fbpx
Krótkie
demo Infor M3
Produkty dodatkowe do Infor M3

Infor ION

Potężna platforma upraszczająca integrację.

Integracja aplikacji

Infor Intelligent Open Network

Platforma integracyjna Infor ION łącząca informacje w jeden kontekst. ION to oprogramowanie pośredniczące oparte na standardach branżowych, które służy jako fundament warstwy technologicznej aplikacji Infor. ION upraszcza integrację aplikacji, zarówno Infor, jak i zewnętrznych, aby zapewnić solidne podstawy dla rozwoju organizacji. Firma iPCC ma doświadczenie we wdrażaniu ION.

Jak działa Infor ION? Centralnym elementem systemu ION jest szyna ESB (ang. Enterprise Service Bus), zbudowana na zasadach architektury opartej na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA), która zawiera zbiór reguł dotyczących integracji aplikacji. ESB wspiera elastyczność oraz redukuje ilość i złożoność interfejsów i połączeń. Komponenty wchodzące w jej skład to m. in. Document Flow Manager (przepływ dokumentów, integracja systemów), Monitor Engine (alerty), Workflow Engine (przepływy pracy), Security (zarządzanie użytkownikami), Connectors (połączenia) i inne. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi systemami oraz komponentami ION odbywa się z wykorzystaniem BOD (ang. Business Object Documents). Jest to standard zdefiniowany przez organizację OAGi (Open Applications Group, Inc.) w specyfikacji OAGIS (Open Applications Group Integration Specification). Technicznie BOD jest komunikatem w formacie XML reprezentującym obiekt biznesowy. Jest on wysyłany z jednej aplikacji do drugiej w celu poinformowania o zmianie obiektu lub jako prośba o dokonanie takiej zmiany. Zastosowanie tej technologii pozwala na budowanie zunifikowanych scenariuszy dla implementacji procesów biznesowych oraz integracji systemów.

Opinie klientów o iPCC

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Wdrożenie zaplanowane było na około 100 dni, ale dzięki perfekcyjnej koordynacji prace udało się sfinalizować wcześniej.

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Podniesienia systemu Infor M3 do najnowszej wersji, który został zrealizowany w krótkim czasie 6 miesięcy.

Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej

Wdrożenie Infor M3 trwało zaledwie 9 miesięcy i objęło zakresem wszystkie procesy biznesowe, począwszy od skupu mleka, poprzez zakup pozostałych materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, produkcję, zarządzanie jakością, magazynowanie i logistykę, sprzedaż, zarządzanie finansami i rachunkowością, po raportowanie i opracowywania statystyk.

Masz pytania dotyczące platformy integracyjnej ION?

Open