fbpx

Branża Dystrybucyjna

Infor CloudSuite Distribution Enterprise – równowaga między popytem a podażą – sztuka planowania w ramach łańcucha dostaw.

iPCC Lider wdrożeń systemów ERP - Branża Dysrybucyjna

ERP (i nie tylko) dla firmy
i branży Dystrybucyjnej

Infor CloudSuite Distribution Enterprise to zestaw aplikacji (wśród nich system ERP Infor M3) przeznaczonych dla branży dystrybucyjnej, które pomagają firmom w usprawnieniu powiązań sprzedażowych i serwisowych poprzez zapewnienie możliwości korzystania z wielu zintegrowanych kanałów, takich jak EDI, XML, tele-sprzedaż, sprzedaż w regionach. Dzięki automatyzacji procedur zaopatrzeniowych wymagania zakupowe kontrahentów są zoptymalizowane, przy jednoczesnym zapewnieniu ważnych informacji dotyczących wyników dostawców oraz analiz.

Branża dystrybucyjna charakteryzuje się dynamicznością i wymaga od przedsiębiorstw sprawności w działaniu. Firmy zajmujące się dystrybucją zarządzają dużymi liczbami jednostek magazynowania, przy czym wymagania związane z dostępnością produk­tów są często wysokie a zmienny popyt narzuca konieczność natychmiastowej reali­zacji zamówień i zaopatrywania się ze specjalnych źródeł. Magazynowanie może odbywać się na różnych etapach w ramach sieci, w zależności od modelu dostaw danego dystrybutora.

Zyski firm zajmujących się dystrybucją zależą od osiągnięcia równowagi w zakresie dysponowania właściwą ilością produktów we właściwym miejscu i czasie. Tak naprawdę większość dystrybutorów dysponuje zapasami przerastającym zapotrzebo­wanie, co pozwala im na stałe zaspokajanie popytu i dokonywanie natychmiastowych dostaw. Niemniej jednak, przechowywanie dużej ilości zapasów prowadzi do zamro­żenia cennego kapitału obrotowego. Osiągnięcie równowagi polega na zwiększeniu dostępności kapitału przy jednoczesnej optymalizacji tworzenia zapasów wraz z utrzy­maniem lub nawet zwiększeniem dostępności produktów.

Rozwiązanie Infor M3 – ERP dla firmy i branży dystrybucyjnej wchodzące w skład pakietu Infor CloudSuite Distribution Enterprise – zapewnia narzędzia i wsparcie w zakresie procesów, umoż­liwiając tym samym precyzyjne przewidywanie popytu na produkty i zarządzanie nim na każdym etapie w ramach sieci. W miarę optymalizowania dostępności produktów otwierają się możliwości w zakresie oferowania usług wyższej jakości i zmniejszania kosztów dzięki skróceniu czasu reakcji, zmniejszeniu nadmiaru zapasów oraz  starzenia się produktu oraz usprawnieniu procesu dostarczania produktów do odpowiednich lokalizacji.

Wyceń wdrożenie INFOR M3
w swojej firmie / organizacji

System ERP dla firmy dystrybucyjnej

Usługi i funkcjonalność

System Infor M3 – ERP dla firmy i branży dystrybucyjnej, w Polsce dostarczany i wdrażany przez iPCC – został stworzony z myślą o sprostaniu potrzebom typowym dla branży dystrybucyjnej – planowaniu w ramach łańcucha dostaw, sprzedaży i usług oraz realizacji łańcucha dostaw. Potrzeby te różnią się również w znacznym stopniu w zależności od danego segmentu hurtowego lub dystrybucyjnego. Funkcjonalność oprogramowania ERP Infor M3 jest odzwierciedleniem doświadczenie wieloletniego doświadczenia producenta systemu w zakresie takich obszarów jak m.in.:

  • narzędzia i części zapasowe,
  • materiały budowlane i konstrukcyjne,
  • dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • dostawa instalacji, sprzętu grzewczego i wentylacyjnego,
  • dostawy dla branży przemysłowej,
  • AGD i dobra luksusowe,
  • leki i wyroby medyczne,
  • żywność i napoje,
  • dostawy mebli i sprzętu biurowego.

Infor CloudSuite Distribution Enterprise

Dowiedz się więcej

zapoznaj się z materiałami dotyczącymi oferty

Masz pytania dotyczące Infor M3?