fbpx

Optymalizacja złożonego łańcucha dostaw

Utworzenie i utrzymanie sprawnego łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym nie jest sprawą prostą. Trzeba wziąć pod uwagę wiele zmiennych, takich jak wąskie gardła w procesie produkcji, zmiany popytu i podaży, zmiany wymagane w produktach, outsourcing i działania stron trzecich. Ponadto, w ostatnich latach charakter planowania operacyjnego uległ zmianie wskutek działania wielu nowych czynników, m.in. szybkich zmian technologicznych, zmieniających się gustów konsumentów i coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw.

Sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa może więc  zależeć od zdolności do tworzenia długoterminowych planów taktycznych, konsekwentnej realizacji tych planów oraz dostosowywania się do nowych wyzwań. Planowanie taktyczne jest jednak trudnym, złożonym zadaniem, które praktycznie nigdy się nie kończy. Dlatego tak ważne jest wdrożenie bieżącego procesu, który połączy sprawne tworzenie planów taktycznych z ich spójną realizacją.

Pokonywanie nowych problemów biznesowych

Rozwiązania Infor służące do zarządzania planowaniem w łańcuchu dostaw pomagają w ocenie zmiennych takich jak te wymienione powyżej i podjęciu decyzji o niezbędnych kompromisach. Ułatwiają wdrożenie zoptymalizowanego planu, który uwzględnia ograniczenia, a równocześnie pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów przy ograniczeniu kosztów do minimum. Dzięki temu łatwiej opanujemy globalizację łańcucha dostaw, usprawnimy planowanie i współpracę międzyfunkcyjną oraz zapewnimy większą elastyczność reakcji na wahania popytu.

Infor Supply Chain Planning pomaga w osiągnięciu równowagi między podażą a popytem i usprawniają zarządzanie łańcuchem dostaw, synchronizując go i ułatwiając podejmowanie szybszych, bardziej inteligentnych i lepiej umotywowanych decyzji. Aplikacje Infor pomagają przedsiębiorstwom w realizacji następujących zadań:

 • planowanie i wykrywanie popytu,
 • planowanie podaży,
 • planowanie produkcji,
 • optymalizacja zapasów,
 • zintegrowane planowanie działalności biznesowej,
 • planowanie sprzedaży i operacji.

Narzędzia Infor Supply Chain Planning umożliwiają:

 • Zwiększenie wydajności produkcji poprzez optymalizację planu łańcucha dostaw.
 • Szybkie wykrywanie problemów dzięki planowi dostaw z wykorzystaniem alertów opartych na wyjątkach, co przyspiesza reakcje i pozwala uniknąć zbędnych kosztów.
 • Obniżenie kosztów zaopatrzenia dzięki otrzymywaniu tylko niezbędnych surowców.
 • Zmniejszenie ilości odpadów w wyniku lepszego wykorzystania surowców.
 • Obniżenie kosztów magazynowania i transportu dzięki umieszczaniu produktów w idealnych lokalizacjach.
 • Zmniejszenie zapasów produktów gotowych dzięki wytwarzaniu właściwych ilości w odpowiednim czasie.
 • Zwiększenie rentowności poprzez obniżenie kosztów łańcucha dostaw.

O tym, czy przedsiębiorstwo będzie osiągać sukcesy w dłuższej perspektywie, często decydują trendy i wydarzenia, na które nie ma ono wpływu, takie jak pojawienie się na rynku nowych kategorii produktów lub nowych konkurentów, czy też zmiany cen energii. Choć nie jesteśmy w stanie kontrolować wydarzeń zewnętrznych, możemy jednak przewidzieć przyszłe uwarunkowania, a nawet wykorzystać nowe trendy. Jest to możliwe dzięki platformie technologicznej, która pozwala na stosowanie najbardziej zaawansowanych metod planistycznych

Zaufali nam

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz wdrożyć zintegrowane planowanie? Może interesuję Ciebie digitalizacja procesów? Szukasz narzędzi wspierających optymalizację planów strategicznych i operacyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: