fbpx

Jednolity Plik Kontrolny – Sprawozdania Finansowe

Nowelizacja z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 1 października 2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.”

Podkreślić należy, że złożenie dokumentów za pośrednictwem systemu eKRS jest wyłączną drogą przekazania ich do sądu rejestrowego. Od 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w drodze papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN.

W związku z powyższym, iPCC, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowało dodatkowy moduł aplikacji JPK.

Funkcjonalność opracowana przez iPCC umożliwia generowanie pliku JPK SF według wymaganych schematów. Dane sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników) do arkusza Excel są zaczytywane z systemu Infor M3 lub wpisane ręcznie przez użytkownika. Integracja oprogramowania do generowania JPK SF z systemem M3 odbywa się za pośrednictwem raportów zdefiniowanych w generatorze raportów (RGS600) wykonywanych z opcją zapisu do pliku bazy danych. Raporty po zapisaniu do pliku w generatorze raportów są importowane do aplikacji JPK za pośrednictwem połączenia ODBC 32-bity (w trybie tylko do odczytu / read only). Tak jak w wypadku innych JPK, etapem pośrednim jest plik xls z opcją edycji prezentowanych danych, oraz pozwalający na uzupełnienie danych nie zaczytanych z M3 (w tym informacji opisowych). Zatwierdzenie sprawozdań po weryfikacji / uzupełnieniach powoduje generowanie odpowiednich plików xml.

Wymagania wstępne dotyczące implementacji

.net w wersji 4 lub nowszej zainstalowany na stacji roboczej, na której będzie działała aplikacja JPK SF.
Klient ODBC (właściwy do bazy danych systemu Infor M3) w wersji 32-bitowej z możliwością odczytu bazy danych wyłącznie w trybie read only / do odczytu.
Zdalny dostęp do stacji roboczej, na której będzie instalowana aplikacja JPK SF.
Program MS Excel co najmniej w wersji 2013 na stacji roboczej, na której będzie działała aplikacja JPK SF.

Przygotowana przez iPCC oferta dotyczy pakietu instalacyjnego zawierającego moduł JPK SF wraz z pomocą w instalacji po uzyskaniu niezbędnych dostępów technicznych. Oferowana aplikacja pozwala na generowanie plików JPK SF według szablonu Jednostka Inna. Implementacja aplikacji obejmuje analizę, instalację, uruchomienie i testowanie aplikacji, szkolenie stanowiskowe oraz zarządzanie implementacją; szacunkowy czas wdrożenia to ok. 8h.

W przypadku niestandardowego rozwiązania w bazie danych / systemie Infor M3 klienta oraz niestandardowych modyfikacji systemu M3 czas wykonania usługi może być dłuższy.