fbpx

Więcej niż tylko system ERP

Wsparcie wszystkich obszarów działalności biznesowych.

Logo Infor
% redukcja czasu wprowadzenia produktu na rynek dzięki Infor PLM

Nie tylko programy ERP

Infor PLM, Infor DMP, ION, Infor Ming.le

Oferta iPCC zawiera nie tylko programy ERP. Oferujemy też specjalistyczne systemy, które uzupełniają działanie programu klasy ERP. Wspierają one na bardzo zaawansowanym poziomie szczegółowości obszary takie jak na przykład: cykl życia produktu, łańcuch dostaw, czy e-biznes. To, co jest trudne do zrealizowania w ramach standardu ERP, jest objęte działaniem tych systemów, które są jednocześnie elastyczne i integrują się nie tylko z Infor M3, ale też z innymi programami ERP.

Doświadczenie pozwala nam na dzielenie się wiedzą i proponowanie klientom rozwiązań, które przeszły pozytywną weryfikację w praktyce.

System Infor PLM

Product Lifecycle Management – Zarządzanie Cyklem Życia Produktu

Infor PLM – jedna z aplikacji uzupełniających programy klasy ERP, którą iPCC oferuje na polskim rynku – wykorzystuje dane z całej firmy i pomaga podejmować lepsze decyzje dotyczące rozwoju, projektu i wytworzenia produktu. Dzięki temu systemowi można zoptymalizować każdy etap cyklu życia produktu i wytwarzać produkty lepszej jakości oraz opracowywać nowe produkty w szybszym czasie i mniejszym koszcie, jednocześnie maksymalizując zyski.

Infor PLM to:

50% redukcja czasu wprowadzenia produktu na rynek
redukcja zużycia materiałów o 20-50%
98% produktów wprowadzonych na rynek bez opóźnień

System Infor DMP

Demand Planner – Planowanie popytu

Infor DMP jest modułem aplikacji ERP Infor M3, który może pracować samodzielnie, z innymi systemami ERP, lub stanowić zintegrowaną część rozwiązania Infor M3. System generuje prognozy sprzedaży, obsługując wiele metod automatycznych prognoz, np. konkurencyjne prognozowanie, które pomaga znaleźć najlepsze dopasowanie pomiędzy metodami.  Dynamiczne grupowanie i agregacja danych umożliwiają manipulowanie popytem i prognozami. Śledzenie aktywności promocyjnej pozwala planistom widzieć szczegółowe informacje nt. promocji, monitorować postępy i w razie potrzeby dostosować prognozowany popyt.

Infor DMP to:

mniejsze zapasy
mniejsze zakupy niepotrzebnych surowców
mniejsze ilości zalegających wyrobów gotowych
mniejsza sprzedaż utracona

Platforma Infor ION

Integracja aplikacji

Platforma integracyjna łącząca informacje w jeden kontekst. ION to oprogramowanie pośredniczące oparte na standardach branżowych, które służy jako fundament warstwy technologicznej Infor. Zaprojektowane z myślą o elastyczności, ION upraszcza integrację aplikacji Infor, jak i zewnętrznych, aby zapewnić solidne podstawy dla rozwoju organizacji. Firma iPCC ma doświadczenie we wdrażaniu platformy ION.

Platforma Infor Ming.le

Interakcja z pracownikami

Platforma społecznościowa służąca wymianie informacji w celu poprawy procesów biznesowych oraz analizy kontekstowej. Infor Ming.le wykorzystuje moc ION aby ujednolicić aplikacje biznesowe i ich dane w jednym intuicyjnym interfejsie, tak prostym w obsłudze jak Facebook ® czy Twitter ®.

Masz pytania dotyczące rozwiązań innych niż ERP?