fbpx

Planowanie łańcucha dostaw

Sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa może zależeć od zdolności do tworzenia długoterminowych planów taktycznych, konsekwentnej realizacji tych planów oraz dostosowywania się do nowych wyzwań. Planowanie taktyczne jest jednak trudnym, złożonym zadaniem, które praktycznie nigdy się nie kończy. Dlatego tak ważne jest wdrożenie bieżącego procesu, który połączy sprawne tworzenie planów taktycznych z ich spójną realizacją.

Infor Supply Chain Planning: fundament sukcesów przedsiębiorstwa

Jak to zrobić? Odpowiedzią jest Infor Supply Chain Planning ― kompleksowe, działające w chmurze rozwiązanie obsługujące wielu użytkowników. Zostało ono zaprojektowane z myślą o zapewnieniu funkcji z zakresu podstawowych procesów analitycznych, widoczności, współpracy i realizacji zadań. Pomaga przedsiębiorstwom z różnych branż w lepszej koordynacji łańcuchów dostaw oraz zachowaniu kontroli nad kosztami i świadczonymi usługami.

Najważniejsze możliwości rozwiązania w zakresie planowania łańcucha dostaw

  • Inteligentne, zintegrowane funkcje planowania biznesowego

Zestaw aplikacji Infor Supply Chain Planning umożliwia tworzenie dokładnych i kompletnych prognoz, które można wykorzystać w planowaniu sprzedaży i operacji. Są one ważnym elementem procesu koordynowania popytu, podaży i celów finansowych firmy. Moduł planowania sprzedaży i operacji (S&OP) ułatwia tworzenie planów i przeprowadzanie analiz z udziałem większej liczby użytkowników, z wykorzystaniem ujednoliconego modelu danych dotyczących popytu i łańcucha dostaw oraz danych finansowych. Moduł S&OP jest wyposażony w szablony dostosowane do potrzeb branży oraz rozszerzone funkcje, takie jak dynamiczne równoważenie podaży i popytu. Aplikacja Infor Ming.le® umożliwia współpracę między wieloma użytkownikami zarówno w jej obrębie, jak i poza nią. Ułatwia śledzenie procesów, generowanie alertów i uzyskiwanie dostępu do źródeł danych. Monitoruje najważniejsze wskaźniki, takie jak koszt łańcucha dostaw, czas realizacji zamówień i zmienność prognoz.

Infor CloudSuite Supply Chain Planning ułatwia realizację następujących zadań:

  1. Znajdowanie kompromisów w ramach ograniczeń — każda strategia jest oparta na kompromisach i wymaga wyboru najlepszych możliwości w ramach istniejących ograniczeń. Długoterminowe planowanie pozwala ocenić i porównać dostępne opcje, co ułatwia optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację kosztów i zadowolenie klientów. Całościowy widok ograniczeń i możliwości pomaga w dokonaniu optymalnych wyborów, które następnie będą poddawane ciągłej ocenie w celu ich ewentualnej modyfikacji.
  2. Określenie skutków finansowych decyzji — do tworzenia planów zgodnych z celami biznesowymi potrzebny jest system, który zapewnia kontrolę nad kosztami, a równocześnie umożliwia optymalne wykorzystanie kapitału obrotowego. Infor Supply Chain Planning pomaga w znajdowaniu kompromisów między różnymi celami. Przykładowo, podniesienie marż może spowodować utratę sprzedaży, a zwiększenie udziału w rynku ― spadek rentowności brutto. Jaką decyzję podjąć, aby firma osiągnęła korzyści? Znając odpowiedź na to pytanie, można efektywnie optymalizować taktykę. SCP ułatwia również monitorowanie ryzyka i możliwości, usprawnia tworzenie raportów na temat luk oraz udostępnia funkcje wspomagające planowanie „od ogółu do szczegółu”.
  3. Optymalizacja obsługi klienta — Infor Supply Chain Planning zapewnia przejrzysty widok wszystkich kosztów. Pomaga to w zarządzaniu strategią segmentacji klientów w taki sposób, aby zaspokojenie popytu przyniosło firmie maksymalne korzyści. Ułatwia również dokonanie najlepszych wyborów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Planowanie popytu

Technologia uczenia maszynowego włączona w rozwiązanie Infor Supply Chain Planning znacznie usprawnia generowanie podstawowych prognoz. Użytkownicy mogą równocześnie tworzyć i porównywać wiele modeli prognoz statystycznych, z automatycznym wykrywaniem kluczowych zmiennych, takich jak nowo wprowadzone produkty. Mogą również konfigurować alerty w celu zwiększenia elastyczności prognoz. W module planowania popytu dostępny jest pulpit do przeprowadzania badań rynku oraz funkcje obliczania zmiennych historycznych, które zapewniają lepszą widoczność zapasów. Bezpieczny internetowy interfejs użytkownika umożliwia łatwy dostęp do funkcji, które umożliwiają tworzenie prognoz we współpracy z działami sprzedaży, finansów i produkcji, klientami i partnerami handlowymi.

  • Planowanie podaży

Infor Supply Chain Planning udostępnia funkcje planowania podaży, które pomagają w optymalizacji kluczowych zmiennych łańcucha dostaw, takich jak przepustowość, dostępność materiałów, zapasy i ograniczenia dotyczące dystrybucji. Umożliwia planowanie w różnych horyzontach czasowych oraz prognozowanie scenariuszy strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Użytkownicy mogą oceniać hipotetyczne scenariusze („co-jeśli”) i porównywać ich wykonalność na wszystkich obszarach, takich jak zapasy, sprzedaż, produkcja, magazyn i analiza zakupów. Mogą również importować dane z systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) do rozwiązania Infor Supply Chain Planning, aby przeglądać scenariusze tworzenia modeli uwzględniających różne cykle biznesowe i nagłe wzrosty popytu.

  • Wizualizacja i analiza danych

Infor Supply Chain Planning ma nowoczesny, łatwy w obsłudze układ ekranu, który ułatwia wizualizację danych. Użytkownik może dodawać różne typy wykresów odzwierciedlających wyniki pomiarów i trendy, wbudowane w predefiniowane arkusze kalkulacyjne, aby wizualizować wartości w odniesieniu do zakresów minimalnych i maksymalnych, w stylistyce przypominającej prędkościomierz samochodu. Opcje formatowania, takie jak kolorowe kody, ułatwiają analizę śledzącą oraz szybką ocenę wizualną, które wyniki spełniają oczekiwania, a które wymagają poprawy.

  • Harmonogram produkcji

W skład pakietu Infor Supply Chain Planning wchodzi m.in. Infor Production Scheduling ― rozwiązanie do tworzenia harmonogramów, które umożliwia pracę w grupie oraz uwzględnia ograniczenia i pomaga firmom z branży produkcji procesowej w rozwiązywaniu typowych dla niej problemów dotyczących harmonogramów. Rozwiązanie udostępnia środowisko współpracy, które umożliwia każdemu pracę w ramach tego samego harmonogramu w tym samym czasie, a w szczególności zarządzanie takimi zmiennymi, jak pojemność zbiornika, naczynia, linie lub przepływ między nimi. Ułatwia to optymalizację zasobów, maksymalizację mocy produkcyjnych i minimalizację przestojów. Infor Production Scheduling pozwala tworzyć dokładniejsze i bardziej efektywne harmonogramy produkcji. Usprawnia i przyspiesza procesy produkcyjne oraz zwiększa ich rentowność.

Jeśli istnieje stałe połączenie między planowaniem strategicznym a wynikami operacyjnymi, firma może wykorzystywać nowe możliwości, które pojawiają się w związku z rozwojem branży, a równocześnie efektywnie realizować swoje cele długoterminowe. Dziś w koordynowaniu strategii i działań pomagają rozwiązania działające w chmurze, takie jak Infor Supply Chain Planning, które zapewniają globalną widoczność operacji w czasie rzeczywistym. SCP ułatwia również tworzenie pętli informacji zwrotnych opartej na współpracy w całym przedsiębiorstwie, informującej każdego pracownika, czy realizuje on plan zgodnie z harmonogramem i ostrzegającej go o ewentualnych problemach.

Fundament sukcesów – planowanie łańcucha dostaw

O tym, czy przedsiębiorstwo będzie osiągać sukcesy w dłuższej perspektywie, często decydują trendy i wydarzenia, na które nie ma ono wpływu, takie jak pojawienie się na rynku nowych kategorii produktów lub nowych konkurentów, czy też zmiany cen energii. Choć nie jesteśmy w stanie kontrolować wydarzeń zewnętrznych, możemy jednak przewidzieć przyszłe uwarunkowania, a nawet wykorzystać nowe trendy. Jest to możliwe dzięki platformie technologicznej, która pozwala na stosowanie najbardziej zaawansowanych metod planistycznych.

Zaufali nam

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz wdrożyć zintegrowane planowanie? Może interesuję Ciebie digitalizacja procesów? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację planów strategicznych i operacyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: