fbpx

Webinar KSeF 3

KOLJNE WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 JUŻ ZA NAMI – zarejestruj się (formularz na dole strony) aby uzyskać dostęp do nagrania

CO I DLACZEGO?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z kolejnego webinarium, podczas którego przekazaliśmy aktualne informacje na temat wprowadzenia platformy KSeF oraz ponownie zaprezentowaliśmy moduł KSF100 służący do jej obsługi. Formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony, po jego wypełnieniu otrzymacie Państwo link do nagrania.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Dyrektywa UE z czerwca 2022 roku umożliwia wprowadzenie obowiązkowego KSeF w Polsce na okres próbny najwcześniej od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia po okresie próbnym na stałe. Nie są obecnie znane akty prawne wskazujące datę obowiązkowego wejścia KSeF w życie, natomiast warto zawczasu przygotować się do wysyłania tworzonych w swoich systemach faktur sprzedaży na rzeczoną platformę, oraz pobierania z niej faktur wystawionych przez swoich kontrahentów. Dlaczego warto już teraz być przygotowanym?  – opowiadaliśmy podczas webinarium.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

13.09.2022 (WTOREK)

10:00-11:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Webinar KSeF 2

DRUGA EDYCJA WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – Zarejestruj się aby obejrzeć nagranie

CO I DLACZEGO?

Dla użytkowników systemu Infor M3, którzy nie uczestniczyli w pierwszej edycji webinarium, zaprezentowaliśmy aplikację przygotowaną przez iPCC, służącą do obsługi KSeF prosto z Infor M3. Tym razem w webinarium wzięła też udział nasza ekspertka od strony legislacyjnej, a także odpowiedaliśmy na pytania powstałe po pierwszym webinarium, które odbyło się 26 kwietnia.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Zmiany nie nakładają obowiązku pracy z platformą KSeF w roku 2022, jednak już w 2023 stanie się to obligatoryjne. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze będą wysyłać tworzone w swoich systemach faktury sprzedaży tylko na rzeczoną platformę, oraz pobierać z niej faktury wystawione przez swoich kontrahentów.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

11.05.2022 (ŚRODA)

11:00-12:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Webinar KSeF

WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – Zarejestruj się aby obejrzeć nagranie

CO I DLACZEGO?

Zaprezentowaliśmy aplikację przygotowaną przez iPCC, służącą do obsługi KSeF prosto z Infor M3.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Zmiany nie nakładają obowiązku pracy z platformą KSeF w roku 2022, jednak już w 2023 stanie się to obligatoryjne. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze będą wysyłać tworzone w swoich systemach faktury sprzedaży tylko na rzeczoną platformę, oraz pobierać z niej faktury wystawione przez swoich kontrahentów.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

26.04.2022 (WTOREK)

11:00-12:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

WEBINARIUM „MONITOR PRODUKCYJNY” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – POBIERZ NAGRANIE

Dlaczego warto zobaczyć nagranie webinarium?

Zaprezentowaliśmy korzyści płynące ze stosowania Monitora Produkcyjnego – aplikacji opracowanej przez iPCC w celu wyświetlania planowanych operacji produkcyjnych.

Najpopularniejszym wykorzystaniem aplikacji jest prezentowanie harmonogramu zaplanowanych operacji technologicznych na wybranych stanowiskach roboczych w zadanym okresie czasu oraz wyświetlanie ich na dużych ekranach TV umieszczonych na halach produkcyjnych obok stanowisk pracy. Horyzont czasu, w który „łapane” są operacje zaczyna się zawsze w przeszłości i sięga do wyznaczonej w aplikacji daty. Program działa interaktywnie i zawsze wyświetla aktualny harmonogram produkcji w 100% zgodny z systemem Infor M3. Aktualizuje wyświetlaną treść w przypadku zmiany planu.

Monitor Produkcyjny działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że można go uruchomić na dowolnym urządzeniu w nią wyposażonym – na przykład w nowoczesnym telefonie lub telewizorze z dostępem do sieci. Wszystko zależy od tego, komu oraz w jakim celu mają być prezentowane dane. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta i intuicyjna.

Dla kogo?

Do uczestnictwa w webinarium zapraszamy osoby związane z produkcją, usprawnieniami technologicznymi, cyfryzacją firmy, zarządzaniem operacyjnym i zarządzaniem procesami biznesowymi.

Najmocniejsze strony Monitora Produkcyjnego to:

 • wyświetlanie kolejki zadań z kilku stanowisk,
 • pokazywanie horyzontu czasu, np. dziś plus tydzień,
 • wyświetlanie dowolnego porządku sortowania.

Webinarium już się odbyło 

13.04.2022 (ŚRODA)

11:00-11:40

Online

Pobierz nagranie webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Konfigurator Produktu ERP

Webinarium iPCC

Jak zarządzać produktami wariantowymi aby sprawnie obsłużyć zamówienia klientów?

O webinarium

Podczas webinarium pokazaliśmy jak za pomocą systemu ERP Infor M3 można konfigurować produkty na indywidualne zamówienie.  Dzięki funkcjonalności Infor M3 Product Configurator (PCR, Konfigurator Produktów) struktura lub receptura produktu budowana jest dynamicznie na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika na zadawane przez system pytania. Równocześnie obliczane są koszty i cena sprzedaży. Infor M3 Konfigurator Produktów umożliwia dystrybucję unikalnych wariantów prostych (np. w branży modowej) lub bardziej złożonych produktów w całym łańcuchu dostaw, bez utraty danych konfiguracyjnych lub funkcjonalności systemu Infor M3 w łańcuchu dostaw. Wszystko to bez konieczności tworzenia unikalnej pozycji dla każdej skonfigurowanej linii zamówienia.

Agenda webinarium

Na webinarium przedstawiliśmy funkcje narzędzia do konfiguracji produktu, które:

 1. umożliwiają lepsze dotarcie do klienta dzięki udostępnieniu mu możliwości personalizacji produktu,
 2. ułatwiają zarządzania i utrzymanie danych podstawowych np. struktur materiałowych wraz z technologiami,
 3. oszczędzają czas i zapewniają brak konieczności angażowania dodatkowych zasobów ludzkich przy tworzeniu nowych struktur i marszrut,
 4. ograniczają pomyłki przy ofertowaniu i realizacji późniejszego zlecenia klienta.

Pobierz nagranie webinarium i sprawdź jakie usprawnienia możesz wdrożyć w swoim procesie wyceny i przygotowania produkcji wyrobów na indywidualne zamówienie.

Poznaj prelegenta

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

Dla kogo?

Na webinarium zapraszaliśmy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Temat kierujemy szczególnie do przedsiębiorstw, które oferują produkty na indywidualne zamówienia. Udział w webinarium mógł wziąć każdy, kto jest zainteresowany usprawnieniami w zakresie obsługi klientów i wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie.

Webinarium już się odbyło

20.12.2021 (poniedziałek)

10.00- 11.00

Online

Wypełnij formularz aby otrzymać nagranie.

Jak zarządzać produktami wariantowymi aby sprawnie obsłużyć zamówienia klientów?

Przejdź do formularza rejestracyjnego i pobierz nagranie webinarium. Wydarzenie odbyło się 20.12.2021.

Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie | Webinarium 3

Webinarium z cyklu: ZINTEGROWANE PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

O webinarium

W trzecim webinarium dotyczącym zintegrowanego planowania przedstawimy kolejne etapy tego procesu: opracowanie głównego harmonogramu produkcji (MPS), zgrubną analizę zdolności produkcyjnych (RCCP) oraz optymalizację i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS).

Punktem wyjścia do opracowania realnego, czyli możliwego do realizacji planu produkcji jest główny harmonogram produkcji MPS (plan materiałowy w Infor M3) prezentujący – w zdefiniowanych wcześniej grodziach czasowych – prognozy sprzedaży, potwierdzone zamówienia, oraz bieżący i przewidywany poziom zapasu dla analizowanego przedmiotu. Dzięki temu narzędziu i wspierającej go analizie RCCP możliwe jest zderzenie i zbilansowanie spodziewanego popytu ze zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Narzędzie Infor M3 Rough-Cut Capacity Planning, odpowiadające za zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych, pomaga zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, które mogą zakłócić realizację założeń głównego harmonogram MPS. Moduł można też użyć jako podstawę do wstępnego planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie to może być oparte na prognozach popytu z uwzględnieniem zdolności zasobów które oznaczone zostały jako krytyczne.

Operacyjne harmonogramowanie zleceń produkcji z symulacją każdego planu przed implementacją w środowisku produkcyjnym realizowane jest przez narzędzie Infor M3 SWB Scheduling Workbench. Dzięki możliwości pobierania danych o zleceniach produkcji, zdolnościach zasobów i dostępności materiałów, narzędzie SWB potrafi ułożyć kolejność i zoptymalizować obciążenie stanowisk produkcyjnych operacjami pochodzącymi z wielu zleceń. Dzięki możliwości przedstawienia harmonogramu na interaktywnym wykresie Gantta, planista otrzymuje sprawne narzędzie do wizualizacji aktualnie realizowanej produkcji i wyliczania realnych terminach zakończenia zleceń.

Dla kogo?

Na webinarium zapraszamy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Tym razem łączymy różne branże – webinarium skierowane jest do przemysłu spożywczego, meblowego, metalowego,  kosmetycznego oraz chemii lekkiej.

Webinarium już się odbyło

18.11.2021 (czwartek)

10.00- 11.00

Online

Agenda webinarium

1. Konfiguracja parametrów planistyczne przedmiotów

• Grodzie czasowe popytu i planowania
• Polityka i metody planowania
• Parametry zapasu magazynowego

2. Prognozy sprzedaży w Infor M3

• Metody prognozy i jej parametry
• Źródła pochodzenia prognozy sprzedaży

3. Plan materiałowy czyli główny harmonogram MPS

• Źródła popytu i sprawdzenie dostępności składników
• Systemowe komunikaty działań generowane dla pozycji MPS

4. Zgrubna analiza zdolności produkcyjnych RCCP

• Budowanie struktury zasobów planistycznych
• Analiza obciążeń zasobów produkcyjnych

5. Optymalizacja i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS)

• Parametry optymalizacji
• Analiza głównych KPI w narzędziu do panowania operacji

Wypełnij formularz

Poznaj prelegentów

Grzegorz Osiak

Rozwój Produktów

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

Przejdź do formularza rejestracyjnego i zapisz się na webinarium. Link do wydarzenia otrzymasz na wskazany adres email.

Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie | Webinarium 2

Webinarium z cyklu: ZINTEGROWANE PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 2)

O webinarium

W drugim webinarium dotyczącym zintegrowanego planowania skupiliśmy się na dwóch początkowych, bardzo ważnych, etapach tego procesu – prognozowaniu popytu oraz planowaniu procesów z uwzględnieniem ograniczeń popytu i podaży, zdolności produkcyjnych i dostępności materiału oraz kosztów kapitału.

Prognozowanie popytu pomaga rozpoznać jaki asortyment i w jakich ilościach będzie się dobrze sprzedawać w przyszłości. Nawet jeśli firma produkuje wyłącznie na zamówienie, często musi sprowadzać surowce, których czas dostawy jest dużo dłuższy niż wymagany czas dostawy gotowego wyrobu do klienta. Niezbędna więc staje się informacja o przyszłej sprzedaży. Informacja taka jednak, z racji tego, że dotyczy przyszłości, zawsze będzie obarczona niepewnością. Oczywiste więc jest to, że im lepsza będzie prognoza, tym szybciej będzie rozwijał się biznes – gdyż trafiając lepiej w popyt, producent czy dystrybutor poniesie mniejsze koszty i zwiększy efektywność sprzedaży.

Wcelowanie w przyszłe potrzeby klienta to:

 • mniejsze zapasy,
 • mniejsze zakupy niepotrzebnych surowców,
 • mniejsze ilości zalegających wyrobów gotowych,
 • mniejsza sprzedaż utracona.

Tymi zagadnieniami zarządza narzędzie, które zaprezentujemy podczas webinarium – Infor DMP (Demand Planner – planowanie popytu), zapewniające zaawansowane – i prowadzone we współpracy z zespołem – planowanie popytu, tworzenie budżetów sprzedaży i analizę danych statystycznych.

Następnym krokiem w łańcuchu planowania zintegrowanego zajmie się z kolei aplikacja Infor Supply Chain Planner, bazująca na prognozach przygotowanych przez Infor DMP. Wyliczy ona najbardziej korzystne scenariusze dotyczące, na przykład, opłacalności:

 • zakupu dodatkowych zasobów,
 • zwiększenia / zmniejszenia zatrudnienia,
 • produkcji / zakupu wyrobu,
 • zakupów większej ilości surowców od tańszego dostawcy / drożej od kilku dostawców,
 • produkcji większych serii i powiększenia magazynu / zlecania produkcji na zamówienie, bez własnego magazynu, ale kosztem wydłużenia terminów dostaw do klienta.

Scenariusze takie generują informacje, które, przesłane dalej do systemu ERP, umożliwią planowanie następnych kroków, jakimi jest, między innymi, tworzenie głównego harmonogramu produkcji (MPS) czy planowanie operacyjne. Te kolejne etapy będą tematem naszego trzeciego webinarium z cyklu Zintegrowane Planowanie.

Dla kogo?

Na webinarium zapraszamy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Tym razem łączymy różne branże – webinarium skierowane jest do przemysłu spożywczego, meblowego, metalowego,  kosmetycznego oraz chemii lekkiej.

Webinarium już się odbyło

19.10.2021 (wotrek)

10.00- 11.00

Online

Wypełnij formularz

Agenda webinarium

W drugim webinarium z cyklu „Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie” pokazaliśmy już w szczegółach jak zaawansowana technologia pochodząca od jednego dostawcy – firmy Infor – zapewni wsparcie procesu planowania na początkowych jego etapach – prognozowania popytu i przygotowania scenariuszy dalszego działania z uwzględnieniem ograniczeń popytu i podaży, zdolności produkcyjnych i dostępności materiału oraz kosztów kapitału. Skupiliśmy się na odpowiedzi na dwa pytania:

Jakie są początkowe etapy w planowaniu zintegrowanym?

Co uzyskamy dzięki wprowadzeniu narzędzi planistycznych wspierających te etapy?

Trzecie webinarium, zaplanowane na listopad, poświęcone będzie kolejnym wybranym narzędziom Infor, wspierającym następne etapy procesu planowania zintegrowanego. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu będą pojawiały się wkrótce na naszej stronie www oraz na profilach Facebook i LinkedIn iPCC, a także będą wysyłane e-mailem w formie zaproszeń do wybranych grup.

Poznaj prelegentów

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

Grzegorz Osiak

Rozwój Produktów

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 2)

Przejdź do formularza rejestracyjnego i otrzymaj nagranie z webinarium. Dostęp od nagrania otrzymasz na wskazany adres email.

Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie

Webinarium z cyklu: ZINTEGROWANE PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 1)

O webinarium

We współczesnym świecie przemysłu, liderzy w zarządzaniu produkcją i łańcuchem dostaw katalizują nieustanne usprawnienia i transformacje biznesowe. Muszą oni skupiać się na najnowszej technologii, która umożliwia im optymalizację operacji – od pozyskiwania zaopatrzenia po dostawę do klienta, z minimalnymi czasami przestojów i najwyższą jakością.

Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób planować – w sposób zintegrowany, przejrzysty i spójny – operacje biznesowe w całym przedsiębiorstwie, dołącz do webinarium, podczas którego pokażemy nowoczesne narzędzia technologiczne wspierające ten proces – od planowania popytu i sprzedaży, przez zaopatrzenie, produkcję, zapasy i dostawy.

Podczas webinarium wyjaśniamy czym jest zintegrowane planowanie oraz jakie są jego etapy i horyzonty czasowe. Opowiadamy też z jakich źródeł danych czerpiemy w planowaniu zintegrowanych i wskazujemy osoby (stanowiska/ role), które będą zaangażowane w proces.

Dla kogo?

Na webinarium zapraszamy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Tym razem łączymy różne branże – webinarium skierowane jest do przemysłu spożywczego, meblowego, metalowego,  kosmetycznego oraz chemii lekkiej.

Webinarium odbyło się 21 września. Wypełnij formularz (poniżej) żeby otrzymać link do nagrania.

Agenda webinarium

W pierwszym webinarium z cyklu „Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie” przedstawiliśmy na poziomie ogólnym jak zaawansowana technologia pochodząca od jednego dostawcy – firmy Infor – zapewni:

usprawnienie planowania łańcucha dostaw,

większą elastyczność reakcji na wahania popytu,

zbudowanie zapasów tak, by Twoja firma mogła na czas zrealizować prognozę,

zabezpieczenie zasobów produkcyjnych – by cele sprzedaży zostały osiągnięte pomimo wahań popytu,

usprawnienie planowania zdolności produkcyjnych, by Twoja firma była w stanie wyprodukować to, co zaplanowała,

możliwość płynnego zarządzania zasobami i szybkiego reagowanie na zmiany, co przełoży się na wzrost sprzedaży,

zaawansowane planowanie operacji.

Kolejne 3 webinaria, zaplanowane na październik i listopad, poświęcone będą już wybranym konkretnym narzędziom, wspierającym planowanie poszczególnych procesów w obszarach popytu, sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, zapasów i dostawy. Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach będą pojawiały się wkrótce na naszej stronie www oraz na profilu Facebook iPCC oraz LinkedIn, a także będą wysyłane e-mailem w formie zaproszeń do wybranych grup.

Wypełnij formularz

Poznaj prelegentów

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

Grzegorz Osiak

Rozwój Produktów

Panel Produkcyjny – webinarium dla użytkowników systemu Infor M3, 29.06, godz.12:30

Webinarium „Panel Produkcyjny” dla użytkowników Infor M3 – otrzymaj nagranie

Zamiast MES?

Dlaczego warto obejrzeć nagranie z webinarium?

Potrzeba rejestracji i analizowania danych z produkcji jest bezdyskusyjna w każdej firmie produkcyjnej. Zaawansowane systemy MES są drogie, natomiast produkt opracowany przez iPCC dla użytkowników systemu Infor M3 może konkurować z nimi zarówno ceną, jak i funkcjonalnością – w większości przypadków w zupełności wystarczy do zbierania i monitorowania danych, które ułatwiają rozliczanie i zarządzanie produkcją.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego zaprezentujemy Panel Produkcyjny – oprogramowanie, które  powstało aby znacząco ułatwić i przyspieszyć klientom pracującym w systemie Infor M3 proces raportowania i rozliczanie produkcji.

Panel, którego wyróżnikiem jest prostota użytkowania, obsługiwany jest przez ekran dotykowy i działa na wszystkich urządzeniach z systemem WINDOWS. Funkcjonalność Panelu zawiera wszystko, co jest potrzebne do skutecznego i szybkiego raportowania produkcji. Uruchomienie aplikacji na sprzęcie przylegającym do stanowiska roboczego daje pracownikom możliwość bezpośredniego i szybkiego rejestrowania wykonywanych prac produkcyjnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, oraz zapisywania ich w systemie Infor M3 bez konieczności uruchamiania  środowiska.

O czym i dla kogo?

Korzyści z wdrożenia Panelu Produkcyjnego:

 • Większa jakość produkcji dzięki monitorowaniu brakowości w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Większa samodyscyplina pracowników.
 • Ograniczenie produkcji w toku dzięki wykonywaniu prac zgodnie z harmonogramem.
 • Większa efektywność wykonywanych prac dzięki ograniczaniu nieuzasadnionych przestoi.
 • Możliwość łatwego wyliczania wskaźników KPI, m.in. OEE.
 • Możliwość stałego analizowania tempa produkcji, gęstości zakłóceń, czy kosztów braków dzięki częstemu i sprawnemu raportowaniu.

Do pobrania nagrania z webinarium zapraszamy osoby związane z produkcją, usprawnieniami technologicznymi, cyfryzacją firmy, zarządzaniem operacyjnym i zarządzaniem procesami biznesowymi.

Więcej informacji na temat Panelu Produkcyjnego znajduje się na stronie: Panel Produkcyjny.

Kiedy i gdzie?

To webinarium już się odbyło

29.06.2021 (wtorek)

12:30-13:30

Online

Otrzymaj nagranie z webianrium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Jak otrzymać nagranie webinarium?

W pierwszym kroku wypełnij formularz rejestracyjny, aby otrzymać nagranie z webinarium. 

Otrzymaj nagranie

Odbierz wiadomość e-mail z linkiem do nagrania.

Otrzymaj nagranie

Obejrzyj nagranie z webinarium.

Otrzymaj nagranie

Jak dobry system ERP radzi sobie z wyzwaniami branży spożywczej? (Część 2 – webinar 2)

Webinarium z cyklu: Cyfryzacja Branży Spożywczej

Jak dobry system ERP radzi sobie z wyzwaniami branży spożywczej? Pobierz nagranie Webinarium 2.

Dlaczego warto uczestniczyć w webinarium?

Ogólne wyzwania stojące obecnie przed producentami żywności i napojów mogą wydawać się takie same jak te, z którymi branża mierzy się od wielu lat, ale kontekst tych wyzwań zasadniczo się zmienił. Oczekiwania klientów dotyczące przejrzystości i bardziej innowacyjnych produktów, coraz większy nacisk na jakość i zgodność z przepisami, niższe marże, nowe kanały sprzedaży oraz dynamiczna siła robocza to tylko niektóre z czynników, które zmieniają dynamikę tego rynku do tego stopnia, że producenci żywności i napojów muszą odświeżyć swój sposób prowadzenia działalności. Technologia w niektórych przypadkach będzie motorem tych zmian, a w innych dostarczy rozwiązań. W tych zmieniających się warunkach skuteczne zarządzanie rozwojem i rentownością zależy od tego, w jakim stopniu producenci żywności i napojów są w stanie przekształcić swoją działalność, wdrażając jednocześnie nowoczesne technologie.

W dwóch webinariach z serii #CyfryzacjaBranżySpożywczej pokazaliśmy w jaki sposób zaawansowana technologia – konfigurowalna, elastyczna i funkcjonalna aplikacja do zarządzania przedsiębiorstwem – Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3), zaprojektowana specjalnie dla branży spożywczej – pomaga zarządzać specyficznymi dla tej branży wyzwaniami, usprawniając, upraszczając i przyspieszając zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

O czym i dla kogo?

W drugim webinarium z cyklu „Jak dobry system ERP radzi sobie z wyzwaniami branży spożywczej?” pokazaliśmy możliwości aplikacji Infor CloudSuite Food & Beverage, które zapewniają:

 • prognozowanie popytu na wyroby gotowe,
 • obsługę receptur standardowych i odwróconych,
 • obsługę definiowalnych modeli kosztów produkcji,
 • planowanie zapotrzebowania na surowce,
 • kontrolę jakości w procesach logistycznych i produkcyjnych,
 • narzędzia do identyfikacji wyrobów i śledzenie partii. 

W pierwszym webinarium (27.05, link do pobrania nagrania) skupiliśmy się na przedstawieniu funkcjonalności, które dotyczą m.in. obsługi spółek wielozakładowych, konfiguracji parametrów planistycznych indeksów, zarządzania atrybutami zapasu magazynowego, obsługi wielu jednostek miar i bieżącej kontroli wagi, kontroli dat przydatności i obsługi procesu reklasyfikacji asortymentu, ewidencji opakowań i kontenerów, a także mobilnej obsługi procesów magazynowych.

Agenda webinarium

W trakcie webinarium zaprezentowaliśmy jak dobry system klasy ERP:

wspiera prognozowanie popytu na wyroby gotowe,

sprawnie zarządza recepturami standardowymi i odwróconymi,

efektywnie zarządza definiowalnymi modelami kosztów produkcji,

wspiera planowanie zapotrzebowania na surowce,

usprawnia kontrolę jakości w procesach logistycznych i produkcyjnych,

dostarcza narzędzia do identyfikacji wyrobów i śledzenia partii.

Webinarium odbyło się:

24.06.2021 (czwartek)

10:00 -11:00

Online

Zarejestruj się by otrzymać nagranie webinarium:

Jak otrzymać nagranie webinarium?

Wypełnij formularz, aby otrzymać nagranie webinarium.

Zarejestruj się tutaj

Odbierz wiadomość e-mail z linkiem do nagrania.

Zarejestruj się tutaj

Spotkanie online. Udział jest całkowicie bezpłatny.

Zarejestruj się tutaj

Poznaj prelegenta

Krzysztof Skowronek
Konsultant Biznesowy – Presales

Czy Twój system ERP jest dopasowany do potrzeb branży spożywczej?

Przejdź do formularza rejestracyjnego i otrzymaj nagranie z webinarium.