fbpx

Zakłócenia łańcucha dostaw

JAK RADZIĆ SOBIE Z ZAKŁÓCENIAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW PODCZAS PANDEMII?

Rozszerzająca się pandemia koronawirusa powoduje, że łańcuchy dostaw po stronie surowców i  półproduktów podlegają przerwaniu lub dużym zakłóceniom. Najczęstszym powodem tego są:

 • ograniczenia w przepływie towarów i ludzi przez granice poszczególnych państw,
 • zamykanie firm dostawców produkujących potrzebne surowce czy półprodukty.

W konsekwencji większość firm traci w ten sposób możliwość produkowania z wykorzystaniem dotychczasowych źródeł surowców.

Możliwymi rozwiązaniami tych ograniczeń są:

 • szybkie znalezienie innych (lokalnych) dostawców na potrzebne surowce i półprodukty,
 • umiejętne zastosowanie technologii i materiałów alternatywnych,
 • sprawne zaprojektowanie nowych wyrobów będących substytutami dotychczasowych.

WIEMY JAK POMÓC W ROZWIĄZANIU TYCH PROBLEMÓW!

Proponujemy narzędzia, które wspierają:

 • pełną kontrolę dostawców, technologii i surowców,
 • łatwe i szybkie zarządzanie zmianami produktów poprzez pełną kontrolę procesu technologicznego i używanych surowców,
 • sprawne zarządzanie alternatywnymi kanałami dostaw surowców i materiałów poprzez zastosowanie platformy zakupowej,
 • wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych materiałów alternatywnych,
 • precyzyjne prognozowanie popytu,
 • szybką ścieżkę podejmowania decyzji uwzględniająca m.in. kalkulację kosztów wybrania „alternatyw”,
 • lepszą kontrolę i szybsze wprowadzenie nowych produktów do produkcji,
 • dokładne planowanie zapasów magazynowych i zleceń produkcyjnych w celu zapewnienia dostępności wyrobów na wymaganym poziomie,
 • zautomatyzowanie rozliczeń zakupów surowców i materiałów do produkcji oraz towarów.

OTO ONE:

1. Infor CloudSuite™ PLM for Process (Optiva)

System służący do opracowywania i rozwoju produktów od koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Jest to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu złożonych potrzeb przemysłu spożywczego i chemicznego, uwzględniające wszelkie niuanse i specyfikę tych branż. Innowacje, szybszy czas reagowania, lepsza dostępność informacji przy podejmowaniu decyzji, wydajny i niedługi rozwój produktów — to tylko niektóre z cech i korzyści aplikacji stworzonej przy użyciu najnowszej technologii Infor.

Więcej informacji: film, www.

2. Dodatkowe moduły planistyczne systemu Infor M3; możliwe do wdrożenia szybko i efektywnie

 1. Infor DMPModuł prognozowania i budżetowania umożliwiający analizę danych statystycznych oraz planowanie popytu i prognozowanie sprzedaży ze scenariuszami „co jeśli”. Aplikacja umożliwia łatwe prognozowanie sprzedaży, z wychwytywaniem informacji rynkowych. Obsługuje wiele metod automatycznych prognoz. Dynamiczne grupowanie i agregacja danych pozwala na manipulowanie popytem i prognozami. Dzięki ustawieniom filtrowania można w łatwy sposób skonfigurować ulubione widoki z preferowanym ekranem informacji. Moduł umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów.

Więcej informacji: prezentacja.

 1. Infor SWB Moduł harmonogramowania produkcji pozwalający na lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Obsługuje planowanie z ograniczonymi zdolnościami, szeregowanie operacji, minimalizację czasów przezbrojeń, synchronizację materiałów i zdolności oraz analizy „co jeśli” i bardzo szybkie symulacje.

Więcej informacji: prezentacja.

 1. MRP w ramach Infor M3 Integralna  część systemu M3 realizująca model MRP-II pozwalająca na właściwe pokrycie popytu i zamówień sprzedaży poprzez odpowiednie planowanie zaopatrzenia i produkcji. Moduł kalkuluje i proponuje ilości i czasy realizacji dla przedmiotów zamawianych z produkcji, od dostawców lub z magazynów. Ponieważ planowanie jest rozłożone w czasie, propozycje są również wykonywane dla przeplanowywania obecnych, planowanych, bądź zwolnionych zamówień. Dzięki Infor M3 Planowanie Materiałowe użytkownik jest w stanie kontrolować wszystkie działania za pomocą ustawień takich jak np. metoda planowania, czas realizacji, czas bezpieczeństwa, wcześniejsze lub późniejsze tłumienie, wielkość zamówienia, sprawdzanie kalendarza, itd. Aby uzyskać najlepszą możliwą koordynację, Infor M3 Planowanie Materiałowe obsługuje różne metody pozyskania, w tym planowanie wymagań dystrybucji, planowanie produkcji, planowanie wymagań materiałowych i poziomu odnowienia zapasu.
 2. 3WMMetoda trójstronnego rozliczania zamówień zakupów tzn. przyjęć, faktur i rozliczeń z dostawcami. Zamówienie takie stanowi podstawę do rejestracji przyjęcia w systemie, tzn. przyjmowane są te materiały, które zostały zamówione. Warunki uzgodnione z dostawcą na zamówieniu oraz ilości przyjęte są podstawą do rozliczenia faktury od dostawcy. Ciekawą opcją jest możliwość realizacji tego procesu dla zakupów nie magazynowych (usługi oraz zakupy nie kapitalizowane do zapasu). Wówczas zamówienie zakupu uwzględnia poza warunkami dla dostawcy również dane potrzebne do dekretacji faktur kosztowych, takie jak miejsce powstawania kosztu oraz rodzaj kosztu. Dane te służą do wygenerowania automatycznej dekretacji kosztowej w momencie rozliczenia faktury od dostawcy.

         Korzyści z realizacji procesu zakupów poza magazynowych:

 • lepsza kontrola nad wypływem pieniędzy z firmy,
 • informacja o potencjalnych zobowiązaniach w formie zarejestrowanych zamówień zaopatrzeniowych,
 • możliwość utrzymania szczegółowej analityki realizowanych zakupów na poziomie zamówień zaopatrzeniowych,
 • ograniczenie kosztów poprzez automatyzację dekretacji faktur zakupu na podstawie wprowadzonych zamówień,
 • ograniczanie kosztów popełnianych błędów – dane do dekretacji są przygotowane w postaci zamówienia na długo przed otrzymaniem faktury od dostawcy.

3. Platforma Infor Nexus do obsługi sieci łańcucha dostaw

System usprawniający współpracę z dostawcami poprzez umożliwienie składania zamówień bezpośrednio do systemów dostawców, a dostawcom wystawianie informacji o swoich produktach.

Więcej informacji: www.

POWYŻSZE TECHNOLOGIE:

 • umożliwiają zdalną pracę z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, smartfon, czy nawet smartwatch,
 • w większości przypadków nie wymagają uruchomienia skomplikowanej platformy sprzętowej ze względu na implementację w chmurze,
 • zapewniają, że wdrożenie będzie mogło być zrealizowane prawie całkowicie zdalnie.

ELASTYCZNE PŁATNOŚCI:

Całość wdrożenia rozwiązań może się zamknąć w okresie kilku miesięcy. W zarysie, proponujemy następujące rozwiązania finansowania inwestycji:

 • opłata za licencje będzie opłatą abonamentową uiszczaną co miesiąc, pobieraną od 4 miesiąca po starcie wdrożenia,
 • opłaty za wdrożenie zostaną rozłożone na raty, których płatność rozpocznie się w 4 miesiącu po starcie wdrożenia i będzie trwała przez kolejne 12 miesięcy.

Szczegóły do uzgodnienia z opiekunem Twojej firmy w iPCC.

JEŻELI:

 • łańcuch dostaw w Twojej firmie został zakłócony,
 • chcesz lepiej kontrolować dostawców, technologie i surowce,
 • zależy Ci na szybszym wprowadzaniu nowych produktów,
 • chcesz dopasować zapasy magazynowe do potrzeb rynku…

… skontaktuj się z nami!

Twój kontakt: Natasza Rabsztyn-Piekarska, tel. 516 140 769, e-mail: natasza.piekarska@i-pcc.pl