fbpx

PRZYSZŁOŚĆ PRODUKCJI JEST CYFROWA…

Smart Factory

Współczesne przedsiębiorstwo działa dzisiaj w bardzo złożonym środowisku, w którym system ERP jest tylko jednym z wielu elementów. Występuje on często obok np. systemów dostawców trzecich, takich jak narzędzia klasy PLM, PDM, Business Intelligence.

Komunikacja między tymi elementami i ich integracja z maszynami jest dzisiaj oczywista; naturalna także jest konieczność współdziałania tego ekosystemu z rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo całej organizacji.

Aby umożliwić sprawne i zintegrowane funkcjonowanie tego złożonego organizmu, jakim jest przedsiębiorstwo, potrzebna jest cyfrowa transformacja, którą są w stanie zapewnić tylko najnowocześniejsze narzędzia pochodzące od zaawansowanych technologicznie dostawców – wszak wiemy już, że przyszłość wytwarzania będzie oparta na inteligentnych narzędziach, integracji i skoncentrowaniu na wyniku.

Ta przyszłość dzieje już teraz, i jest napędzana presją ekonomiczną, wymaganiami klientów i wysokim poziomem konkurencyjności.

Dla transformacji cyfrowej i inicjatyw Smart Factory Infor i iPCC mają inteligentną platformę wspierającą rozwój – Industry CloudSuite.

Pobierz prezentację

Fundamentem rozwiązania jest warstwa infrastruktury sprzętowo-programowej. Partner Infor, Amazon Web Services, zapewnia najwyższej jakości globalną infrastrukturę chmurową już od wielu lat. Dzięki temu rozwiązanie to charakteryzuje się najwyższym stopniem niezawodności, wysokim poziomem skalowalności i bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby sprawnie i w satysfakcjonujący sposób obsługiwać setki tysięcy użytkowników na całym świecie. Firma Infor jest odpowiedzialna za utrzymanie i aktualizację wszystkich elementów rozwiązania, takich jak niezbędne oprogramowanie i sprzęt, dzięki czemu nasi klienci nie muszą tego robić samodzielnie. Amazon Web Services (AWS) zapewnia środowisko chmury obliczeniowej o najwyższej dostępnej obecnie wydajności sieci globalnej. To bardzo wyjątkowa warstwa – pozwalająca jak najbardziej dopasować się do wymagań firmy nie tylko przy uruchomieniu rozwiązania, ale zapewniająca innowacje przez wszystkie lata użytkowania.

AWS to:

Wysoka dostępność (99,9%) i natychmiastowe przywracanie sprawności po ewentualnej awarii.
Skalowalność dzięki nowoczesnej elastycznej architekturze umożliwiającej automatyczne skalowanie w górę i w dół w zależności od obciążenia.
Wbudowane zabezpieczenia i zgodność z przepisami w celu ochrony danych.
Ciągła konserwacja i monitorowanie stanu infrastruktury
Comiesięczne automatyczne aktualizacje przynoszące nowe funkcjonalności i możliwości.

Platforma Infor OS składa się z 8 głównych komponentów

Wspólny i przyjazny interfejs użytkownika – umożliwiający wygodny dostęp do wszystkich aplikacji Infor. Występuje w wersji przeglądarkowej, jak również natywnej aplikacji mobilnej.
IDM (Infor Document Management) – sprawne narzędzie do zarządzania dokumentami cyfrowymi. Jest to solidne repozytorium do przechowywania, zarządzania i wyszukiwania wszelkiego rodzaju dokumentów cyfrowych. IDM potrafi wersjonować dokumenty, umożliwia wykorzystanie funkcji OCR do skanowania załączników papierowych oraz zarządza strukturą folderów w której przechowywane są pliki.
Narzędzie do definiowania i monitorowania procesów Workflow. Każdy chce zautomatyzować powtarzające się manualne procesy, czy jest to automatyzacja zatwierdzania wydatków lub zakupów, czy uruchomienie rutynowych zadań administracyjnych w środku nocy.
Hub integracyjny, zapewniający głębokie możliwości integracji – biblioteka konektorów dla różnych typów interfejsów, takich jak RESTful API, FTP, SQL, a także możliwości bezpiecznej komunikacji do systemów on-prem.
Data Lake oraz narzędzia analityczne – przy całym przepływie danych przez system potrzebne jest repozytorium, w którym można je przechowywać, zarządzać nimi i je wizualizować. Duże zbiory danych w Data Lake mogą zasilać inteligentne rozwiązanie Machine Learning, które świetnie sprawdza się w analizie predykcyjnej.
Narzędzia Machine Learning – przykładem praktycznego zastosowania może być obszar utrzymania ruchu czy przewidywanie zachowań i preferencji naszych klientów. Infor ma wiele szablonów branżowych do zastosowania ML w scenariuszach biznesowych, w postaci matematycznych modeli przydatnych w analizie danych.
Infor Mongoose – grupa narzędzi do samodzielnego rozwijania i tworzenia nowych funkcjonalności. Oznacza to, że można zastąpić starsze aplikacje, budując i wdrażając własne rozwiązania w chmurze firmy Infor, a także mieć pewność, że jeśli pojawią się nowe wymagania, zawsze można rozszerzyć platformę według własnych potrzeb.
Bezpieczeństwo/ SSO – możliwy do zintegrowana z istniejącym oprogramowaniem system identyfikacji tożsamości SSO. Narzędzie umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów za pomocą jednego zalogowania się, skraca czas potrzebny na poruszania się między aplikacjami, jak również zapewnia bezpieczeństwo i wygodę dla zarządzających uprawnieniami.

Trzecią, równie ważną warstwą Infor CloudSuite są aplikacje biznesowe, takie jak ERP, CRM, SCM, HCM itp., oraz aplikacje uzupełniające zaprojektowane specjalnie pod kątem różnych branż.

W tej warstwie dostajemy rozwiązania oparte na tej samej logice, pochodzące od jednego dostawcy, uruchamiane z jednej lokalizacji chmurowej i służące do zarządzania tymi wszystkimi procesami biznesowymi, którymi chcemy zarządzać. Rozwiązania te są „wiecznie” nowoczesne – Infor utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i aktualizacji za pomocą najnowszej technologii i funkcjonalności. Nie trzeba już wykonywać aktualizacji – dokonują się one automatycznie i regularnie, bez zaburzania dopasowanych do indywidualnych potrzeb modyfikacji i rozszerzeń aplikacji.

Podsumowując, korzyści z Infor CloudSuite to:

Skalowalność i odporność:

  • Funkcjonalność auto-skalowania
  • Wysoko elastyczne aplikacje skalują się w zależności od obciążenia

Ciągłe innowacje:

  • Automatyczne aktualizacje produktów, z zerowymi przestojami
  • Możliwość wcześniejszego przejrzenia nowych funkcji

Niższe koszty posiadania:

  • Redukcja kosztów operacyjnych, takich jak monitoring, naprawa, testowanie
  • Zredukowane koszty zw. z bezpieczeństwem – wbudowane mechanizmy zabezpieczeń AWS najwyższej klasy

Szybszy czas osiągnięcia korzyści:

  • Akceleratory wdrożenia pomagają szybko uruchomić rozwiązanie
  • Infrastruktura AWS pomaga chronić przed awariami i redukować przestoje

Nowoczesna architektura:

  • Integracje z innymi aplikacjami
  • Przygotowana zawartość dla integracji procesów biznesowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!