizacje zewnętrzne, programach odpowiedzialności społecznej, a także rady oraz instrukcje użycia i bezpiecznego przechowywania. Mamy podstawy przypuszczać, że w przyszłości dane te staną się jeszcze bardziej szczegółowe i będą obejmować na przykład pochodzenie poszczególnych składników, czas ich użycia do produkcji oraz wiele innych informacji, które nigdy nie zmieściłyby się na etykiecie.

Zrównoważona przyszłość żywności w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W przypadku firm z branży produkcji żywności i napojów zrównoważony rozwój często jest kojarzony z rolnictwem lub wpływem na środowisko. W rzeczywistości ma on jednak znaczenie w całym procesie zarządzania łańcuchem dostaw żywności. Celem przetwarzania żywności, czyli zmiany produktów rolnych w jedzenie, jest karmienie świata – i to ono jest siłą napędową wszystkich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tego celu jest jednak utrudnione ze względu na rosnącą światową populację i niedobory zasobów.

Według Banku Światowego „Globalna populacja liczyła w 1960 roku około 3 miliardów. Do 1987 roku, w ciągu niecałych trzech dekad, przekroczyła 5 miliardów, a w 2018 roku na świecie było nas już około 7,6 miliarda”. 18 Jednocześnie 60 do 70% światowego ekosystemu ulega degradacji w tempie uniemożliwiającym jego regenerację.

Właśnie dlatego sektor przetwórstwa żywności sam podjął działania na rzecz zwiększania świadomości w tym zakresie i dąży do wprowadzania ustaw, które ochronią środowisko. Rolnicy zapobiegają erozji gleby dzięki zastosowaniu płodozmianu, trwają też badania nad tym, jak ograniczyć emisje metanu z krowich beknięć i gazów. 20 Firmy z kolei chwalą się, w jak znacznym stopniu udaje im się ograniczać zużycie energii oraz ilość odpadów generowanych na etapie produkcji, a zwłaszcza w zakładach wytwórczych. Jednocześnie wprowadzane są ustawy zniechęcające do korzystania z plastikowych torebek w sklepach, a rządowe programy zachęcają klientów oraz restauracje do używania „brzydkich” produktów, aby zapobiegać marnowaniu żywności. Ruch popularyzujący zrównoważony rozwój i ekologię nie jest już niszą, ale częścią głównego nurtu. Co więcej, zrównoważony rozwój nie jest dla producentów żywości i napojów już tylko hasłem, które ma poprawić samopoczucie konsumentów – to fundament rozwoju, konieczny do utrzymania się na rynku i większej rentowności. Korzystając z szybkości, zdolności analitycznych i elastyczności rozwiązań w chmurze, producenci żywności i napojów mogą wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w całym procesie zarządzania łańcuchem dostaw. Technologia w chmurze oraz jej kompleksowe możliwości zapewniają szybkość, skalowalność, globalny zasięg oraz zwinność niezbędne do tego, aby dostarczać lepszą żywność, a jednocześnie optymalizować rentowność organizacji.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz usprawnić procesy zarządzania łańcuchem dostaw? Zrobić krok w stronę przemysłu 4.0? Szukasz narzędzi wspierających optymalziację łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: