fbpx

Infor liderem w zestawieniu Nucleus „CPQ Technology Value Matrix 2022”

Nucleus Research umieścił firmę Infor na pozycji lidera w zestawieniu CPQ Technology Value Matrix 2022. Aplikacja Infor CPQ (CPQ – Configure, Price, Quote) została doceniona za precyzyjną funkcjonalność i zaawansowane możliwości konfiguracji produktu. Infor CPQ to nowoczesne rozwiązanie do konfigurowania kompleksowych produktów, przygotowywania ofert, wycen i zamówień. Narzędzie to oparte jest na technologii Infor OS i Infor Birst (BI i analityka) oraz jest łatwo integrowane z całym zestawem rozwiązań Infor CloudSuite.

Raport do pobrania: https://www.infor.com/resources/cpq-technology-value-matrix
Więcej informacji o Infor CPQ: https://i-pcc.pl/zintegrowane-systemy-do-zarzadzania-przedsiebiorstwem/branza-meblowa/cpq/

Jaki system ERP wybrać?

„Jaki system ERP wybrać?” (https://lnkd.in/d2ZZgGV3, Patryk Jaworski)

Pokusiliśmy się o porównanie odpowiedzi, których udzieliła na to pytanie sztuczna inteligencja (ChatGPT) w artykule Patryka Jaworskiego na LinkedIn, do tego, co uważamy my – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i wdrażaniu systemów ERP Infor M3 oraz pakietu branżowego Infor CloudSuite.

Oto nasze przemyślenia:

Akcelerator wdrożenia, czyli sposób na szybkie wdrożenie aplikacji Infor CloudSuite w oparciu o najlepsze praktyki branżowe.

Każdy, kto choć raz brał udział w procesie wdrożenia systemu klasy ERP, potwierdzi jak trudne i obciążające organizację jest to przedsięwzięcie. Jego wielowątkowość polegająca na konieczności zestrojenia ze sobą wielu równolegle przebiegających działań to prawdziwe wyzwane, które stoi przed zespołami wdrożeniowymi powoływanymi po stronie klienta, jak i samego dostawcy. Od strony biznesu kluczem do sukcesu wydaje się być właściwe zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz uchwycenie jego specyfiki. Równolegle służby IT muszą zapewnić odpowiednio wyskalowaną i zabezpieczoną platformę sprzętowo-programową, która zagwarantuje stabilną pracę. Wszystko to przekłada się na trudną do oszacowania pracochłonność, a tym samym koszty i czas implementacji całego rozwiązania. Dodatkowo organizacja zmuszona jest do stałego monitorowania wydajności pracy systemu, tworzenia kopii baz danych, jak również ciągłej dbałości o aktualizację oprogramowania sieciowego i samej aplikacji ERP. Analizując oferty dostawców widzimy jedynie wycinek wydatków związany z realizacją projektu na starcie, jednak wyliczenie i poznanie rzeczywistych kosztów utrzymania posiadanego środowiska wydaje się być mgliste.

Implementation Accelerator: fundament sukcesu wdrożenia

Zdając sobie sprawę z powyższych zagrożeń warto zastanowić się nad alternatywą dla klasycznego podejścia polegającego na zakupie niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenia opartego o tradycyjną metodykę budowania rozwiązania od tzw. czystej kartki. Firma Infor – globalny dostawca systemów informatycznych, oferuje swoim klientom dostęp do profilowanej branżowo platformy biznesowej Infor CloudSuite, umiejscowionej w chmurze AWS (Amazon Web Services). Realizacja projektu wdrożenia tego rozwiązania prowadzona jest w oparciu o autorską metodykę akceleratora wdrożenia (IA – Implementation Accelerator) zakładającą dostarczenie prekonfigurowanej bazy wraz z zamodelowanymi procesami biznesowymi, zorientowanymi na daną branżę. To nowatorskie podejście jest wynikiem realizacji olbrzymiej liczby projektów wdrożeniowych, jak również zbiorem najlepszych praktyk biznesowych pochodzących ze  doświadczeń współpracy klientów z firmą Infor.

Gotowa funkcjonalność, ustawienia, szablony procesów i produktów, przykłady, modele, menu użytkownika oparte na rolach, i wiele innych elementów sprawia, że wdrożenie metodyką IA znacząco redukuje wysiłek wewnętrzny związany z wdrożeniem i prowadzi do oszczędności w czasie i finansach, a co za tym idzie – do szybszego zwrotu z inwestycji. Głównym założeniem metodyki jest dostarczenie na starcie projektu zbioru prekonfigurowanych procesów dla rożnych zdarzeń biznesowych, z których zaproponowany wariant w 60% będzie zgodny z przebiegiem procesów klienta. Przyjęcie tych modeli zmniejsza koszty i ryzyko, jednocześnie dostosowując organizację do uznanych standardów branżowych. Kolejne 30% to przestrzeń na dopasowanie przy użyciu dostępnych parametrów systemowych, stworzenie indywidualnych wydawnictw tj. raporty czy wydruki oraz zbudowanie interfejsów do systemów trzecich będących w posiadaniu klienta. Ostatnie 10% zakłada konieczność zamodelowania unikalnych procesów wykraczających  poza IA, z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających rozszerzalność w ramach platformy Infor OS (warstwa „middleware” opracowana przez Infor, zapewniająca od strony technicznej m.in. łatwe integracje, bezpieczeństwo, zarządzanie „big data”, personalizacje). Takie podejście eliminuje ryzyko późniejszych problemów przy bieżącej aktualizacji systemu oraz  gwarantuje jego bezproblemowe działanie.

Podsumowując, rozwiązanie Infor CloudSuite to platforma wysoce skalowalna, która nie ograniczy wzrostu firmy, lecz będzie rozwijała się razem z nią. Dzięki wykorzystaniu technologii AWS, światowego lidera rozwiązań chmurowych, gwarantującego najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz ciągłość dostępu do systemu jako usługi, rozwiązanie Infor CloudSuite staję się doskonałą alternatywą dla systemów klasy on-premise. Poza tym, innowacyjne podejście do wdrożenia bazujące na prekonfigurowanych procesach z funkcjami specyficznymi dla branży, wbudowanymi w aplikację daje gwarancję zdecydowanego skrócenia czasu uruchomienia systemu oraz późniejsze zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania środowiska nawet do 25% w ciągu kolejnych 5 lat jego użytkowania.

Autor:
Krzysztof Skowronek
Konsultant biznesowy pre-sales
iPCC Sp. z o.o.

Zaufali nam

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz wdrożyć Infor CloudSuite Implementation Accelerator? Może interesuję Cię digitalizacja procesów? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację planów strategicznych i operacyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz:

Webinar KSeF 2

DRUGA EDYCJA WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – Zarejestruj się aby obejrzeć nagranie

CO I DLACZEGO?

Dla użytkowników systemu Infor M3, którzy nie uczestniczyli w pierwszej edycji webinarium, zaprezentowaliśmy aplikację przygotowaną przez iPCC, służącą do obsługi KSeF prosto z Infor M3. Tym razem w webinarium wzięła też udział nasza ekspertka od strony legislacyjnej, a także odpowiedaliśmy na pytania powstałe po pierwszym webinarium, które odbyło się 26 kwietnia.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Zmiany nie nakładają obowiązku pracy z platformą KSeF w roku 2022, jednak już w 2023 stanie się to obligatoryjne. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze będą wysyłać tworzone w swoich systemach faktury sprzedaży tylko na rzeczoną platformę, oraz pobierać z niej faktury wystawione przez swoich kontrahentów.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

11.05.2022 (ŚRODA)

11:00-12:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie | Webinarium 3

Webinarium z cyklu: ZINTEGROWANE PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

O webinarium

W trzecim webinarium dotyczącym zintegrowanego planowania przedstawimy kolejne etapy tego procesu: opracowanie głównego harmonogramu produkcji (MPS), zgrubną analizę zdolności produkcyjnych (RCCP) oraz optymalizację i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS).

Punktem wyjścia do opracowania realnego, czyli możliwego do realizacji planu produkcji jest główny harmonogram produkcji MPS (plan materiałowy w Infor M3) prezentujący – w zdefiniowanych wcześniej grodziach czasowych – prognozy sprzedaży, potwierdzone zamówienia, oraz bieżący i przewidywany poziom zapasu dla analizowanego przedmiotu. Dzięki temu narzędziu i wspierającej go analizie RCCP możliwe jest zderzenie i zbilansowanie spodziewanego popytu ze zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Narzędzie Infor M3 Rough-Cut Capacity Planning, odpowiadające za zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych, pomaga zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, które mogą zakłócić realizację założeń głównego harmonogram MPS. Moduł można też użyć jako podstawę do wstępnego planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie to może być oparte na prognozach popytu z uwzględnieniem zdolności zasobów które oznaczone zostały jako krytyczne.

Operacyjne harmonogramowanie zleceń produkcji z symulacją każdego planu przed implementacją w środowisku produkcyjnym realizowane jest przez narzędzie Infor M3 SWB Scheduling Workbench. Dzięki możliwości pobierania danych o zleceniach produkcji, zdolnościach zasobów i dostępności materiałów, narzędzie SWB potrafi ułożyć kolejność i zoptymalizować obciążenie stanowisk produkcyjnych operacjami pochodzącymi z wielu zleceń. Dzięki możliwości przedstawienia harmonogramu na interaktywnym wykresie Gantta, planista otrzymuje sprawne narzędzie do wizualizacji aktualnie realizowanej produkcji i wyliczania realnych terminach zakończenia zleceń.

Dla kogo?

Na webinarium zapraszamy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Tym razem łączymy różne branże – webinarium skierowane jest do przemysłu spożywczego, meblowego, metalowego,  kosmetycznego oraz chemii lekkiej.

Webinarium już się odbyło

18.11.2021 (czwartek)

10.00- 11.00

Online

Agenda webinarium

1. Konfiguracja parametrów planistyczne przedmiotów

• Grodzie czasowe popytu i planowania
• Polityka i metody planowania
• Parametry zapasu magazynowego

2. Prognozy sprzedaży w Infor M3

• Metody prognozy i jej parametry
• Źródła pochodzenia prognozy sprzedaży

3. Plan materiałowy czyli główny harmonogram MPS

• Źródła popytu i sprawdzenie dostępności składników
• Systemowe komunikaty działań generowane dla pozycji MPS

4. Zgrubna analiza zdolności produkcyjnych RCCP

• Budowanie struktury zasobów planistycznych
• Analiza obciążeń zasobów produkcyjnych

5. Optymalizacja i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS)

• Parametry optymalizacji
• Analiza głównych KPI w narzędziu do panowania operacji

Wypełnij formularz

Poznaj prelegentów

Grzegorz Osiak

Rozwój Produktów

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

Przejdź do formularza rejestracyjnego i zapisz się na webinarium. Link do wydarzenia otrzymasz na wskazany adres email.