fbpx

Jak usprawnić zarządzanie recepturami i wymaganiami dotyczącymi etykiet w branży spożywczej?

Jak Infor pomaga producentom składników żywności w zarządzaniu recepturami oraz zapewnieniu zgodności etykiet z przepisami?

Infor® Food & Beverage pomaga producentom składników żywności, realizować i kontrolować złożone procesy produkcyjne, zarządzać globalnym łańcuchem dostaw, opracowywać nowe receptury oraz rejestrować dane dotyczące produktów przy jednoczesnym zaspokojeniu specyficznych potrzeb klientów.

Infor Food & Beverage pozwala producentom składników żywności zapewnić odpowiednie moce produkcyjne oraz opracowywać nowe receptury produktów dostosowane do potrzeb swoich klientów. Poznaj oprogramowanie dla produkcji Infor® Food & Beverage.

Zarządzanie zamówieniami klientów i ich realizacja — na czas, cały czas

Do efektywnej produkcji składników żywności niezbędna jest możliwość kontrolowania specyfikacji i receptur dla dużej liczby jednostek magazynowych oraz monitorowania surowców aż do ich źródła. Jednocześnie Twoje zakłady produkcyjne muszą być w stanie ustalać kolejność pakowania produktów oraz tworzyć ich harmonogramy. Dotyczy to pojemników jednorazowych, beczek, skrzyń czy nawet całych wagonów.

Następnie należy zapewnić zgodność etykiety lub specyfikacji konkretnego składnika z danym produktem, nawet jeśli surowce uległy zmianie lub jeśli konieczne było dostosowanie receptury do wymogów klientów lokalnych. Są to złożone zadania, które należy zawsze wykonywać bardzo starannie.

Jak rozwiązania Infor mogą Ci pomóc?

Jako producent składników żywności, to Ty odpowiadasz za dostarczanie barwników, olejów, stabilizatorów, aromatów, suplementów diety i innych specjalistycznych komponentów dla przedsiębiorstw produkujących żywność i napoje. To od Ciebie zależy, czy przedsiębiorstwa te będą w stanie wytwarzać i dystrybuować na masową skalę produkty oraz wysoce skoncentrowane i dostosowane składniki żywności, jak również utrzymać ciągłość łańcucha dostaw.

Pomaga w tym rozwiązanie Infor Food & Beverage – oprogramowanie dla produkcji. Umożliwia ono producentom składników żywności, takim jak Twoje przedsiębiorstwo, zapewnienie odpowiednich mocy produkcyjnych, co pozwala skupić się na opracowywaniu nowych receptur produktów dostosowanych do potrzeb klientów z branży spożywczej. Specjalistyczne rozwiązania Infor pomagają zarządzać danymi dotyczącymi receptur i etykiet, uprościć tworzenie nowych produktów, realizować i kontrolować złożone procesy produkcyjne, jak również rejestrować informacje na temat produkcji i receptur na każdym etapie, tj. od pozyskania od dostawcy aż po dostawę do klienta.

Oprogramowanie dla produkcji udostępnia narzędzia, które umożliwiają:

Realizowanie i kontrolowanie złożonych procesów produkcyjnych

narzędzie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) upraszcza zarządzanie składnikami żywności wymagającymi specyficznych receptur. Oprogramowanie ERP można również wykorzystać do śledzenia rosnącej liczby jednostek magazynowych, uproszczenia procesów operacyjnych w celu wyeliminowania nieekonomicznych procedur i niepotrzebnych kosztów oraz udostępnienia dokumentacji technicznej.

Kontrolowanie zarządzania produktami

narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu pozwala tworzyć receptury metodą najniższego kosztu, szybciej opracowywać produkty i zwiększać ich efektywność, zapewnić zgodność z przepisami, tworzyć dokładne etykiety oraz obniżyć łączny koszt posiadania.

Tworzenie nowych receptur produktów

zanim receptura nowego aromatu będzie mogła zostać wykorzystana w produkcji, należy ją przetestować na małych partiach. Narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pozwala udostępniać dokumentację w celu upewnienia się, że receptury te są zgodne z zaleceniami wewnętrznymi, zaleceniami klienta i przepisami prawa.

Rejestrowanie danych produkcyjnych

śledzenie i udostępnianie dokładnych danych jest kluczowe. Przedsiębiorstwa produkujące składniki żywności, takie jak Twoje, muszą być w stanie śledzić wszystkie informacje dotyczące receptur i surowców udostępniane klientom i organom regulacyjnym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje składniki są produkowane zgodnie z odpowiednimi recepturami i normami.

Sukces klienta – wdrożenie systemu PLM

Oprogramowanie dla produkcji

Spółka Keurig Dr Pepper jest wiodącym producentem i dystrybutorem kawy i napojów, powstałym w wyniku połączenia firm Keurig Green Mountain i Dr Pepper Snapple Group. Spółka posiada portfel ponad 125 własnych, licencjonowanych i partnerskich marek napojów bezalkoholowych, mieszanek kawy i herbaty, wody, soków i nektarów oraz bezalkoholowych dodatków do drinków.

Obecnie mamy przyjazne dla użytkownika rozwiązanie
z interfejsem WWW, które jest niezwykle łatwe w obsłudze. Nasze dane są zorganizowane w sposób logiczny z punktu widzenia użytkowników, a nasze procesy są dostosowane do charakteru naszej działalności. Dysponujemy raportami, które dobrze służą firmie, i udało nam się osiągnąć duże korzyści biznesowe.

Bob Wimpfheimer​

starszy menedżer ds. zarządzania wiedzą w dziale badań i rozwoju

Case Study - wdrożenie PLM

Te narzędzia i funkcje są dostępne dzięki zintegrowaniu systemu ERP Infor M3 z rozwiązaniem Infor Optiva do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) oraz narzędziem M3 Graphical Lot Tracker w pakiecie Infor Food & Beverage.

Infor Optiva umożliwia kontrolę zarządzania produktami oraz tworzenie nowych projektów, Infor M3 pozwala realizować i kontrolować złożone procesy produkcyjne, a M3 Graphical Lot Tracker rejestruje dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące jakości, które można wykorzystać podczas audytów ze strony klienta lub w przypadku wycofania produktu ze sprzedaży.

Pełna integracja oprogramowania dla produkcji zapewnia:

Widoczność złożonych procesów produkcyjnych

Infor Optiva udostępnia informacje o źródle danych dotyczących produktów, a integracja z systemem Infor M3 pomaga wykorzystać te dane oraz kontrolować procesy produkcyjne. Ponadto system Infor M3 zapewnia pełną widoczność i kontrolę wszystkich aspektów planowania finansowego, zarządzania sprzętem i zasobami, optymalizacji łańcucha dostaw oraz obsługi klienta, co umożliwia szybkie reagowanie na zmiany potrzeb klientów. Dzięki Infor M3 możesz zarządzać złożonymi, skonfigurowanymi produktami sterowanymi przez atrybuty oraz bezpośrednio obsługiwać wyceny, planowanie i realizację.

Dostęp do obszernych danych dotyczących zarządzania produktami

Infor Optiva umożliwia przechowywanie wszystkich informacji dotyczących etykiet związanych z pochodzeniem składników, zestawieniami materiałowymi i recepturami. Aplikacja przechowuje wszystkie dane dot. kosztów, co umożliwia wybór najlepszej receptury dla danego produktu, a co za tym idzie – znaczne obniżenie kosztów materiałów oraz bardziej efektywną produkcję dotychczasowych i nowych artykułów.

Elastyczność w celu szybkiego i skutecznego tworzenia nowych produktów

Współpraca z kilkoma klientami produkującymi żywność oznacza konieczność opracowywania wielu różnych receptur dla niewielkich partii produktów. Najlepiej, jeśli odbywa się to w modelu najbardziej zbliżonym do produkcji na zamówienie. W takiej sytuacji kluczowe są planowanie i harmonogramowanie. Infor Optiva umożliwia tworzenie i testowanie nowych produktów, zanim trafią one do produkcji masowej. Po osiągnięciu gotowości do produkcji Infor M3 pomaga w realizacji poszczególnych procesów i kroków, a Infor Optiva pozwala szybko dostosować dokumentację tak, by przepisy prawa i potrzeby klienta były traktowane jako równie ważne. Rozwiązanie Infor Food & Beverage wraz z systemem Infor M3 pozwalają producentom składników żywności realizować procesy produkcyjne, Infor Optiva umożliwia zarządzanie kontrolą produktów, a narzędzie M3 Graphical Lot Tracker rejestrowanie danych.

Zgodność z przepisami prawa i śledzenie wszystkich danych dotyczących produktów

Narzędzie M3 Graphical Lot Tracker umożliwia utworzenie bazy danych zawierającej wszelkie niezbędne informacje wymagane do śledzenia produktów, materiałów i receptur w celu zapewnienia zgodności z przepisami. M3 Graphical Lot Tracker pozwala również przechowywać dodatkowe informacje pochodzące z systemów zarządzania produkcją (MES) i systemów zarządzania danymi laboratoryjnymi (LIMS). Zapewnia to pełną widoczność od etapu surowców/partii aż po dostawę do klienta. Narzędzie M3 Graphical Lot Tracker można także wykorzystać do śledzenia wszystkich kroków, zdarzeń i czynności w łańcuchu dostaw. Dzięki temu w przypadku konieczności wycofania produktu można zareagować szybko i zdecydowanie w celu ograniczenia kosztów z tym związanych. Ponadto przedsiębiorstwa korzystające z narzędzia M3 Graphical Lot Tracker uzyskują wymierne korzyści dzięki udostępnianiu online swoim klientom informacji identyfikacyjnych podczas regularnych audytów i procesów oceny dostawców.

Oprogramowanie dla produkcji – korzyści

Pakiet Infor Food & Beverage – zawierający rozwiązania Infor M3, Infor Optiva i M3 Graphical Lot Tracker – pozwala producentom składników żywności, takim jak Twoje przedsiębiorstwo, dostarczać odpowiednie produkty na czas, cały czas. Ponadto pakiet umożliwia łatwiejszą kontrolę surowców i receptur, ponieważ zapewnia błyskawiczny dostęp elektroniczny do dokładnych rekordów dotyczących wszystkich surowców, produkcji i dostaw.

Infor Food & Beverage umożliwia ciągłe monitorowanie receptur składników żywności w celu ich aktualizowania pod kątem zmian zapotrzebowania ze strony klientów, ograniczeń w łańcuchu dostaw oraz przepisów prawa – bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i jakość.

Dzięki rozwiązaniom Infor możesz podejmować lepsze, trafniejsze i bardziej świadome decyzje dotyczące receptur, etykiet i łańcucha dostaw.

Video Case Study

Obejrzyj materiał video i poznaj szczegóły wdrożenia systemu Infor CloudSuite PLM for Process (Optiva), który usprawnia zarządzanie produktem w branży spożywczej.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz usprawnić procesy zarządzania łańcuchem dostaw? Może interesuję Ciebie digitalizacja procesów etykietowania w branży spożywczej? Zrobić krok w stronę przemysłu 4.0? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: