fbpx

Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie | Webinarium 3

Webinarium z cyklu: ZINTEGROWANE PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

O webinarium

W trzecim webinarium dotyczącym zintegrowanego planowania przedstawimy kolejne etapy tego procesu: opracowanie głównego harmonogramu produkcji (MPS), zgrubną analizę zdolności produkcyjnych (RCCP) oraz optymalizację i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS).

Punktem wyjścia do opracowania realnego, czyli możliwego do realizacji planu produkcji jest główny harmonogram produkcji MPS (plan materiałowy w Infor M3) prezentujący – w zdefiniowanych wcześniej grodziach czasowych – prognozy sprzedaży, potwierdzone zamówienia, oraz bieżący i przewidywany poziom zapasu dla analizowanego przedmiotu. Dzięki temu narzędziu i wspierającej go analizie RCCP możliwe jest zderzenie i zbilansowanie spodziewanego popytu ze zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Narzędzie Infor M3 Rough-Cut Capacity Planning, odpowiadające za zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych, pomaga zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, które mogą zakłócić realizację założeń głównego harmonogram MPS. Moduł można też użyć jako podstawę do wstępnego planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie to może być oparte na prognozach popytu z uwzględnieniem zdolności zasobów które oznaczone zostały jako krytyczne.

Operacyjne harmonogramowanie zleceń produkcji z symulacją każdego planu przed implementacją w środowisku produkcyjnym realizowane jest przez narzędzie Infor M3 SWB Scheduling Workbench. Dzięki możliwości pobierania danych o zleceniach produkcji, zdolnościach zasobów i dostępności materiałów, narzędzie SWB potrafi ułożyć kolejność i zoptymalizować obciążenie stanowisk produkcyjnych operacjami pochodzącymi z wielu zleceń. Dzięki możliwości przedstawienia harmonogramu na interaktywnym wykresie Gantta, planista otrzymuje sprawne narzędzie do wizualizacji aktualnie realizowanej produkcji i wyliczania realnych terminach zakończenia zleceń.

Dla kogo?

Na webinarium zapraszamy zarządy firm oraz dyrektorów związanych z produkcją, logistyką, prognozowaniem, sprzedażą, magazynowaniem oraz IT. Tym razem łączymy różne branże – webinarium skierowane jest do przemysłu spożywczego, meblowego, metalowego,  kosmetycznego oraz chemii lekkiej.

Webinarium już się odbyło

18.11.2021 (czwartek)

10.00- 11.00

Online

Agenda webinarium

1. Konfiguracja parametrów planistyczne przedmiotów

• Grodzie czasowe popytu i planowania
• Polityka i metody planowania
• Parametry zapasu magazynowego

2. Prognozy sprzedaży w Infor M3

• Metody prognozy i jej parametry
• Źródła pochodzenia prognozy sprzedaży

3. Plan materiałowy czyli główny harmonogram MPS

• Źródła popytu i sprawdzenie dostępności składników
• Systemowe komunikaty działań generowane dla pozycji MPS

4. Zgrubna analiza zdolności produkcyjnych RCCP

• Budowanie struktury zasobów planistycznych
• Analiza obciążeń zasobów produkcyjnych

5. Optymalizacja i kolejkowanie zleceń w module SWB (APS)

• Parametry optymalizacji
• Analiza głównych KPI w narzędziu do panowania operacji

Wypełnij formularz

Poznaj prelegentów

Grzegorz Osiak

Rozwój Produktów

Krzysztof Skowronek

Konsultant Biznesowy – Presales

JAK DOBRZE PLANOWAĆ OPERACJE BIZNESOWE PRZY SZYBKIM ROZWOJU TECHNOLOGII, ZMIENNYCH GUSTACH KONSUMENTÓW I CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW? (WEBINARIUM 3)

Przejdź do formularza rejestracyjnego i zapisz się na webinarium. Link do wydarzenia otrzymasz na wskazany adres email.