fbpx

Infor DMP – webinarium dla użytkowników systemu Infor M3

Wdrożenia systemu do planowania popytu

Webinarium Infor DMP
3 września 2020, godz 11:00

Użytkowników systemu Infor M3 zapraszamy na webinarium, podczas którego pokażemy jak można trafnie planować popyt, tworzyć budżety sprzedaży i analizować dane statystyczne za pomocą narzędzia Infor DMP. Więcej informacji o możliwościach Infor DMP znajduje się na tej stronie.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji, po jej dokonaniu otrzymają Państwo e-mail z linkiem do spotkania:

  [honeypot miodeeeekk]

  Polityka prywatności

  Optymalizacja łańcucha dostaw w branży spożywczej – narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych

  Optymalizacja łańcucha dostaw pozwoli Ci usprawnić biznes. W tym artykule dowiesz się,  jak zbudować optymalny łańcuch dostaw w branży spożywczej, przedstawimy narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych.

  Wspomaganie powtarzalnego przygotowywania żywności wysokiej jakości

  Realizacja obowiązku podawania na etykietach kraju pochodzenia (Country of Origin Labeling – COOL) i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności staje się coraz bardziej złożona. Urzędy państwowe i duże sieci handlowe wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne uregulowania i wymagają podawania coraz bardziej szczegółowych informacji. Wywiązywanie się z obowiązku zapewniania bezpieczeństwa żywności jest dodatkowo komplikowane przez wzrastającą globalizację, zarówno po stronie zaopatrzenia, jak i dystrybucji oraz zróżnicowanie przepisów i wymagań w różnych krajach. Bezpieczeństwo, dokładne etykietowanie i identyfikowalność żywności nabiera coraz większego znaczenia. Podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo wyrobów spożywczych, poczynając odskładników, a na stołach konsumentów kończąc, musi być najważniejszym priorytetem producentów w branży spożywczej.

  Wspomaganie przygotowywania żywności wysokiej jakości

  Dostarczanie na rynek wyrobów spełniających rosnące wymagania klientów to coraz bardziej kompleksowy proces – nie wystarcza już samo zaspokajanie popytu. Dla producentów żywności i napojów oznacza to konieczność posiadania planów i procesów wspierających powtarzalne wytwarzanie żywności wysokiej jakości, a także elastyczności umożliwiającej błyskawiczne i zdecydowane działania w razie konieczności wycofania produktów z rynku.Nakładają się na to regionalne zróżnicowanie i stałe zmiany przepisów. Na przykład w USA i w Unii Europejskiej od producentów artykułów spożywczych coraz mocniej wymaga się podawania na etykietach kraju pochodzenia (COOL). Wymagania odnośnie etykiet stanowią, że świeże mięso sprzedawane w sklepach musi być opatrzone informacją o kraju urodzenia, chowu i uboju zwierzęcia. Globalni producenci żywności muszą spełniać różnorodne przepisy – a niedokładna lub wprowadzająca w błąd etykieta może ich kosztować kary lub grzywny. W USA zgodność z wymogami COOL sprawdzana jest kontrolami sklepów i audytami identyfikującymi dostawców, prowadzonymi przez USDA lub inne organa państwowe. Naruszenie wymagań COOL może być podstawą nakładania mandatów i grzywien na drodze cywilnej. W Wielkiej Brytanii wprowadzająca w błąd etykieta może być podstawą zarzutów karnych na mocy ustawy o opisach handlowych z 1968 roku. Ponadto, oznaczenie COOL jest wymagane w przypadku eksportu żywności do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

  Poruszanie się w złożonychsystemach prawnych

  Etykieta i wszelkie umieszczone na niej oświadczenia muszą być zgodne z tym, co zawiera wyrób. Ale przepisy w tym zakresie stale się zmieniają. Problem jest jeszcze bardziej złożony w krajach, w których sprzedawca detaliczny ma obowiązek informowania konsumentów o kraju pochodzenia artykułów spożywczych. By umożliwić wywiązanie się z niego sprzedawcom, wytwórcy żywności i napojów muszą im dostarczać dokładne etykiety określające kraj pochodzenia żywności nieprzetworzonej. Zgodnie z wymogami USDA w punktach sprzedaży detalicznej w USA obowiązkiem tym są objęte:

  • mięso wołowe (w tym cielęcina),
  • jagnięce, wieprzowe, kozie i kurczaki,
  • mielona wołowina,
  • mielona jagnięcina,
  • mielona wieprzowina,
  • mielone mięso kurze,
  • ryby i skorupiaki hodowlane,
  • ryby i skorupiaki wolnożyjące,
  • nietrwałe produkty rolne,
  • orzeszki ziemne, pecan i macadamia,
  • żeńszeń.

  Pobierz plik

  Tutaj możesz pobrać dokument „Jak Infor CloudSuite Food & Beverage pomaga producentom przygotować siędo zgodności z przepisami COOL i do wycofywania produktów?”  w formacie .pdf

  W Unii Europejskiej wymagania COOL są cały czas doprecyzowywane i wkrótce mogą objąć rozszerzoną listę rodzajów żywności i wyrobów spożywczych.3 W chwili sporządzania niniejszego opracowania, w UE wymagania COOL są obowiązkowe w odniesieniu do świeżej wołowiny,wieprzowiny, mięsa drobiowego i jagnięciny, jednakże wymagania etykietowania nie dotyczą mięs używanych w żywności przetworzonej. W USA także mięso przetworzone jest wyłączone spod wymagań etykietowania COOL.

  Jak zoptymalizować łańcuch dostaw w branży spożywczej?

  Aplikacje pakietu Infor CloudSuite™ Food & Beverage – takie jak Infor Optiva® i Graphical Lot Tracker – zapewniają narzędzia do etykietowania i identyfikacji (śledzenia) pomagające producentom z branży spożywczej w tworzeniu szczegółowych dokumentacji składników ich wszystkich wyrobów, kraju(ów) pochodzenia i procesów produkcyjnych – od początku procesu produkcyjnego do dostawy, poprzez cały łańcuch zaopatrzenia i zbytu. Z jednej strony te narzędzia mogą pomagać w podwyższaniu standardów jakościowych żywności – i to robią, z drugiej, w wypadku konieczności wycofania partii, te same rozwiązania firmy Infor mogą również wspomóc działania niezbędne do identyfikacji,powiadomienia, wycofania i zastąpienia wyrobów.W celu utrzymania zgodności z przepisami takimi jak COOL,zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności oraz zmniejszania ryzyka konieczności wycofań, rozwiązania firmy Infor mogą wspomóc wytwórców żywności i napojów przy:

  Tworzeniu dokładnych etykiet

  Zyskanie kontroli nadtworzeniem dokumentacji spełniającej wymogi marketingowei ustawowe oraz regulacji takich jak COOL, poprzezwykorzystanie branżowych funkcjonalności etykietowania,takich jak wykazy składników, karty charakterystyki substancjiniebezpiecznych (MSDS) i innych.

  Wypełnianiu wymagań ustawowych

  Dla organizacji działających na całym świecie, rozwiązania Infor mają wbudowane wymagania zgodnościowe, dotyczące na przykład etykietowania i informowania o własnościach odżywczych. W wypadku wytwórców zobowiązanych do przestrzegania przepisów COOL jest to niezbędna część dokumentacji wyrobów importowanych, określającej m.in. kraju prawy/chowu i zbioru/przetworzenia.

  Optymalizacja łańcucha dostaw w branży spożywczej – narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych

  Optymalizacji receptur

  możliwość stosowania analitycznego modelowania materiałowego integrującego dane z prac badawczo-rozwojowych i działalności operacyjnej do modelowania receptur, w oparciu o rzeczywiste właściwości wyrobów w celu spełnienia specyfikacji docelowych najmniejszym kosztem, przy jednoczesnym wypełnianiu wymogów prawnych – tak aby stosować właściwe składnikowe właściwych regionach geograficznych.

  Gotowości do wycofania produktów

  możliwość błyskawicznej wstecznej eksploracji danych o składnikach i recepturach, pozwalająca na ustalanie partii, serii, wyrobów pośrednich lub surowców będących pierwotną przyczyną problemów. Następnie można szybko znaleźć wyroby potencjalnie je zawierające lub skażone.

  Gotowość na zmieniające się standardy regulacyjne

  Wymagania regulacyjne różnią się nie tylko zależnie od krajów i regionów – są one także często aktualizowane lub uzupełniane o nowe wymagania ustawowe. By sprostać tym zmiennym wymaganiom wobec etykietowania i utrzymywać zgodność zCOOL, Infor oferuje rozwiązanie Infor Optiva (część pakietu InforCloudSuite Food & Beverage), służące do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w produkcji procesowej. Infor Optiva to podstawa danych recepturowych i etykietowych.Ponieważ aplikacja Infor Optiva dostarcza w czasie rzeczywistym dane o składnikach i recepturach, może usprawniać i automatyzować proces etykietowania. Infor Optiva zapewnia jedno źródło informacji obejmujące dane z wewnątrz i z zewnątrz przedsiębiorstwa, przedstawiane użytkownikom kontekstowo. Funkcje etykietowania zautomatyzowanego w Infor Optiva umożliwiają wytwórcom żywności i napojów generowanie wszystkich danych wymaganych na ich etykietach i dokładne podanie kraju pochodzenia, jeżeli jest wymagany, na etykietach wszystkich wyrobów. W ten sposób wytwórcy mają pewność posiadania wiedzy nie tylko o tym, skąd pozyskiwane są wszystkie stosowane przez nich składniki i wyroby, ale mogą także te informacje dokumentować zgodnie z konkretnymi wymaganiami regulacyjnymi i utrzymywać zgodność z różnymi wersjami norm.

  Wgląd i optymalizacja łańcucha dostaw

  Identyfikowalność (śledzenie) zapewnia wytwórcom możliwość spełniania wyśrubowanych norm jakości żywności. Błyskawicznie rośnie grupa klientów firmy Infor, którzy z powodzeniem wdrożyli aplikację Graphical Lot Tracker wbudowany w pakiet InforCloudSuite Food & Beverage, śledzącą wszystkie aspekty ich wyrobów wstecz, aż do poziomu składników oraz w całymłańcuchu dostaw i zbytu. Graphical Lot Tracker zapewnia repozytorium danych do śledzenia i lokalizacji i przyjazny interfejs spójny z całym pakietem InforCloudSuite Food & Beverage. Infor jako jedna z pierwszych firm opracował zaawansowane rozwiązanie do identyfikacji i śledzenia partii towarów, zapewniające rozwinięte możliwości eksploracji danych w intuicyjnej prezentacji graficznej.Aplikacja Graphical Lot Tracker może być używana w ramach bieżącej działalności wytwórców do tworzenia bazy danych służącej śledzeniu wyrobów. Te informacje mogą być wykorzystywane w całym łańcuchu dostaw – od wyszukiwania i zaopatrzenia w surowce, do dostaw i odnawiania zapasów na półkach detalistów. W ten sposób istnieje możliwość dokładnego wstecznego prześledzenia drogi wszystkich wyrobów i ich składników: od mięs, przez barwniki spożywcze, do świeżych warzyw i owoców oraz innych rodzajów żywności – do ich źródeł wraz z wszelkimi etapami przebytymi w łańcuchu dostaw.Śledzenie i analizowanie takich danych może być szczególniekorzystne w wypadku problemów jakościowych lub wycofania partii. W takich sytuacjach Graphical Lot Tracker może służyć doprowadzenia działań naprawczych – wszystkie transakcje wprowadzane w system są automatycznie weryfikowane podkątem potencjalnych luk czy niespójności, celem zapewnienia jakości danych. Rozwiązanie może również rozpoznać punkt, w którym skażony wyrób lub składnik wniknął do łańcucha dostaw.

  Zdecydowane reagowanie wprzypadku konieczności wycofania produktów

  Nawet najlepsze zautomatyzowane systemy śledzące nie są wstanie wyeliminować problemów powodowanych skażeniem żywności, ogniskami chorób czy nieumyślnym błędnym obchodzeniem się z wyrobami spożywczymi. Jednakże dokładne i przejrzyste narzędzia do identyfikacji skutecznie ograniczają zagrożenia ryzykiem, ponieważ umożliwiają wytwórcom żywności i napojów szybkie i sprawne rozpoznawanie, wyodrębnienie i rozwiązywanie problemów. Stosowanie tych narzędzi do szybkiego reagowania nie tylko chroni zdrowie publiczne, ale pomaga także w ograniczaniu niepokojów konsumentów i minimalizacji skutków takich zdarzeń.Wiele wycofań wyrobów jest wynikiem błędów w etykietach.Bywają one głównie dwojakiego rodzaju, jeżeli chodzi o zgodność prawną. Pierwszy dotyczy dbałości o to, że podane składniki są tymi, które rzeczywiście wyrób zawiera i że ich wykaz jest kompletny i ma właściwą kolejność. Brak ujawnienia wszystkich składników, szczególnie mogących powodować reakcje alergiczne, może być podstawą wycofania. Drugi dotyczy dbałości o to, że deklaracje odnośnie właściwości odżywczych i zdrowotnych wyrobu na jego etykiecie są dokładne i zgodne z wymaganiami ustawowymi.Ze względu na zmiany receptur, a także fluktuacje surowcowe,wytwórcy żywności i napojów mają często problemy z tworzeniem etykiet zawierających dokładne informacje o produktach. Aplikację Infor Optiva zaprojektowano specjalnie pod kątem rozwiązywania tego problemu.

  Korzyści z optymalizacji łańcucha dostaw

  W zakresie jakości żywności i przygotowania do wycofań, firma Infor oferuje kompletne rozwiązania branżowe, które zapewniają:

  Automatyzację umieszczania informacji na etykietach

  Dzięki możliwości tworzenia dokładnych danych na etykiety w aplikacji Infor Optiva, wytwórcy żywności i napojów mogą również śledzić wszystkie składniki by zadbać o stosowanie zawsze właściwych surowców – i prawidłowe ujawnianie tych składników na etykietach. Dzięki takim danym na etykiety,wytwórcy mogą ustrukturyzować swoje procesy produkcyjne tak, by eliminować zbędne powtarzalne prace, jednocześnie utrzymując dokładność. A także, wytwórcy mogą zautomatyzować przetwarzanie danych zapewniając, że ich etykiety spełniają normy COOL obowiązujące różne punkty sprzedaży detalicznej.

  Zgodność z prawem

  Aplikację Graphical Lot Tracker wpakiecie Infor CloudSuite Food & Beverage zaprojektowano pod kątem zaspokojenia potrzeb i wymagań wytwórców żywności podlegających między innymi następującym regulacjom prawnym: amerykańskiej ustawie Food and Drug Administration Food Safety and Modernization Act (FSMA),Rozporządzeniu nr EC/178/2002 Europejskiego Urzędu ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) , normie ISO 8402Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i amerykańskiej ustawie o bioterroryzmie z 2002 roku.

  Widoczność składników w całym łańcuchu dostaw

  Wytwórcy mają możliwość prześledzenia swoich składników w całym łańcuchu dostaw – na wszystkich jego etapach, we wszystkich czynnościach, którym były poddawane – z wykorzystaniem Graphical Lot Tracker w pakiecie InforCloudSuite Food & Beverage. Śledzenie danych o składnikach i recepturach umożliwia ulepszanie procesów produkcyjnych,szybsze wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i spełnianie najwyższych standardów jakości żywności. Byzapewnić wypełnianie przepisów COOL, Infor CloudSuiteFood & Beverage może śledzić kraje pochodzenia wyrobów spożywczych lub ich składników i wykorzystywać te informacje na etapie automatycznego etykietowania produkcji.Ponadto, funkcje śledzenia w Graphical Lot Tracker umożliwiają wytwórcom żywności i napojów utrzymywanie gotowości na ewentualne wycofania, jeżeli się przydarzą.

  Gotowość do wycofania produktów

  W wypadku wycofania, aplikacja Graphical Lot Tracker może przedstawić graficzny widok procesu produkcyjnego, poczynając od etapu surowców/serii, aż do produktów czy półproduktów dostarczanych klientom lub sprzedawcom detalicznym. W wypadku wycofania, wytwórcy mogą wykorzystać te informacje do przyśpieszenia i uproszczenia procesu zastępowania wyrobów, jednocześnie ograniczając konsekwencje i koszty takich zdarzeń

  Aplikacje Optiva i Graphical Lot Tracker pakietu Infor CloudSuiteFood & Beverage pomagają wytwórcom żywności i napojów w zarządzaniu wszystkimi danymi na etykiety i śledzeniu wszystkich aspektów wyrobów w całym łańcuchu dostaw aż do poziomu składników.

  U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

  Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Chcesz poprawić optymalizację łańcucha dostaw? Szukasz narzędzi wspierających etykietowanie i śledzenie wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz:

  Identyfikowalność żywności a system ERP – wizualizacja łańcucha dostaw

  Identyfikowalność żywności (ang. traceability) to jeden z filarów zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia i życia konsumentów. Pozwala na szybkie wycofanie produktu z rynku w sytuacji wystąpienia zagrożenia i usprawnia proces ustalenie źródła problemu. W tym artykule dowiesz się,  jak zbudować transparentny łańcuch dostaw w branży spożywczej, przedstawimy narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych.

  Bezpieczeństwo żywności a system ERP

  Spełnienie norm bezpieczeństwa żywności jest coraz trudniejsze w czasach, gdy instytucje rządowe i główni detaliści wdrażają coraz ostrzejsze regulacje i wymagają dokładniejszych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest tym trudniejsze, że rośnie ryzyko związane z globalizacją zaopatrzenia, z szybkością rozprzestrzeniania się skażeń i chorób, a nawet z zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem. Tym samym bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności są obecnie jeszcze ważniejsze niż w przeszłości. Podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo produktów żywnościowych, od surowców do wyrobów na stołach konsumentów, staje się najwyższym priorytetem producentów branży spożywczej. Dbanie o bezpieczeństwo żywności podwyższa koszty branży, która i tak charakteryzuje się niewielkimi marżami. Jednakże takie działania pozwalają uniknąć potencjalnie kosztownych wycofań, jak również wzmocnić swoją pozycję na rynku i wobec klientów. Zdolność do śledzenia wszystkich aspektów produktów, aż do poziomu składników surowcowych w całym łańcuchu dostaw, może być wyróżnikiem, który wzmacnia pozycję firmy w stosunku do konkurencji.Dzięki rozwiązaniu Infor™ M3 Graphical Lot Tracker będą Państwo mogli spełniać rosnące wymagania na dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności równocześnie obniżać koszty wycofań i koszty jakości. Zapewniając bezpieczeństwo żywności chronią Państwo swój biznes, zachowują klientów i tworzą nowe okazji sprzedaży

  Zapewnienie zgodności ze skomplikowanymi przepisami

  Dysponując ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży spożywczej Infor pomaga przedsiębiorstwom, takim jak Państwa, w spełnieniu skomplikowanych i zmiennych wymagań prawnych i branżowych.

  Rosnąca liczba klientów firmy Infor wdraża z sukcesem rozwiązanie Infor GLT, wyposażone w standardowy interfejs do systemu ERP Infor M3, uzyskując repozytorium danych służących do identyfikowalnościi śledzenia pochodzenia. Infor był jednym z pierwszych dostawców zaawansowanego rozwiązania do graficznego śledzenia partii zintegrowanego z funkcjami drążenia danych. Infor M3 Graphical Lot Tracker jest w pełni zgodny z:

  • Food Safety and Modernization Act (FSMA) amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Lek ów (FDA)
  • Rozporządzeniem EC/178/2002 Unii Europejskiej
  • Dokumentem ISO nr 8402 organizacji ISO
  • Amerykańskim Bioterrorism Act z 2002 roku

  Identyfikowalność żywności a uzyskanie pełnego wgląduw łańcuch dostaw

  Dzięki narzędziu Infor M3 Graphical Lot Tracker mogą Państwo tworzyć bazę danych zawierającą wszystkie niezbędne informacje do śledzenia produktów. Można używać tego narzędzia do pozyskiwania informacji z dodatkowych źródeł, takich jak systemy sterowania produkcją (MES) i jakością (LIMS). Infor M3 Graphical Lot Tracker natychmiast informuje o lukach i niespójnościach wśród transakcji trafiających do systemu. Dzięki temu mogą się Państwo na bieżąco upewnić, że dysponują pełną ścieżką danych pozwalającą na identyfikację partii.Będą Państwo mieli pełny obraz przepływu materiałowego od partii surowcowych, przez półprodukty, po wyroby gotowe i wysyłki do klientów. Będą mogli Państwo śledzić proces przez wszystkie jego etapy, stanowiska i czynności. Czyniąc z Infor M3 Graphical Lot Tracker centralne narzędzie do sterowania wycofaniami, będą mogli Państwo – w przypadku konieczności wycofania – przyspieszyć i uprościć proces,z równoczesnym ograniczeniem kosztów i zakresu przedsięwzięcia.

  Korzyści z uruchomienia oprogramowania do Traceability

  Graficzna identyfikowalność żywności

  Wizualizacja i testowanie ścieżek pochodzenia partii pozwala na upewnienie się, że zestaw pozyskiwanych danych transakcyjnych jest kompletny. Zaufanie klientów i dostawców rośnie dzięki procedurom nastawionym na minimalizację ryzyka wycofań oraz ograniczenia zakresu w przypadku, gdy wycofanie jest konieczne. Działanie z wyprzedzeniem pozwala na szybkie i efektywne reagowanie oraz ograniczenie negatywnych komentarzy medialnych związanych z wycofaniem.

  Sprawne audyty jakości

  Wszystkie dane związane z identyfikowalnością znajdują się w jednym miejscu i mogą być czytelnie wizualizowane. Informacje, niezbędne do przeprowadzenia audytu, mogą być udostępnianie pracownikom, dostawcom, klientom i innym podmiotom. Rozwiązanie umożliwia zbudowanie środowiska bardziej zorientowanego na współdziałanie wewnątrz organizacji oraz z partnerami w łańcuchu dostaw.

  Pobierz plik

  Tutaj możesz pobrać dokument „Infor M3 Graphical Lot Tracker”  w formacie .pdf

  Sprawne wycofanie produktów z rynku

  Przeszukanie bazy danych wstecz pozwala na szybkie wykrycie partii, półproduktów lub surowców będących źródłem problemu. Następnie równie szybko można znaleźć wszystkie wyroby, które mogły zostać skażone lub zagrożone problemami jakościowymi. Równocześnie identyfikowani są klienci,z którymi należy się skontaktować oraz wszystkie miejsca w łańcuchu dostaw, w których wyroby te się znajdują

  Nowe szanse sprzedaży

  Zdolność do efektywnego śledzenia partii może być wykorzystana jako przewaga konkurencyjna podczas poszukiwania szans sprzedaży i negocjowania umów. Pozwala również na uzasadnienie, że schematy zaopatrzenia w surowce i inne składniki są bezpieczne i odpowiedzialne. Dzięki temu,w ramach inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, można wzmocnić rynkowy wizerunek Państwa firmy jako odpowiedzialnego i transparentnego dostawcy.

  Ograniczenie ryzyk a identyfikowalność żywności

  Nawet najlepszy system automatycznego śledzenia nie wyeliminuje problemów spowodowanych przez skażenie żywności, choroby czy awarie. Precyzyjne śledzenie pozwala jednak na skuteczne ograniczenie ryzyka poprzez szybkie zidentyfikowanie, wyizolowanie i rozwiązanie problemu. Dzięki temu chronione jest zdrowie publiczne, konsumenci odzyskują zaufanie i minimalizowany jest negatywny efekt finansowy incydentu.

  Dzięki narzędziu Infor Graphical Lot Tracker, który jest wbudowany w system ERP M3 będą Państwo mogli:

  Używać elastycznego systemu śledzenia przepływów w łańcuchu dostaw.

  Istotnie skrócić (z dni do minut) czas przygotowania do audytu.

  Dysponować w jednym miejscu wszystkimi informacjami potrzebnymi do wycofań.

  Spełniać obecne wymagania dotyczące bezpieczeństw a żywności i elastycznie reagować na zmiany.

  Widzieć na jednym ekranie zarówno graficzną ścieżkę śledzenia, jak również szczegółowe transakcje.

  Identyfikowalność żywności a system ERP - jak działa traceability

  U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

  Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Chcesz poprawić identyfikowalność żywności (ang. traceability)? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz:

  Jak trafnie zarządzać popytem w branży spożywczej?

  Zarządzanie popytem - prognozowanie i planowanie przykłady

  Webinarium z cyklu: Cyfryzacja Branży Spożywczej

  Jak trafnie zarządzać popytem w branży spożywczej?

  O webinarium

  Aby zmaksymalizować rentowność, łańcuchy dostaw muszą być maksymalnie wydajne. Dokładne planowanie popytu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności łańcuchów dostaw w zakresie zapasów i ostatecznie przychodów.

  Planowanie popytu (ang. Demand Planning) to proces zarządzania łańcuchem dostaw polegający na prognozowaniu lub przewidywaniu popytu na produkty w celu zapewnienia ich dostawy i zadowolenia klientów. Celem jest znalezienie równowagi między posiadaniem wystarczających poziomów zapasów, aby zaspokoić potrzeby klientów bez nadwyżek. Na popyt może wpływać wiele różnych czynników, w tym zmiany siły roboczej, zmiany gospodarcze, trudne warunki pogodowe, klęski żywiołowe lub globalne wydarzenia kryzysowe.

  Dla kogo?

  Webinarium kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli firm z branży spożywczej. Podczas spotkania przedstawimy zagadnienia związane z  wdrożeniem mechanizmów planowania popytu w przemyśle spożywczym, które ma kluczowy wpływ na zwiększanie rentowności łańcucha dostaw. Zaprezentujemy przykłady, jak korzystać z nowoczesnych technologii, które mogą pomóc w zarządzaniu popytem poprzez optymalizację, elastycznego i opartego na danych podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw. Przedstawimy nowe sposoby obniżania kosztów operacyjnych, zwiększania przychodów i oferowania większej konkurencyjności. Skuteczniej zarządzaj popytem.

  Webinarium już się odbyło. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zarządzania popytem w branży spożywczej pobierz nagranie.

  Agenda webinarium

  W trakcie webinarium pokażemy:

  narzędzia i oprogramowania wspierające planowanie popytu w przedsiębiorstwach branży spożywczej,

  metody planowania popytu wspierane nowoczesnymi technologiami,

  korzyści z połączonego podejścia do zarządzania popytem,

  najlepsze praktyki dla planowania popytu w branży spożywczej.

  przyszłość planowania popytu w łańcuchu dostaw w przemyśle spożywczym.

  Otrzymaj nagranie z webinarium

  Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do nagrania

  Dlaczego warto?

  Dowiesz się, co to jest planowanie popytu i do czego jest potrzebne w Twojej firmie?

  Odkryjesz, jak zapewnić równowagę między posiadaniem wystarczającego poziomu zapasów, aby zaspokoić potrzeby klientów bez gromadzenia nadwyżek.

  Podpowiemy Ci, jak sprawniej prognozować popyt?

  Poznasz jakie narzędzia lub techniki mogą wspierać planowanie popytu w Twojej organizacji?

  Ocenisz, czy potrzebujesz proces planowania popytu?

  Poznaj prelegenta

  Zarządzanie popytem - planowanie popytu

  Natasza Rabsztyn-Piekarska
  Specjalista Infor DMP

  Jak trafnie zarządzać popytem w branży spożywczej?

  Wypełnij formularz i otrzymaj link do nagrania webinarium

  Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw – szybka, intuicyjna i wszechstronna identyfikowalność

  Bezpieczeństwo żywności w branży spożywczej

  Webinarium z cyklu: Cyfryzacja Branży Spożywczej

  Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw – pobierz nagranie webinarium!

  O webinarium

  Spełnienie norm bezpieczeństwa żywności jest coraz trudniejsze w czasach, gdy instytucje rządowe i główni detaliści wdrażają coraz ostrzejsze regulacje i wymagają dokładniejszych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest tym trudniejsze, że rośnie ryzyko związane z globalizacją zaopatrzenia, z szybkością rozprzestrzeniania się skażeń i chorób, a nawet z zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem. Tym samym bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności są obecnie jeszcze ważniejsze niż w przeszłości. Podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo produktów żywnościowych, od surowców do wyrobów na stołach konsumentów, staje się najwyższym priorytetem producentów branży spożywczej.

  Dla kogo?

  Webinarium kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli firm z branży spożywczej. Podczas spotkania przedstawiliśmy zagadnienia związane z wymagania dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i elastycznie reagować na zmiany.  Pracowaliśmy na realnych przykładach i konkretnych funkcjonalnościach systemu, które na co dzień znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórstwa spożywczego.

  Dla osób, które rejestrowały się na webinarium, nagranie dostępne jest pod tym linkiem, po wprowadzeniu adresu e-mail podanego przy rejestracji. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć nagranie webinarium, a ich adres e-mail nie jest zapisany w naszej bazie, dostęp zostanie przyznany po rejestracji – kliknij w button poniżej.

  Agenda webinarium

  W trakcie webinarium pokażemy jak można:

  spełniać obecne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i elastycznie reagować na zmiany,

  widzieć na jednym ekranie zarówno graficzną ścieżkę śledzenia, jak również szczegółowe transakcje,

  używać elastycznego systemu śledzenia przepływów w łańcuchu dostaw,

  dysponować w jednym miejscu wszystkimi informacjami potrzebnymi do wycofań,

  istotnie skrócić (z dni do minut) czas przygotowania do audytu,

  zobrazować funkcjonowanie procesów i łatwo wykryć czy procedury dla konkretnej partii lub produktu były przestrzegane.

  To wydarzenie już się odbyło

  Możesz uzyskać dostęp do nagrania

  Kliknij w button

  Nagranie otrzymasz bezpłatnie