fbpx

ZAKŁÓCENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZAKŁÓCENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Rozszerzająca się pandemia koronawirusa powoduje, że łańcuchy dostaw po stronie surowców i  półproduktów podlegają przerwaniu lub dużym zakłóceniom. Najczęstszym powodem tego są:

 • ograniczenia w przepływie towarów i ludzi przez granice poszczególnych państw,
 • zamykanie firm dostawców produkujących potrzebne surowce czy półprodukty.

W konsekwencji większość firm traci w ten sposób możliwość produkowania z wykorzystaniem dotychczasowych źródeł surowców.

Możliwymi rozwiązaniami tych ograniczeń są:

 • szybkie znalezienie innych (lokalnych) dostawców na potrzebne surowce i półprodukty,
 • umiejętne zastosowanie technologii i materiałów alternatywnych,
 • sprawne zaprojektowanie nowych wyrobów będących substytutami dotychczasowych.

Proponujemy narzędzia, które wspierają:

 • pełną kontrolę dostawców, technologii i surowców,
 • łatwe i szybkie zarządzanie zmianami produktów poprzez pełną kontrolę procesu technologicznego i używanych surowców,
 • sprawne zarządzanie alternatywnymi kanałami dostaw surowców i materiałów poprzez zastosowanie platformy zakupowej,
 • wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych materiałów alternatywnych,
 • precyzyjne prognozowanie popytu,
 • szybką ścieżkę podejmowania decyzji uwzględniająca m.in. kalkulację kosztów wybrania „alternatyw”,
 • lepszą kontrolę i szybsze wprowadzenie nowych produktów do produkcji,
 • dokładne planowanie zapasów magazynowych i zleceń produkcyjnych w celu zapewnienia dostępności wyrobów na wymaganym poziomie,
 • zautomatyzowanie rozliczeń zakupów surowców i materiałów do produkcji oraz towarów.

OTO ONE:

1. Infor CloudSuite™ PLM for Process (Optiva)

System służący do opracowywania i rozwoju produktów od koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Jest to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu złożonych potrzeb przemysłu spożywczego i chemicznego, uwzględniające wszelkie niuanse i specyfikę tych branż. Innowacje, szybszy czas reagowania, lepsza dostępność informacji przy podejmowaniu decyzji, wydajny i niedługi rozwój produktów — to tylko niektóre z cech i korzyści aplikacji stworzonej przy użyciu najnowszej technologii Infor.

Więcej informacji: film, www

2. Infor DMPModuł prognozowania i budżetowania umożliwiający analizę danych statystycznych oraz planowanie popytu i prognozowanie sprzedaży ze scenariuszami „co jeśli”. Aplikacja umożliwia łatwe prognozowanie sprzedaży, z wychwytywaniem informacji rynkowych. Obsługuje wiele metod automatycznych prognoz. Dynamiczne grupowanie i agregacja danych pozwala na manipulowanie popytem i prognozami. Dzięki ustawieniom filtrowania można w łatwy sposób skonfigurować ulubione widoki z preferowanym ekranem informacji. Moduł umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów.

3. Branżowe aplikacje ERP w prekonfigurowanej, szybkiej do wdrożenia wersji Implementation Accelerator:

Co to jest Implementation Accelerator? – link

WSZYSTKIE NASZE TECHNOLOGIE:

 • umożliwiają zdalną pracę z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, smartfon, czy nawet smartwatch,
 • nie wymagają uruchomienia skomplikowanej platformy sprzętowej ze względu na implementację w chmurze,
 • zapewniają, że wdrożenie będzie mogło być zrealizowane prawie całkowicie zdalnie.

ELASTYCZNE PŁATNOŚCI:

Całość wdrożenia rozwiązań może się zamknąć w okresie kilku miesięcy. Generalnie w większości wypadków, proponujemy następujące rozwiązania finansowania inwestycji:

 • opłata za licencje będzie opłatą abonamentową uiszczaną co miesiąc, pobieraną od 4 miesiąca po starcie wdrożenia,
 • opłaty za wdrożenie zostaną rozłożone na raty, których płatność rozpocznie się w 4 miesiącu po starcie wdrożenia i będzie trwała przez kolejne 12 miesięcy,
 • możemy również pomóc w zorganizowaniu leasingu i kredytowania.

Szczegóły zależą oczywiście od konkretnej zawartości zamawianego projektu – w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Natasza Rabsztyn-Piekarska, tel. 516 140 769, e-mail: natasza.piekarska@i-pcc.pl