fbpx

Zakłócenia sprzedaży w kanałach

JAK RADZIĆ SOBIE Z ZAKŁÓCENIAMI SPRZEDAŻY W WYBRANYCH KANAŁACH PODCZAS PANDEMII?

W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa kanały sprzedaży podlegają przerwaniu lub dużym zakłóceniom. Najczęstszym powodem tego są:

 • przeciążenie spedytorów oraz systemów komputerowych odpowiedzialnych za dostawy zrealizowane w handlu elektronicznym,
 • ograniczenia w działaniu sklepów stacjonarnych,
 • brak sprawnej kontroli kredytów kupieckich i systemów rabatowych.

W konsekwencji firmy tracą możliwości sprzedaży znacznej części wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży w sklepach. Pojawiają się opóźnienia w dostawach, wiele zwrotów i błędów w transferowaniu rosnącej liczby przesyłek. Coraz trudniej zarządzać kredytem kupieckim, kontrolować zobowiązania i należności, co może zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa.

Możliwymi rozwiązaniami powyższych ograniczeń są:

 • lepsze planowanie wyrobów, ich przeznaczenia oraz transportu,
 • szybkie przełączenie biznesu na handel elektroniczny,
 • zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej,
 • usprawnienie zarządzania zobowiązaniami, limitem kredytu kupieckiego i należnościami,
 • uproszczenie procedur reklamacyjnych.

WIEMY JAK POMÓC W ROZWIĄZANIU TYCH PROBLEMÓW!

Proponujemy narzędzia, które wspierają:

 • sprawne zarządzanie kredytami kupieckimi i należnościami,
 • sprzedaż w trybie „możliwe do przyrzeczenia”, uruchamianym gdy występuje konieczność określenia kiedy nowe zamówienie lub zamówienie spoza harmonogramu może zostać zrealizowane,
 • pełną obsługę handlu elektronicznego zarówno klientów B2C, jak i klientów B2B,
 • pełną obsługę dokumentacji – od ofert i zapytań ofertowych do faktur i płatności, w tym elektroniczny przepływ dokumentów,
 • szybsze składanie zamówień przez klientów dzięki profilowaniu ich preferencji i poprzednich zamówień oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do płatności online,
 • bardziej elastyczne wykorzystanie zapasów poprzez różne polityki przydzielania zapasu do zmiennych w czasie zapotrzebowań w różnych kanałach sprzedaży,
 • reagowanie z wyprzedzeniem  na zmiany występujące w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 • precyzyjne planowanie zakupów, z wykorzystaniem narzędzi planistycznych,
 • zdalne podejmowanie decyzji i czynności działań w procesie zakupów i sprzedaży.

OTO ONE:

1. eCommerce Infor Rhythm

System eCommerce zapewniający pełną obsługę handlu elektronicznego w zaawansowanym środowisku zakupów online. Rhythm przeznaczony jest dla klientów, którzy korzystają z systemów ERP firmy Infor (jest z nimi w pełni zintegrowany), działa w chmurze w architekturze multi-tenant. Jego częścią jest rozwiązanie PIM (Product Information Management), które prezentuje dane produktowe – firmy mogą przedstawiać zamówienia klientów, faktury i dostawy w spersonalizowanym portalu. Dane pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, tak więc cenniki, dostępność i dane klienta są zawsze aktualne. Elementy zarządzania treścią, wbudowane w Infor Rhythm umożliwiają łatwe tworzenie skalowalnego i spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy.

Więcej informacji: www.

2. Infor DMP (Demand Planning)

Moduł prognozowania i budżetowania systemu Infor M3 mogący współpracować z innymi systemami ERP umożliwiający analizę danych statystycznych oraz planowanie popytu i prognozowanie sprzedaży ze scenariuszami „co jeśli”. Aplikacja umożliwia łatwe prognozowanie sprzedaży, z wychwytywaniem informacji rynkowych. Obsługuje wiele metod automatycznych prognoz. Dynamiczne grupowanie i agregacja danych pozwala na manipulowanie popytem i prognozami. Dzięki ustawieniom filtrowania można w łatwy sposób skonfigurować ulubione widoki z preferowanym ekranem informacji. Moduł umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów.

Więcej informacji: prezentacja.

3. System Plus Workflow firmy SUNCODE

Szybka i nowoczesna obsługa przepływu dokumentów umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi, z możliwością rozszerzenia o moduły dziedzinowe usprawniające pozostałe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow umożliwia nie tylko realizację procesów biznesowych, ale także ich projektowanie i wdrażanie.

Więcej informacji: broszura.

4. Dodatkowe moduły Infor M3 z zakresu obsługi zamówień klienta; możliwe do wdrożenia szybko i efektywnie

1.) Narzędzia do płatności on-line:

 • M3 ABS (Automatic processing of bank statements) – służący do kompletnego przetwarzania wyciągów bankowych tzn. transakcji związanych z:
  – transakcjami 'na kontach’ (np. opłaty bankowe, rozliczenia delegacji pracowników, itp.)
  – płatnościami za faktury sprzedaży,
  – płatnościami za faktury zakupu,
  – wpłatami na konta klientów, dostawców, (np. przedpłaty)

Korzyści:

– łatwość księgowania wyciągów bankowych przez pracownika,
– eliminacja błędów ludzkich wydłużających czas księgowania wyciągu,
– łatwy dostęp do zaksięgowanych wyciągów,
– czytelny podgląd historii księgowanych wyciągów,
– możliwość wykonywania usprawnień automatycznej alokacji pozycji wyciągu przez pracownika.

 • Interfejs bankowy dla elektronicznych płatności dla dostawców – funkcjonalność M3 umożliwiająca automatyczne generowanie propozycji płatności na podstawie otwartych faktur zakupu wraz z generowaniem pliku płatności do wczytania do systemu bankowego.

Korzyści:

– łatwość księgowania przez pracownika płatności dla dostawców,
– eliminacja błędów ludzkich wydłużających czas obsługi płatności dla dostawców,
– czytelny podgląd historii księgowanych płatności.

2.) CTP  – Dostępne na przyrzeczenie – moduł pozwalający na określenie możliwości zrealizowania zamówienia klienta (wielkość i data) uwzględniający nie tylko obecne stany zapasów ale wszelkie zaplanowane i uruchomione zlecenia produkcyjne i zamówienia zakupu. Jest to potężne narzędzie wspierające firmę i jej klientów w codziennym procesie realizacji zamówień. Zapewnia bardziej wiarygodne terminy dostaw, biorąc pod uwagę wszystkie ograniczone zasoby i badając alternatywne możliwości dostaw.

Korzyści:
– szybkie i niezawodne potwierdzanie dat realizacji dostawy do klienta uwzględniające zarówno ograniczenia, jak i alternatywne metody zaspokojenia popytu,
– przyjmowanie zamówień zintegrowanie ze sferą realizacji (produkcją, zakupami, dystrybucją, transportem).

3.) Obsługa komunikatorów EDI – moduł przesyłający dokumenty elektroniczne (faktura, zamówienie, odpowiedź na zamówienie, katalog produktów…) między systemem M3 i systemami wskazanych kontrahentów (możliwość łatwego włączania/wyłączania kontrahenta do/z elektronicznej wymiany). Wymiana odbywa się poprzez generowanie oraz wczytywanie odpowiednich plików xml. W przypadku importu danych jednym z etapów jest weryfikacja poprawności merytorycznej pobranego dokumentu. Jeśli dokument zawiera nieścisłości, użytkownik jest o tym odpowiednio informowany ze wskazaniem przyczyny błędu.

Korzyści:
– automatyzacja procesów skutkująca większą efektywnością i lepszą jakością danych,
– wyjście naprzeciw wymaganiom partnerów handlowych.

POWYŻSZE TECHNOLOGIE:

 • umożliwiają zdalną pracę z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, smartfon, czy nawet smartwatch,
 • nie wymagają uruchomienia skomplikowanej platformy sprzętowej ze względu na implementację w chmurze,
 • zapewniają, że wdrożenie będzie mogło być zrealizowane prawie całkowicie zdalnie.

ELASTYCZNE PŁATNOŚCI:

Całość wdrożenia rozwiązań może się zamknąć w okresie kilku miesięcy. W zarysie, proponujemy następujące rozwiązania finansowania inwestycji:

 • opłata za licencje będzie opłatą abonamentową uiszczaną co miesiąc, pobieraną od 4 miesiąca po starcie wdrożenia,
 • opłaty za wdrożenie zostaną rozłożone na raty, których płatność rozpocznie się w 4 miesiącu po starcie wdrożenia i będzie trwała przez kolejne 12 miesięcy.

Szczegóły do uzgodnienia z opiekunem Twojej firmy w iPCC.

JEŻELI:

 • kanały sprzedaży w Twojej firmie zostały zakłócone,
 • doświadczasz opóźnień w dostawie towarów,
 • coraz częściej otrzymujesz zapytania o rabaty i kredyty,
 • chcesz lepiej planować wyroby i ich dostawy…

… skontaktuj się z nami!

Twój kontakt: Natasza Rabsztyn-Piekarska, tel. 516 140 769, e-mail: natasza.piekarska@i-pcc.pl.