fbpx

Dellner Components poprawia produktywność i jakość pracy dzięki Infor M3.

Dellner Components to dostawca komponentów i podzespołów dla branży kolejowej, off-shore, przemysłu okrętowego, obronnego, stalowego i wydobywczego. Firma spełnia wymogi prestiżowego standardu International Railway Industry i oferuje usługi produkcyjne oraz podwykonawstwo na zlecenie obejmujące: zakup materiałów, obróbkę mechaniczną CNC, spawanie spełniające m.in. wymogi normy EN15085 manualne i zrobotyzowane, malowanie na mokro oraz proszkowe, montaż mechaniczny i elektryczny. Klientami Dellner Components są tacy potentaci jak Alstom, Bombardier czy Siemens.

Firma od 15 lat korzysta z systemu Infor M3, a w 2016 roku zdecydowała się na wdrożenie najnowszej wersji – Infor M3 13.3, po szczegółowej ocenie konkurencyjnych rozwiązań od kilku dostawców. Głównym celem projektu wyboru nowego systemu ERP była oczekiwania poprawa produktywności i jakości pracy. Przy wyborze preferowanego rozwiązania pomagała opracowana przez Dellner Components lista 130 najważniejszych zagadnień z obszarów podlegających usprawnieniom.

Dellner Components wybrał ponownie system Infor M3 z kliku powodów, takich jak np.:

– łatwy dostęp do danych w związku z posiadaną wiedzą,
– łatwiejszy etap szkoleń,
– dobra dotychczasowa współpraca z firmą wdrożeniową,
– łatwiejsza migracja bazy danych,
– przyjazny interfejs i duże możliwości personalizacji.

Wdrożenie Infor M3 trwało 12 miesięcy i zakończyło się z początkiem 2017 roku. Zakresem wdrożenia zostało objętych wiele procesów gospodarczych: planowanie, zakup materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, przygotowanie produkcji, produkcja, zarządzanie projektami i zmianą, zarządzanie jakością, magazynowanie i logistyka, sprzedaż, zarządzanie finansami i księgowością, zakupy strategiczne, raportowanie i opracowanie statystyk. W trakcie projektu wykonano także interfejsy: pomiędzy systemem Infor M3 i programem P&I LOGA®, pomiędzy systemem do tworzenia technologii a M3, do rejestracji czasu pracy z programem (Roger), z programem raportowania produkcji Crystaline oraz z systemem do Zarządzania Jakością – REKIN. Do systemu Infor M3 migrowano dane takie jak baza klientów wraz z cenami sprzedaży i umowami z klientami, baza dostawców, struktury produktów oraz plan kont i ustawienia księgowania.

Podsumowując, w trakcie wdrożenia przeniesiono okrzepłe rozwiązania do nowej wersji systemu, zastosowano nowe funkcje takie jak np. mobility oraz prognozy sprzedaży, a także nowe narzędzia zwiększające produktywność i komfort pracy – na przykład import zamówień i budżetów sprzedaży (Excel), mashup’y, skrypt badający poprawność struktury produktu, akcje KJ (nowy standard programów typu lista), Startpad.

Efekty wdrożenia

Do natychmiastowych korzyści możemy zaliczyć łatwość wdrożenia nowego pracownika dzięki przyjaznemu i nowoczesnemu interfejsowi nowej wersji Infor M3. Możliwość personalizacji systemu, wspólne instrukcje, większa liczba raportów oraz dostęp do bieżących wersji i aktualizacji prowadzą do szybkiej poprawy jakości danych. Dodatkowymi, poza projektowymi benefitami są też: elektroniczny dokument WZ do malarni, dynamiczne linki do instrukcji i innych stron dla pracowników produkcji oraz raporty jakościowe poza Excelem.

Jednakże najważniejszą korzyścią osiągniętą w wyniku wdrożenia nowej wersji Infor M3 jest faktyczna lepsza produktywność i jakość pracy. Po ponad roku od wdrożenia Dellner Components może pochwalić się wzrostem produktywności wyrażonym liczbą 313 godzin na miesiąc. W rozbiciu na poszczególne działy na miesiąc osiągnięto następujący poziom usprawnień: sprzedaż 57h (dzięki skróceniu czasu importu zamówień i prognoz sprzedaży z jednego dnia do godziny), finanse 30h, zakupy strategiczne 3h, kontrola jakości 20h, magazyn 129h (ustandaryzowanie codziennej pracy na terminalach), zarządzanie zmianą/ NPI 66h, technologia 8h.

„Inwestycja od początku miała bardzo określony cel w postaci nie tyle, jak to się często spotyka na rynku, wymiany interfejsu na nowy, lecz w postaci autentycznego wzrostu produktywności naszej organizacji. Mam świadomość, że w tym sensie byliśmy dla iPCC surowym i wymagającym klientem, jednak osiągnięte efekty są potwierdzeniem słuszności takiego podejścia. Chcę podkreślić, że  iPCC jako dostawca rozwiązania sprostał naszym oczekiwaniom i bardzo profesjonalnie przeprowadził nas przez zmianę na lepsze. Teraz możemy zdziałać dużo więcej, wkładając w to znacznie mniej wysiłku, i o to właśnie nam chodziło” – Piotr Przybysz, Dyrektor Zarządzający Dellner Components.

Mariusz Dolata, Opiekun Klienta w iPCC zauważa: „Wyznaczone cele i kryteria oceny projektu pozwoliły nam skupić wysiłki na sprawach istotnych z punktu widzenia działalności klienta. Nastawienie Dellner umożliwiło ocenę wprowadzanego rozwiązania w kontekście całego przedsiębiorstwa, a nie tylko wybranych obszarów lub funkcji. Podejście do projektu jako wdrożenia nowego systemu, a nie upgrade’u istniejących rozwiązań, wymusiło weryfikację istniejących procesów, a następnie pozwoliło jasno zidentyfikować te obszary, w których nowa funkcjonalność przynosi największe usprawnienia.”