fbpx

Branża produkcyjna w 2022

Jakie wyzwania czekają branżę produkcyjną w 2022 roku? Subiektywny przegląd wybranych kierunków rozwoju firm produkcyjnych.

Ciągłe problemy logistyczne, restrykcje związane z pandemią, podwyżki cen surowców, presja zrównoważonej produkcji i niskoemisyjności, wymaganie innowacyjności produktowych, zwyżki popytu, gwałtowne zmiany zachowań zakupowych konsumentów – to przykłady wyzwań, z którymi mierzą się producenci już od prawie dwóch lat w świecie ogarniętym pandemią. Wyzwania te z pewnością będą prowadziły do redefiniowania działalności biznesu w kolejnych latach.

Bez współpracy w ramach globalnych łańcuchów dostaw oraz bez przejrzystości na poziomie całego przedsiębiorstwa, wprowadzenie zmian i adaptacja do rynkowych trendów wydają się niemożliwe. Co zatem może ułatwić modernizację, dzięki której dotrzymamy tempa zmieniającym się potrzebom klientów w najbliższych latach? W raporcie „2022 manufacturing industry outlook” Deloitte wskazuje, że kluczowymi czynnikami dla wytwórców są: przyspieszenie inwestycji w transformację cyfrową, przebudowanie łańcucha dostaw w kierunku jego większej elastyczności, strategie rozwiązujące problem niedoboru pracowników, cyberbezpieczeństwo oraz inwestowanie w zaawansowany zrównoważony rozwój.

Istotnym elementem właściwie wszystkich tych czynników są nowoczesne systemy zarządcze. W tym obszarze firmy produkcyjne na świecie skłaniają się obecnie ku wdrażaniu wyspecjalizowanych aplikacji branżowych, które zazwyczaj są dostarczane w chmurze w celu zapewnienia szybszego wdrożenia, elastyczności, dostępności i bezpieczeństwa, a także redukcji całkowitego kosztu posiadania.

Podążając za tymi trendami i za strategią naszego partnera – firmy Infor (producenta systemów zarządczych) w 2022 roku zamierzamy skupiać się na branżowych, prekonfigurowanych rozwiązaniach Infor CloudSuites przeznaczonych dla poszczególnych sektorów przemysłu (spożywczego, modowego, dystrybucyjnego, chemicznego, meblowego oraz serwisu i wynajmu maszyn i urządzeń). Pakiety te zawierają nie tylko system ERP, ale też zintegrowane ze sobą i oparte na tej samej logice aplikacje wspomagające zarządzanie cyklem życia produktu, łańcuchem dostaw, relacjami z dostawcami i klientami i prognozowaniem popytu, a także analitykę biznesową, obsługę magazynów i wiele innych obszarów. Ponadto, skonfigurowane procesy oparte na rolach zapewniają, że firma może korzystać z doświadczeń Infor zebranych w tysiącach wdrożeń w danej branży i zaszytych w funkcjonalności poszczególnego pakietu dla tego sektora gospodarki.

Technologia ta może pomóc wyprzedzać konkurencję, zapewniając, między innymi:

– możliwość obsługi wysoce spersonalizowanych produktów, a także szybkiego wprowadzania innowacji produktowych,

– wsparcie zrównoważonej produkcji – dzięki np. szczegółowej specyfikacji składników i ich kraju pochodzenia, zebraniu danych z każdego etapu produkcji i wysyłki (np. informacji o zgodności każdego poddostawcy z normami ekologicznymi, czy o możliwościach zredukowania śladu węglowego przy wysyłce), a także udostępnieniu tych danych konsumentom (na co oni coraz częściej nalegają),

– wsparcie bezpieczeństwa żywności – możliwość łatwego zidentyfikowania wadliwego produktu czy partii i wycofania go/ jej w szybkim czasie, zapewnienie zgodności etykiet produktu ze stanem faktycznym oraz pełnej specyfikacji składników,

– możliwość dodawania usług wcześniej nieplanowanych – np. firma odzieżowa może zechcieć wprowadzić usługi naprawiania, odsprzedaży czy recyklingu swoich produktów. Mając takie funkcjonalności wbudowane w standardowy system nie musi ona stosować kosztownych i czasochłonnych modyfikacji,

– przejrzystość operacji dzięki skonsolidowanemu wglądowi w całe przedsiębiorstwo, co umożliwia szybkie reagowanie na zmiany w łańcuchu dostaw i prowadzi m.in. do redukcji opóźnień i kosztów transportu,

– optymalizację zarządzania zdolnościami produkcyjnymi – np. dzięki uporządkowaniu procesów  planowania produkcji i i zapotrzebowania materiałowego.