fbpx
Krótkie
demo Infor M3
Produkty dodatkowe do Infor M3

Infor PLM

Zaawansowane rozwiązanie PLM – szybszy rozwój produktów.

Zwiększenie wartości R&D

Skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek

Wydajność i elastyczność rozwiązania PLM pozwala producentom skrócić czas potrzebny na opracowanie nowych lub kolejnych wersji produktów oraz zarządzanie nimi. Infor PLM for Process (Optiva) zapewnia zgodności z przepisami i wymaganiami odnośnie etykiet w zakresie raportowania, treści na opakowaniach lub szczegółów półproduktów.

To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) przeznaczone dla branży spożywczej, chemicznej i biologicznej. Infor PLM for Process zapewnia zunifikowaną widoczność danych i procesów w organizacji — niezależnie od jej rozmiaru lub złożoności.  Aby przezwyciężyć trudności związane z rozwojem produktów, wybierz Infor PLM for Process (Optiva).

 

Najważniejsze informacje o Infor PLM

Integracja z różnymi systemami ERP

Unifikacja danych i procesów biznesowych w firmie

Unifikacja danych i procesów biznesowych w firmie

Szybsze opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów

Pełna zgodności z wymogami dotyczącymi etykiet

Szybkie wdrożenie w chmurze

Cechy i zalety systemu Infor PLM

Wbudowane mechanizmy zarządzania projektami

  • Zintegrowana metodologia Stage-Gate
  • Widoczność statusów w projekcie w diagramach Gantta
  • Kompletny widok danych i procesów w firmie
  • Pełna integracja aplikacji, procedur sprawdzania poprawności i obiegów zadań — od pomysłu do wycofania produktu

Zgodność z przepisami prawa

  • Wbudowane narzędzia do globalnej zgodności z wymogami dotyczącymi etykiet produktów i informacji odżywczych
  • Zintegrowane globalne zarządzanie formułami — w tym składnikami i alergenami
  • Automatyzacja zgodności na bazie reguł

Optymalizacja i redukcja kosztów

  • Optymalizacja przepisów/formulacji z myślą o redukcji kosztów
  • Scenariusze „co-jeśli” do oceny najlepszych potencjałów marżowych
  • Możliwość integracji z systemami ERP zapewnia lepszy wgląd w koszty

Co zyskujesz dzięki Infor PLM?

%
skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
%
ograniczenie zużycia materiałów
%
produktów wprowadzonych na rynek bez opóźnień

Opinie klientów o iPCC

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Wdrożenie zaplanowane było na około 100 dni, ale dzięki perfekcyjnej koordynacji prace udało się sfinalizować wcześniej.

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Podniesienia systemu Infor M3 do najnowszej wersji, który został zrealizowany w krótkim czasie 6 miesięcy.

Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej

Wdrożenie Infor M3 trwało zaledwie 9 miesięcy i objęło zakresem wszystkie procesy biznesowe, począwszy od skupu mleka, poprzez zakup pozostałych materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, produkcję, zarządzanie jakością, magazynowanie i logistykę, sprzedaż, zarządzanie finansami i rachunkowością, po raportowanie i opracowywania statystyk.

Masz pytania dotyczące oprogramowania Infor PLM?

Open