fbpx

Klub Użytkowników Infor M3

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa opinii i uwag na temat pomysłu reaktywacji Klubu Użytkowników systemu Infor M3 (wcześniej znanego jako Movex, stąd dawna nazwa Klubu: Movex Business Club – MBC).

Ponieważ kluby użytkowników są zarządzane przez społeczności pracujące z systemami od strony komercyjnej, nie możemy Klubem M3 sterować, ale możemy pomóc w jego reaktywacji – zapewnić dostęp do platformy użytkowników systemów Infor (http://www.inforcommunities.com) w ramach której utworzymy aktualną sekcję polskiego Klubu Użytkowników Infor M3. Chcemy też zaproponować organizowanie dla Państwa półtoradniowych spotkań Klubu raz w roku (biorąc część kosztów Państwa uczestnictwa na nasze barki…).

W związku z tym prosimy o odpowiedzi na pytania oraz o zgłaszanie uwag/pomysłów:

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  1. Czy chcecie Państwo działać w ramach polskiego Klub Użytkowników Infor M3 poprzez platformę http://www.inforcommunities.com?*
   Struktura strony pozwala na wymianę doświadczeń użytkowników (w sekcji "Discussions"), zamieszczanie ogłoszeń (w sekcji "Announcements") oraz plików do pobrania (w części "Files"). Można również przyglądać się dyskusjom grup użytkowników w innych krajach. Dla Państwa wygody administratorem technicznym sekcji Klubu na w/w stronie byłaby firma iPCC, chyba, że zdecydują Państwo inaczej.

   TAKNIE

  2. Czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w organizowanych raz w roku spotkaniach Klubu Użytkowników M3?*
   Spotkania te odbywałyby się w wybranym miejscu w Polsce, w okolicach czerwca lub września, według agendy: przyjazd ok. 13:00, lunch od 13:00 do 14:00, sesja merytoryczna od 14:00-17:00, integracja do godzin wieczornych, następnego dnia rano wyjazd. Część kosztów Państwa uczestnictwa pokrywa firma iPCC.

   TAKNIE

  3. Jaką nową nazwę zaproponowaliby Państwo dla polskiego Klubu Użytkowników Infor M3?

  4. Państwa uwagi, sugestie, opinie...

  5. Dane osoby wypełniającej formularz*

  [honeypot miodeeeekk]

  Administratorem danych jest iPCC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-866, ul.Wał Miedzeszyński 251. Dane osobowe (adrs e-mail, telefon, imię, nazwisko i stanowisko) są zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby skontaktowania się z Państwem w temacie Klubu Użytkowników Infor M3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt.6 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy kontakt w zakresie Klubu Użytkowników Infor M3.

  Liczymy na Państwa głosy w sprawie Klubu Użytkowników Infor M3, prosimy też o przekazanie prośby innym użytkownikom Infor M3, którzy mogą nie wiedzieć o naszym pomyśle reaktywacji Klubu. Dziękujemy!