fbpx

ZAKŁÓCENIA SPRZEDAŻY W KANAŁACH

ZAKŁÓCENIA SPRZEDAŻY W WYBRANYCH KANAŁACH

Także kanały sprzedaży podlegają przerwaniu lub dużym zakłóceniom. Najczęstszym powodem tego są:

 • przeciążenie spedytorów oraz systemów komputerowych odpowiedzialnych za dostawy zrealizowane w handlu elektronicznym,
 • ograniczenia w działaniu sklepów stacjonarnych,
 • brak sprawnej kontroli kredytów kupieckich i systemów rabatowych.

W konsekwencji firmy tracą możliwości sprzedaży znacznej części wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży w sklepach. Pojawiają się opóźnienia w dostawach, wiele zwrotów i błędów w transferowaniu rosnącej liczby przesyłek. Coraz trudniej zarządzać kredytem kupieckim, kontrolować zobowiązania i należności, co może zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa.

Możliwymi rozwiązaniami powyższych ograniczeń są:

 • lepsze planowanie wyrobów, ich przeznaczenia oraz transportu,
 • szybkie przełączenie biznesu na handel elektroniczny,
 • zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej,
 • usprawnienie zarządzania zobowiązaniami, limitem kredytu kupieckiego i należnościami,
 • uproszczenie procedur reklamacyjnych.

Proponujemy narzędzia, które wspierają:

 • sprawne zarządzanie kredytami kupieckimi i należnościami,
 • sprzedaż w trybie „możliwe do przyrzeczenia”, uruchamianym gdy występuje konieczność określenia kiedy nowe zamówienie lub zamówienie spoza harmonogramu może zostać zrealizowane,
 • pełną obsługę handlu elektronicznego zarówno klientów B2C, jak i klientów B2B,
 • pełną obsługę dokumentacji – od ofert i zapytań ofertowych do faktur i płatności, w tym elektroniczny przepływ dokumentów,
 • szybsze składanie zamówień przez klientów dzięki profilowaniu ich preferencji i poprzednich zamówień oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do płatności online,
 • bardziej elastyczne wykorzystanie zapasów poprzez różne polityki przydzielania zapasu do zmiennych w czasie zapotrzebowań w różnych kanałach sprzedaży,
 • reagowanie z wyprzedzeniem  na zmiany występujące w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 • precyzyjne planowanie zakupów, z wykorzystaniem narzędzi planistycznych,
 • zdalne podejmowanie decyzji i czynności działań w procesie zakupów i sprzedaży.

OTO ONE:

1. eCommerce Infor Rhythm

System eCommerce zapewniający pełną obsługę handlu elektronicznego w zaawansowanym środowisku zakupów online. Rhythm przeznaczony jest dla klientów, którzy korzystają z systemów ERP firmy Infor (jest z nimi w pełni zintegrowany), działa w chmurze w architekturze multi-tenant. Jego częścią jest rozwiązanie PIM (Product Information Management), które prezentuje dane produktowe – firmy mogą przedstawiać zamówienia klientów, faktury i dostawy w spersonalizowanym portalu. Dane pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, tak więc cenniki, dostępność i dane klienta są zawsze aktualne. Elementy zarządzania treścią, wbudowane w Infor Rhythm umożliwiają łatwe tworzenie skalowalnego i spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy.

Więcej informacji: www

2. Infor DMP – Moduł prognozowania i budżetowania umożliwiający analizę danych statystycznych oraz planowanie popytu i prognozowanie sprzedaży ze scenariuszami „co jeśli”. Aplikacja umożliwia łatwe prognozowanie sprzedaży, z wychwytywaniem informacji rynkowych. Obsługuje wiele metod automatycznych prognoz. Dynamiczne grupowanie i agregacja danych pozwala na manipulowanie popytem i prognozami. Dzięki ustawieniom filtrowania można w łatwy sposób skonfigurować ulubione widoki z preferowanym ekranem informacji. Moduł umożliwia generowanie bardziej dokładnych, konsensusowych prognoz w celu zwiększenia wydajności dostaw, przyczynia się do zmniejszenia zapasów produktów gotowych i uniknięcia utraty przydatności produktów.

3. Branżowe aplikacje ERP w prekonfigurowanej, szybkiej do wdrożenia wersji Implementation Accelerator:

Co to jest Implementation Accelerator? – link

4. System Plus Workflow firmy partnerskiej SUNCODE

Szybka i nowoczesna obsługa przepływu dokumentów umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi, z możliwością rozszerzenia o moduły dziedzinowe usprawniające pozostałe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow umożliwia nie tylko realizację procesów biznesowych, ale także ich projektowanie i wdrażanie.

Więcej informacji: broszura

WSZYSTKIE NASZE TECHNOLOGIE:

 • umożliwiają zdalną pracę z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, smartfon, czy nawet smartwatch,
 • nie wymagają uruchomienia skomplikowanej platformy sprzętowej ze względu na implementację w chmurze,
 • zapewniają, że wdrożenie będzie mogło być zrealizowane prawie całkowicie zdalnie.

ELASTYCZNE PŁATNOŚCI:

Całość wdrożenia rozwiązań może się zamknąć w okresie kilku miesięcy. Generalnie w większości wypadków, proponujemy następujące rozwiązania finansowania inwestycji:

 • opłata za licencje będzie opłatą abonamentową uiszczaną co miesiąc, pobieraną od 4 miesiąca po starcie wdrożenia,
 • opłaty za wdrożenie zostaną rozłożone na raty, których płatność rozpocznie się w 4 miesiącu po starcie wdrożenia i będzie trwała przez kolejne 12 miesięcy,
 • możemy również pomóc w zorganizowaniu leasingu i kredytowania.

Szczegóły zależą oczywiście od konkretnej zawartości zamawianego projektu – w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Natasza Rabsztyn-Piekarska, tel. 516 140 769, e-mail: natasza.piekarska@i-pcc.pl