fbpx
Krótkie
demo Infor M3
Produkty dodatkowe do Infor M3
16
Mar

Czy Twój system ERP radzi sobie z wyzwaniami branży spożywczej?

Czy Twój system ERP radzi sobie z wyzwaniami branży spożywczej? Wyzwanie 1: Receptury odwrócone Wyzwanie 2: Atrybuty Wyzwanie 3: Kontraktacje i skup Wyzwanie 4: Wiele jednostek miar i kontrola wagi Wyzwanie 5: Identyfikacja, śledzenie i wycofanie Wyzwanie 6: Daty przydatności i reklasyfikacja Wyzwanie 7: Pakowanie Wyzwanie 8: Mobilna obsługa procesów logistycznych Wyzwanie 9: Kontrola jakości Wyzwanie 10: Prognozowanie popytu U
Czytaj dalej
11
Mar

Jak zwiększyć trafność prognoz popytu w nowoczesnej produkcji żywności i napojów?

Prognozowanie popytu Infor DMP jest modułem aplikacji ERP Infor M3, który może pracować samodzielnie, z innymi systemami ERP, lub stanowić zintegrowaną część rozwiązania Infor M3. System generuje prognozy sprzedaży, obsługując wiele metod automatycznych prognoz, np. konkurencyjne prognozowanie, które pomaga znaleźć najlepsze dopasowanie pomiędzy metodami. Dynamiczne grupowanie i agregacja danych umożliwiają manipulowanie popytem i prognozami. Śledzenie aktywności promocyjnej pozwala planistom widzieć
Czytaj dalej
11
Mar

Jak Twój system ERP wspiera procesy kontroli jakości surowców i wyrobów?

Czy umożliwia też zdefiniowanie parametrów i metod badań laboratoryjnych, a także częstotliwości ich przeprowadzania? Kontrola jakości na każdym etapie, od surowców, po produkty gotowe do sprzedaży, jest niezbędna do zachowania ich świeżości, jednolitych walorów smakowych i wyglądu. Wszystkie te aspekty są niezwykle istotne, jeśli chce się zdobyć przychylność wymagających konsumentów. Równie ważne jest to, że wszystkie aktywa przedsiębiorstwa (zbiorniki, pompy,
Czytaj dalej
11
Mar

Czy Twój system ERP zapewnia mobilną obsługę procesów logistycznych?

... a także wspiera obsługę zbiorników i silosów, kontrolę miejsc składowania i stref magazynowych? System Infor M3 zapewnia pełną obsługę operacji logistycznych związanych z magazynowaniem surowców produkcyjnych i wyrobów gotowych. Np. w magazynie można ustawić wiele lokalizacji, typów lokalizacji i grup lokalizacji podzielonych na strefy składowania w celu optymalizacji pobrań oraz odłożeń towarów. Lokalizacje mogą być skonfigurowane tak, by brały
Czytaj dalej
11
Mar

Jak zarządzić w systemie ERP różnymi metodami pakowania?…

... z uwzględnieniem przepisów pakowania, ewidencji opakowań zwrotnych i wielopoziomowej struktury opakowania... Przygotowanie wysyłki wielopozycyjnego zamówienia wymaga realizacji dodatkowych czynności - np. kompletacji i pakowania. Zobacz jak funkcjonalności systemu Infor M3 umożliwiają zdefiniowanie rodzajów opakowań, różnych sposobów pakowania dla asortymentu czy klienta, jak również śledzenie bilansu opakowań zwrotnych wraz z naliczaniem należnych opłat, którymi powinien zostać obciążony klient. Obejrzyj krótki
Czytaj dalej
11
Mar

Czy Twój system ERP kontroluje daty „najlepsze przed” i przydatności do spożycia?…

... a także umożliwia reklasyfikację i uwzględnia najpóźniejszą datę sprzedaży? Klienci zawsze będą życzyli sobie najświeższych  produktów, jakie posiada producent. Jednocześnie, pomimo że poszczególne produkty mają różne okresy ważności – muszą zostać wysłane możliwie najszybciej. Rozwiązanie  Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3) dla branży spożywczej umożliwia zarządzanie ograniczeniami dotyczącymi okresów ważności dzięki inteligentnemu szeregowaniu operacji z uwzględnieniem różnych elementów,
Czytaj dalej
11
Mar

Jak zapewnić szybką identyfikację wyrobu, z graficzną prezentacją jego ścieżki w całym łańcuchu dostaw?

Spełnienie norm bezpieczeństwa żywności jest coraz trudniejsze w czasach, gdy instytucje rządowe i główni detaliści wdrażają coraz ostrzejsze regulacje i wymagają dokładniejszych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest tym trudniejsze, że rośnie ryzyko związane z globalizacją zaopatrzenia, z szybkością rozprzestrzeniania się skażeń i chorób, a nawet z zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem. Tym samym bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności są obecnie jeszcze ważniejsze niż
Czytaj dalej
11
Mar

Czy Twój system ERP obsługuje wiele jednostek miar i zapewnia kontrolę zmieniającej się w czasie wagi produktów?

Czy magazynujesz wyroby w sztukach, a sprzedając rozliczasz według ich rzeczywistej wagi? Większość systemów ERP oferuje możliwość korzystania z tzw. alternatywnych jednostek miary. Polega to zwykle na zdefiniowaniu podstawowej jednostki miary surowca lub produktu (np. sztuki) i jednostek alternatywnych ze stałym przelicznikiem (np. jedna sztuka produktu X waży 2 kg). Alternatywne jednostki miary mogą być potem używane stosownie do potrzeb
Czytaj dalej
11
Mar

Jak Twój system ERP obsługuje kontraktacje i skup?

Jak Twój system ERP obsługuje kontraktacje i skup? Co z umowami z producentami, rejestracją parametrów jakościowych w czasie wzrostu i przyjęcia, rozliczeniem dostaw z uwzględnieniem potrąceń i należnych bonusów? Czy Twój system ERP posiada funkcjonalności, które obsłużą te procesy? W tym materiale przedstawiamy mechanizmy wbudowane w system Infor CloudSuite Food & Beverage (Infor M3). System Infor CloudSuite Food & Beverage
Czytaj dalej
11
Mar

Czy Twój system ERP potrafi sprawnie zarządzać atrybutami (cechami) surowców i wyrobów?

Czy skład Twojej receptury zmienia się i zależny jest od wartości tych atrybutów? W przypadku surowców i produktów spożywczych często mamy do czynienia z koniecznością przypisania do nich dodatkowych informacji. Przykładami są procent tłuszczu i białka w przypadku mleka surowego, czy też procent tłuszczu w przypadku sera. Informacje takie nazywamy atrybutami i możemy je przypisywać do partii kupowanych lub produkowanych,
Czytaj dalej
Open