fbpx

Webinar KSeF 3

KOLJNE WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 JUŻ ZA NAMI – zarejestruj się (formularz na dole strony) aby uzyskać dostęp do nagrania

CO I DLACZEGO?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z kolejnego webinarium, podczas którego przekazaliśmy aktualne informacje na temat wprowadzenia platformy KSeF oraz ponownie zaprezentowaliśmy moduł KSF100 służący do jej obsługi. Formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony, po jego wypełnieniu otrzymacie Państwo link do nagrania.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Dyrektywa UE z czerwca 2022 roku umożliwia wprowadzenie obowiązkowego KSeF w Polsce na okres próbny najwcześniej od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia po okresie próbnym na stałe. Nie są obecnie znane akty prawne wskazujące datę obowiązkowego wejścia KSeF w życie, natomiast warto zawczasu przygotować się do wysyłania tworzonych w swoich systemach faktur sprzedaży na rzeczoną platformę, oraz pobierania z niej faktur wystawionych przez swoich kontrahentów. Dlaczego warto już teraz być przygotowanym?  – opowiadaliśmy podczas webinarium.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

13.09.2022 (WTOREK)

10:00-11:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

Webinar KSeF

WEBINARIUM „OBSŁUGA KSEF PROSTO Z INFOR M3” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – Zarejestruj się aby obejrzeć nagranie

CO I DLACZEGO?

Zaprezentowaliśmy aplikację przygotowaną przez iPCC, służącą do obsługi KSeF prosto z Infor M3.

Polskie Ministerstwo Finansów od pewnego czasu systematycznie powiększa obszar cyfryzacji obiegu informacji fiskalnych, redukując dokumenty papierowe. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ujednolicenie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, ale przede wszystkim ułatwienie procesów raportowania i rozliczania się firm z państwem. W tym duchu Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Zmiany nie nakładają obowiązku pracy z platformą KSeF w roku 2022, jednak już w 2023 stanie się to obligatoryjne. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze będą wysyłać tworzone w swoich systemach faktury sprzedaży tylko na rzeczoną platformę, oraz pobierać z niej faktury wystawione przez swoich kontrahentów.

Wystawiane faktury będą musiały zostać ustrukturyzowane i wysłane na platformę KSeF, gdzie zostaną sprawdzone i zapisane w rządowych rejestrach, w których, zgodnie z ustawą, będą przechowywane przez okres 10 lat. Dopiero tak zapisana faktura będzie uznana w świetle prawa za wystawioną. Jednak obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wysłania faktury, jeżeli tylko przejdzie ona pozytywnie walidację. W przypadku błędów w strukturze, fakturę należy poprawić i wysłać do KSeF ponownie.

Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Zalety aplikacji KSF100

Aplikacja KSF100 pracuje jako niezależny program, który:

loguje użytkownika na bramce KSeF poprzez wszystkie dopuszczalne przez platformę metody, np. podpis kwalifikowany czy token,
prowadzi nasłuch systemu transakcyjnego M3, wczytując nowo utworzone faktury,
generuje z danych faktury ustrukturyzowany xml,
wysyła dokumenty w paczkach lub interaktywnie do bramki,
podbiera statusy wysłanych dokumentów takie jak UPO, kody błędów i inne,
podbiera nadany numer KSeF,
zapisuje w repozytorium faktur aktualny status i otrzymany numer,
odbiera faktury wystawione przez kontrahentów,
wyświetla podgląd pobranych z KSeF faktur,
zapisuje otrzymany dokument xml w bazie Infor M3, przekazując go do akceptacji wg schematu obiegu dokumentów (tzw. workflow),
umożliwia wydruk zawartości faktury w formacie pdf i dalsze jej procedowanie wg OCR lub innego workflow,
otwiera załączniki faktur z linków zawartych w pobranej strukturze.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w webinarium zaprosiliśmy osoby związane z finansami, cyfryzacją firmy, zarządzaniem procesami biznesowymi i całą firmą.

WEBINARIUM JUŻ SIĘ ODBYŁO

26.04.2022 (WTOREK)

11:00-12:00

Online

Zarejestruj się i otrzymaj link do nagrania webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC

WEBINARIUM „MONITOR PRODUKCYJNY” DLA UŻYTKOWNIKÓW INFOR M3 – POBIERZ NAGRANIE

Dlaczego warto zobaczyć nagranie webinarium?

Zaprezentowaliśmy korzyści płynące ze stosowania Monitora Produkcyjnego – aplikacji opracowanej przez iPCC w celu wyświetlania planowanych operacji produkcyjnych.

Najpopularniejszym wykorzystaniem aplikacji jest prezentowanie harmonogramu zaplanowanych operacji technologicznych na wybranych stanowiskach roboczych w zadanym okresie czasu oraz wyświetlanie ich na dużych ekranach TV umieszczonych na halach produkcyjnych obok stanowisk pracy. Horyzont czasu, w który „łapane” są operacje zaczyna się zawsze w przeszłości i sięga do wyznaczonej w aplikacji daty. Program działa interaktywnie i zawsze wyświetla aktualny harmonogram produkcji w 100% zgodny z systemem Infor M3. Aktualizuje wyświetlaną treść w przypadku zmiany planu.

Monitor Produkcyjny działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że można go uruchomić na dowolnym urządzeniu w nią wyposażonym – na przykład w nowoczesnym telefonie lub telewizorze z dostępem do sieci. Wszystko zależy od tego, komu oraz w jakim celu mają być prezentowane dane. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta i intuicyjna.

Dla kogo?

Do uczestnictwa w webinarium zapraszamy osoby związane z produkcją, usprawnieniami technologicznymi, cyfryzacją firmy, zarządzaniem operacyjnym i zarządzaniem procesami biznesowymi.

Najmocniejsze strony Monitora Produkcyjnego to:

  • wyświetlanie kolejki zadań z kilku stanowisk,
  • pokazywanie horyzontu czasu, np. dziś plus tydzień,
  • wyświetlanie dowolnego porządku sortowania.

Webinarium już się odbyło 

13.04.2022 (ŚRODA)

11:00-11:40

Online

Pobierz nagranie webinarium

Poznaj prelegenta

Grzegorz Osiak
Rozwój Produktu
iPCC