fbpx

Ograniczenia w dostępności pracowników

JAK RADZIĆ SOBIE Z OGRANICZENIAMI W DOSTĘPNOŚCI PRACOWNIKÓW PODCZAS PANDEMII?

Rozszerzająca się pandemia koronawirusa znacząco ogranicza przemieszczanie się pracowników i wymusza ich izolację – mogą oni podlegać kwarantannie lub przymusowej konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami starszymi w związku z zamknięciem placówek typu przedszkola, żłobki czy domy opieki.

Wymuszona niedostępność pracowników sprawia, że:

 • firmy z dnia na dzień tracą na jakiś czas kluczowych pracowników stanowiących niezbędne ogniwo w obsłudze systemu informatycznego (np. Infor M3),
 • pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie poszczególnych czynności w procesie gospodarczym muszą pracować zdalnie,
 • przekazywanie dokumentów i podjętych decyzji w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem poczty lub kuriera zwiększa ryzyko opóźnień, zagubienia dokumentów i w końcu ryzyko rozszerzania się pandemii.

W takich sytuacjach skutecznym działaniem może być:

 • czasowe lub stałe zastąpienie nieobecnych innymi osobami,
 • zorganizowanie nowego sposobu pracy, w którym wszystkie czynności możliwe do wykonania zdalnie będą tak wykonywane,
 • opracowanie systemu obiegu dokumentów i decyzji, które będą realizowane wyłącznie przy pomocy środków elektronicznych, np. z wykorzystaniem oprogramowania typu workflow.

WIEMY JAK POMÓC W ROZWIĄZANIU TYCH PROBLEMÓW!

Pomożemy Ci zabezpieczyć jeden z najważniejszych procesów działania przedsiębiorstwa, jakim jest ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo obiegu dokumentów i decyzji wśród pracowników. Dodatkowo:

 • zbudujesz system, który działa niezależnie od miejsca pracy pracownika,
 • zapewniasz ciągłość pracy niezależnie od dostępności czy absencji pracowników,
 • pracownicy nowi lub tymczasowi szybko zaczną efektywną pracę w systemie Infor M3,
 • ciągłość pracy przedsiębiorstwa będzie bardziej odporna na kryzysy kadrowe.

OTO NARZĘDZIA, KTÓRE POMOGĄ TO OSIĄGNĄĆ:

1. Dla firm korzystających z systemu Infor M3:

 • szybkie szkolenia dla osób do tej pory nie wdrożonych w obsługę systemu M3 na stanowiskach, na których powstały braki doświadczonych użytkowników systemu,
 • chwilowe zastąpienie pracowników nie mogących wykonywać swoich obowiązków przez konsultantów iPCC.

Zobacz wybrane propozycje szkoleniowe: Finanse 1, Finanse 2.

2. System Plus Workflow firmy SUNCODE

Szybka i nowoczesna obsługa przepływu dokumentów umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi, z możliwością rozszerzenia o moduły dziedzinowe usprawniające pozostałe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow umożliwia nie tylko realizację procesów biznesowych, ale także ich projektowanie i wdrażanie.

Więcej informacji: broszura.

3. Infor CloudSuite Expense Management (Zarządzanie wydatkami służbowymi)

System do zdalnego zarządzania delegacjami i wydatkami pracowników. Jest to potężne, konfigurowalne narzędzie dostępne dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych, wykorzystujące współpracę „społecznościową” i umożliwiające automatyzację procesów związanych z wydatkami biznesowymi, redukcję kosztów administracyjnych oraz ryzyka związanego z przypadkowymi błędami i oszustwami międzynarodowymi. Zestaw składa się z 4 zintegrowanych aplikacji: Expense Reports, Travel Plans, Payment Requests, Timesheets.

Więcej informacji: film, www.

POWYŻSZE TECHNOLOGIE:

 • umożliwiają zdalną pracę z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, smartfon, czy nawet smartwatch,
 • nie wymagają uruchomienia skomplikowanej platformy sprzętowej ze względu na implementację w chmurze,
 • zapewniają, że wdrożenie będzie mogło być zrealizowane prawie całkowicie zdalnie.

ELASTYCZNE PŁATNOŚCI:

Całość wdrożenia rozwiązań może się zamknąć w okresie kilku miesięcy. W zarysie, proponujemy następujące rozwiązania finansowania inwestycji:

 • opłata za licencje będzie opłatą abonamentową uiszczaną co miesiąc, pobieraną od 4 miesiąca po starcie wdrożenia,
 • opłaty za wdrożenie zostaną rozłożone na raty, których płatność rozpocznie się w 4 miesiącu po starcie wdrożenia i będzie trwała przez kolejne 12 miesięcy.

Szczegóły do uzgodnienia z Państwa opiekunem w iPCC.

JEŻELI:

 • chcesz zapewnić pewny, bezpieczny i efektywny obieg dokumentów i decyzji w firmie w każdej sytuacji,
 • potrzebujesz szybko przeszkolić pracowników z nowej funkcjonalności systemu Infor M3,
 • twoja firma doświadcza ograniczeń w dostępności pracowników,
 • jesteś zmuszony do jednoczesnego prowadzenia wielu prac w Twojej firmie zdalnie…

… skontaktuj się z nami!

Twój kontakt: Natasza Rabsztyn-Piekarska, tel. 516 140 769, e-mail: natasza.piekarska@i-pcc.pl.