fbpx

iPCC Srebrnym Partnerem XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

iPCC po raz kolejny było sponsorem – Srebrnym Partnerem – Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Konferencja, organizowana po raz czternasty, tym razem w Jahrance koło Warszawy, odbyła się w dniach 14-16 września 2016.

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to największa cykliczna międzynarodowa konferencja branży mleczarskiej w tej części Europy, wyjątkowe miejsce spotkań osób decydujących o przyszłości sektora mleczarskiego w Polsce i Europie, a także elitarna i prestiżowa platforma wymiany myśli i opinii na temat innowacyjności w mleczarstwie. Tegoroczne międzynarodowe spotkanie stanowiło silną merytorycznie platformę do wymiany informacji, doświadczeń, konfrontacji poglądów oraz próby wypracowania wspólnej koncepcji działań na rzecz mleczarstwa w Polsce i Europie. Prelekcje zaproszonych gości jak i liczne panele dyskusyjne ujawniły złożoność problemów stojących przed producentami i przetwórcami mleka oraz konieczności zacieśnienia współpracy w obliczu kryzysu w branży, pomiędzy instytucjami, organizacjami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi. Prezentowane stanowiska i wypowiedzi uczestników sesji konferencyjnych stanowią źródło bardzo specjalistycznej wiedzy, popartej doświadczeniem oraz wypracowanymi dobrymi praktykami stanowiącymi know-how ekspertów z branży.